intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - NCS.ThS. Đặng Xuân Trường

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

82
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Quản lý kinh tế trong thiết kế xây dựng trình bày các khái niệm cơ bản về thiết kế xây dựng công trình, nội dung của hồ sơ thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong hstk, phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - NCS.ThS. Đặng Xuân Trường

 1. 3/25/2012 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KINH TẾ XÂY DỰNG Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Kinh tế xây dựng Chương 2: Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân và các khái niệm Chương 3: Quản lí nhà nước về kinh tế đối với ngành XD Chương 4: Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong XD Chương 5: Phân tích kinh tế đầu tư xây dựng Chương 6: Quản lí kinh tế trong thiết kế xây dựng Chương 7: Quản lí lao động và tiền lương trong xây dựng Chương 8: Quản lí vốn sản xuất và kinh doanh của doanh NCS. ThS. Đặng Xuân Trường nghiệp xây dựng Email: dangxuantruong@hcmut.edu.vn Chương 9: Hạch toán kinh tế trong xây dựng dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn Blog: dxtruong.blogspot.com March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2 Khái niệm cơ bản Thiết kế xây dựng công trình Các bước thiết kế xây dựng công trình Chương VI: Dự án đầu tư xây dựng công trình có thể gồm một hoặc nhiều loại công trình với một hoặc nhiều cấp công trình QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG khác nhau theo quy định tại Nghị định quản lý chất THIẾT KẾ XÂY DỰNG lượng công trình xây dựng. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình xây dựng, việc thiết kế xây dựng công trình có thể được thực hiện theo một bước, hai bước hoặc ba bước như sau:  Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (nhỏ, tôn giáo); March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4 Khái niệm cơ bản Khái niệm cơ bản Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình  Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và thiết Hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án; 1. Tài liệu làm căn cứ để thiết kế:  Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế  Các tài liệu về khảo sát xây dựng, khí tượng thuỷ văn kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với và các văn bản pháp lý có liên quan; công trình quy định phải lập dự án và có quy mô là cấp  Thiết kế cơ sở; đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định.  Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì các bước thiết kế tiếp theo phải phù hợp  Các quy định về kiến trúc, quy hoạch xây dựng. với bước thiết kế trước đã được phê duyệt. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6 1
 2. 3/25/2012 Khái niệm cơ bản Khái niệm cơ bản Thiết kế xây dựng công trình Thẩm định, phê duyệt thiết kế 2. Tài liệu thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh, các bản vẽ thiết kế, dự toán xây dựng 1. Thẩm định, phê duyệt: công trình; biên bản nghiệm thu thiết kế, khảo sát; báo  Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê cáo thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán nếu có. duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 3. Tổ chức, cá nhân thiết kế phải bàn giao hồ sơ thiết kế công, dự toán, tổng dự toán đối với những xây dựng công trình với số lượng đủ đảm bảo phục vụ công trình xây dựng phải lập dự án; thi công xây dựng công trình, yêu cầu quản lý và lưu trữ nhưng không ít hơn 7 bộ đối với thiết kế kỹ thuật và 8  Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng bộ đối với thiết kế bản vẽ thi công. mục, công trình trước khi đưa ra thi công 4. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình phải được lưu trữ phải được thẩm định, phê duyệt. theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Bộ Xây dựng quy định cụ thể về lưu trữ hồ sơ thiết kế. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8 Khái niệm cơ bản Thẩm định, phê duyệt thiết kế Khái niệm và ý nghĩa của công tác thiết kế 2. Nội dung thẩm định thiết kế: 1. Khái niệm về công tác thiết kế  Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt;  Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của công trình cần xây dựng, bao  Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp gồm một số công việc chủ yếu như: dụng;  Lập và duyệt các phương án thiết kế công  Đánh giá mức độ an toàn công trình; trình.  Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và  Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v.. thiết bị công nghệ, nếu có;  Bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10 Khái niệm và ý nghĩa của công tác thiết kế Khái niệm và ý nghĩa của công tác thiết kế  Quá trình thiết kế bao gồm: 2. Ý nghĩa của công tác thiết kế  Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết quyết định hiệu quả của vốn đầu tư. kế khả thi); Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng thiết kế  Giai đoạn thiết kế chính thức ; quyết định việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hợp lý, kinh tế hay chưa.  Giai đoạn sau thiết kế (giám sát Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng thiết kế có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình tốt trên thực địa để điều chỉnh và bổ hay chưa tốt, điều kiện thi công thuận lợi hay khó khăn, sung thiết kế). tốc độ thi công nhanh hay chậm, giá thành công trình hợp lý hay không v.v.. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12 2
 3. 3/25/2012 Khái niệm và ý nghĩa của công tác thiết kế Tổ chức công tác thiết kế xây dựng 1. Những nguyên tắc thiết kế xây dựng Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, chất lượng  Giải pháp thiết kế phải cụ thể hoá tốt nhất chủ trương thiết kế có vai trò chủ yếu quyết định việc khai đầu tư; thác, sử dụng công trình an toàn, thuận lợi hay nguy hiểm khó khăn.  Khi lập phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh tế - tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trường, an ninh quốc phòng; trọng hàng đầu trong hoạt động đầu tư  Khi lập dự án các phương án thiết kế phải giải quyết tốt XDCB. Nó có vai trò chủ yếu quyết định hiệu mối quan hệ giữa các mặt: tiện nghi, bền chắc, kinh quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. tế và mỹ quan; March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14 Tổ chức công tác thiết kế xây dựng Tổ chức công tác thiết kế xây dựng  Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế phương án là trước hết phải đi từ các vấn đề chung và 2. Các bước thiết kế xây dựng công trình: sau đó mới đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể; (điều 54 Luật xây dựng)  Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh của giải pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ ăn khớp giữa các bộ  Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện xây dựng bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết trên thực tế; kế bản vẽ thi công.  Phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức và thiết kế có cơ sở khoa học và tiến bộ, xác định đúng mức độ hiện đại  Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công của công trình xây dựng; trình, thiết kế xây dựng công trình có thể lập  Phải lập một số phương án để so sánh và lựa chọn một bước, hai bước hoặc ba bước như sau: phương án tốt nhất. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16 Tổ chức công tác thiết kế xây dựng Tổ chức công tác thiết kế xây dựng  Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp  Đối với công trình phải thực hiện thiết kế hai dụng đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo bước trở lên. Các bước thiết kế tiếp theo chỉ kinh tế - kỹ thuật; được triển khai thực hiện trên cơ sở thiết kế  Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và bước thiết trước đã được phê duyệt. kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình qui  Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây  Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước dựng do Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn kỹ tiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được thuật xây dựng của nước ngoài được quy áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu định trong Tiêu chuẩn Xây dựng. tư và có quy mô phức tạp. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18 3
 4. 3/25/2012 Nội dung của hồ sơ thiết kế Nội dung của hồ sơ thiết kế 1. Phần thuyết minh Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ  Căn cứ để lập thiết kế sơ bộ  Thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện trên thuyết  Các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên minh và bản vẽ về quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, cứu khả thi; bố trí hệ thống kỹ thuật và công nghệ, cụ thể hoá các yếu tố đã nêu trong nội dung của Báo  Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ; cáo nghiên cứu khả thi.  Điều kiện tự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thuỷ văn, động  Nội dung hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm: đất tại khu vực xây dựng, tác động của môi trường, hiện trạng chất lượng công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng... March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20 Nội dung của hồ sơ thiết kế Nội dung của hồ sơ thiết kế a. Thuyết minh thiết kế công nghệ Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết Phương án công nghệ, dây chuyền công cấu chịu lực chính, cơ điện, công trình kỹ nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu thuật hạ tầng...; kinh tế kỹ thuật chủ yếu; Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư Phương án bảo vệ môi trường, phòng chống vật liệu, máy móc thiết bị... chủ yếu của công cháy nổ, an toàn vận hành... trình. b. Thuyết minh thiết kế xây dựng c. Phân tích kinh tế - kỹ thuật Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư; công nghệ, yêu cầu sử dụng và cảnh quan So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và môi trường...; xây dựng. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22 Nội dung của hồ sơ thiết kế Nội dung của hồ sơ thiết kế 2. Phần bản vẽ  Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ; Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán  Bố trí tổng mặt bằng (nêu rõ diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,  Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài chỉ giới xây dựng.. ); liệu thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ được  Phương án kiến trúc: mặt bằng, các mặt đứng và các phát triển trên cơ sở thiết kế sơ bộ được duyệt mặt cắt chính của công trình; phối cảnh công trình; mô cùng báo cáo nghiên cứu khả thi. hình (nếu cần thiết);  Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấu chịu  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều lực chính, cơ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng...; kiện lập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và triển  Phương án bố trí dây chuyền công nghệ; khai lập bản vẽ thi công  Phương án bảo vê môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành... March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24 4
 5. 3/25/2012 Nội dung của hồ sơ thiết kế Nội dung của hồ sơ thiết kế 1 Phần thuyết minh (chi tiết hơn thiết kế sơ bộ) a) Tổng quát 2. Phần bản vẽ (chi tiết hơn bản vẽ sơ bộ) b) Điều kiện tự nhiên và xã hội  Bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng c) Thuyết minh thiết kế công nghệ (lựa chọn dây chuyền  Bản vẽ tổng mặt bằng công trình : bố trí các chi tiết công nghệ; tính toán lựa chọn thiết bị cho dây chuyền hạng mục công trình. công nghệ đó; chất lượng công trình, công nghệ thi công khai thác, sử dụng công trình; tổ chức sản xuất,  Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật cho công tác xây dựng : san dào tạo cán bộ và công nhân vận hành). nền, điện nước … d) Thuyết minh thiết kế xây dựng (giải quyết tổng mặt  Bản vẽ dây chuyền công nghệ : vị trí các thiết bị chính. bằng công trình, diện tích chiếm đất, diện tích sử dụng  Bản vẽ kiến trúc : mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt các của công trình : cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, hạng mục công trình. thoát nước thải) March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26 Nội dung của hồ sơ thiết kế Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong HSTK  Bản vẽ bố trí trang thiết bị và các công trình phụ Để đảm bảo tính có thể so sánh được của các  Bản vẽ kết cấu phương án cần tuân theo những nguyên tắc sau:  Bản vẽ trang trí nội thất  Các chỉ tiêu đưa ra so sánh cần có đủ cơ sở khoa học và dựa trên một phương pháp thống nhất.  Bản vẽ cấp điện cho chiếu sáng hoặc cho sản xuất  Bản vẽ cấp và thóat nước  Khi so sánh phải chú ý nhân tố thời gian, nghĩa là phải quy dẫn các chi phí bỏ ra các thời điểm khác  Bản vẽ trang trí và trồng cây xanh nhau về cùng một thời điểm tính toán.  Mô hình thu nhỏ của công trình. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 27 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 28 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong HSTK Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong HSTK 1. Đối với công trình công nghiệp Cơ cấu vốn đầu tư a) Các chỉ tiêu về vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư V  V XL  VM  VK K  (VXL / V ) *100 v V /Q K  (VM / V ) *100 Suất vốn đầu tư Trong đó: K  (VK / V ) *100 V - tổng vốn đầu tư; VXL - vốn đầu tư xây lắp; Các hệ số khác VM - vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị; K  G XD / FSX ; FSD ; FXD ; DXD VK - Chi phí cơ bản khác v - suất vốn đầu tư; Q - số lượng sản phẩm sản xuất ra. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 29 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 30 5
 6. 3/25/2012 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong HSTK Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong HSTK Trong đó : b) Các chỉ tiêu về mặt bằng và hình khối.  GXD – giá trị dự toán của toàn bộ công trình; Chỉ tiêu này cho ta tỷ trọng của phần diện tích dành  FSX - phần diện tích dành cho sản xuất = Dt dành cho xây dựng trên tổng diện tích dành cho xây dựng cho máy móc + diện tích dành cho công nhân thao tác (kể cả hành lang dành cho giao thông ngang và KXD=FXD/F chiếm đất cầu thang dành cho giao thông đứng) Trong đó:  FSD - diện tích dành cho sử dụng = Dt dành cho sản  FXD - diện tích xây dựng được tính theo mép ngoài xuất + Dt dành cho kho + Dt văn phòng; của tường ngoài (hay mép ngoài của móng tường  FXD - được giới hạn bởi các mặt ngoài của tường ngoài nếu ở tầng l) bao gồm diện tích sử dụng (kể bao che ở tầng trệt kể cả bậc thềm và lối đi ra vào. cả diện tích cầu thang và hành lang chung cho toàn  DXD - khối tích xây dựng – tổng DT xây dựng x chiều nhà) và diện tích kết cấu ; cao tương ứng.  F chiếm đất - diện tích đất được phép xây dựng. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 31 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 32 Xác định chi phí và dự toán Xác định chi phí và dự toán NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XD  Giá xây dựng một công trình như vậy được hình thành trước khi công trình thực tế ra đời. Xác định chi phí trong xây dựng có một số đặc điểm sau:  Hiện nay sự hình thành giá cả xây dựng chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu  Giá cả của sản phẩm xây dựng có tính chất cá hay đàm phán khi chọn thầu hoặc chỉ định thầu biệt cao, phải xác định cho từng trường hợp giữa chủ đầu tư và chủ thầu xây dựng. theo đơn đặt hàng cụ thể.  Trong xây dựng giá dự toán công tác xây lắp đóng vai trò giá cả của sản phẩm của ngành xây dựng. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 33 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 34 QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH GIAÙ CUÛA DÖÏ AÙN XD Xác định chi phí và dự toán DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ KHAI THAÙC, SÖÛ DUÏNG TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ GIAÙ ÑÖA CT VAØO SÖÛ DUÏNG PHÖÔNG PHAÙP LAÂÄP TOÂÅNG MÖÙC ÑAÂÀU TÖ THIẾT KẾ KỸ THUẬT NGHIEÄM THU BAØN GIAO • Toång möùc ñaàu tö ôû giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö DÖÏ TOAÙN XAÂY DÖÏNG COÂNG QUYEÁT TOAÙN COÂNG TRÌNH  Giai ñoaïn Chuaån bò ñaàu tö TRÌNH  Giaù ôû giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö ñöôïc goïi laø Toång möùc ñaàu tö. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI COÂNG GIAI ÑOAÏN THI COÂNG  Toång möùc ñaàu tö döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình laø khaùi DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ XAÂY DÖÏNG GIAÙ THANH TOAÙN toaùn chi phí cuûa döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình ñöôïc xaùc ñònh trong giai ñoaïn laäp döï aùn hoaëc laäp baùo caùo kinh teá - kyõ KEÁ HOAÏCH ÑAÁU THAÀU TOÅ CHÖÙC THI COÂNG thuaät laøm cô sôû ñeå laäp keá hoaïch vaø quaûn lyù voán ñaàu tö, xaùc GIAÙ GOÙI THAÀU DÖÏ TOAÙN THI COÂNG ñònh hieäu quaû ñaàu tö cuûa döï aùn.  Ñoái vôùi döï aùn söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc thì toång möùc TOÅ CHÖÙC ÑAÁU THAÀU THÖÔNG THAÛO, KYÙ HÔÏP ÑOÀNG GIAÙ DÖÏ THAÀU GIAÙ HÔÏP ÑOÀNG ñaàu tö laø chi phí toái ña maø Chuû ñaàu tö ñöôïc pheùp söû duïng ñeå ñaàu tö xaây döïng coâng trình. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 35 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 36 6
 7. 3/25/2012  CP XD coâng trình  CP phaù vaø thaùo dôõ vaät kieán truùc Xác định chi phí và dự toán CHI PHÍ XAÂY DÖÏNG  CP san laáp maët baèng  CP XD coâng trình taïm, phuï trôï; nhaø taïm Phöông phaùp 1: Theo thieát keá cô sôû cuûa DA CHI PHÍ TMÑT = (GXD+GTB+ GGPMB THIEÁT BÒ  CP mua saém TB coâng ngheä +GQLDA+GTV+GK+GDP)  CP vaän chuyeån TB ñeán coâng trình, CP löu TOÅNG CHI PHÍ BOÀI kho, löu baõi, CP baûo quaûn, CP baûo döôõng. MÖÙC THÖÔØNG  Thueá vaø phí baûo hieåm thieát bò TOÅNG ÑAÀU GPMB, TÑC Phöông phaùp 2: Theo Chæ tieâu Suaát voán ñaàu  CP boài thöôøng MÖÙC TÖ tö TMÑT = S . N + G CHI PHÍ  CP toå chöùc boài thöôøng . ÑAÀU  CP taùi ñònh cö, XD haï taàng kyõ thuaät... QLDA, CHI TÖ PHÍ TÖ VAÁN ÑTXD  CP quaûn lyù chung cuûa DA Phöông phaùp 3: Gía caùc coâng trình töông töï  CP khaûo saùt thieát keá XD . (10%-15%) ñaõ ñöôïc ñaàu tö xaây döïng.  CP giaùm saùt, tö vaán thaåm tra. . . TMÑT = Gtt x K1 x K2 x …..x Kn + GDP CHI PHÍ  Voán löu ñoäng, laõi vay KHAÙC & CHI  CP do khoái löôïng coâng vieäc phaùt sinh PHÍ DÖÏ  CP döï phoøng do tröôït giaù PHOØNG March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 37 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 38 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO SUẤT VỐN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  Xác định chi phí xây dựng của dự án Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của tính theo công thức sau: các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án được xác định V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP theo. Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình Trong đó: (GXDCT ) được xác định như sau: + V: Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình. GXDCT = SXD x N + GCT-SXD Trong đó: + GXD: Chi phí xây dựng của dự án. + SXD: Suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị năng lực sản xuất + GTB: Chi phí thiết bị của dự án. hoặc năng lực phục vụ/ hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho + GGPMB: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. + GQLDA: Chi phí quản lý dự án. + GCT-SXD: Các chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng + GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. hoặc chưa tính trong đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn + GK: Chi phí khác của dự án. vị diện tích của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. + GDP: Chi phí dự phòng. + N: Diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 39 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 40 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THEO SỐ LIỆU CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (2) THUẬT TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN  Xác định chi phí thiết bị của dự án Trường hợp có đầy đủ thông tin, số liệu về chi phí đầu tư xây dựng Chi phí thiết bị của dự án (GTB) bằng tổng chi phí thiết bị của của công trình, hạng mục công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ các công trình thuộc dự án. Chi phí thiết bị của công trình thuật tương tự đã thực hiện thì tổng mức đầu tư được xác định theo (GTBCT) được xác định theo công thức sau: công thức: n n GTBCT = STB x N + GCT-STB V   GCTTTi  H t  H KV   GCT CTTT i i 1 i 1 Trong đó: Trong đó: + STB: Suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị năng lực sản xuất + GCTTTi: Chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương hoặc năng lực phục vụ hoặc tính cho một đơn vị diện tích của tự đã thực hiện thứ i của dự án (i=1÷n). công trình thuộc dự án. + Ht: Hệ số qui đổi về thời điểm lập dự án. + GCT-STB: Các chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị + Hkv: Hệ số qui đổi về địa điểm xây dựng dự án. của công trình thuộc dự án. + GCT-CTTTi: Những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 41 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 42 7
 8. 3/25/2012 Phương pháp lập dự toán Thành phần của dự toán xây dựng • Döï toaùn ôû giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö Dự toán XD công trình được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật  Dự toán xây dựng công trình được xác định theo công trình xây hoặc thiết kế bản vẽ thi công. dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây Dự toán XD công trình bao gồm: dựng công trình. • Chi phí xây dựng (GXD);  Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi • Chi phí thiết bị (GTB); công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá • Chi phí quản lý dự án (GQLDA); xây dựng công trình, định mức chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV); cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó. • Chi phí khác (GK) và chi phí dự phòng (GDP). Döï toaùn bao goà m: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý Công thức xác định dự toán công trình: dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 43 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44 Chi phí xây dựng công trình Xác định chi phí thiết bị Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung,  Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công);  Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thì chi phí xây dựng trong dự toán công trình, hạng mục công trình và thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định theo công thức sau: n được tính theo công thức sau: GTB = GMS + GĐT + GLĐ G XD   g i Trong đó: i 1 Trong đó: + gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i + GMS: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ. của công trình, hạng mục công trình (i=1÷n).  Đối với các công trình phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công + GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ. hoặc các công trình đơn giản, thông dụng thì dự toán chi phí xây + GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh. dựng có thể được xác định bằng suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc bằng định mức tỷ lệ. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau: n m GTV   Ci  (1  TiGTGT TV )   D j  (1  T jGTGT TV ) Chi phí quản lý dự án được tính theo công thức sau: i 1 j 1 GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt) Trong đó: + Ci: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ Trong đó : (i=1÷n). + T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án. + Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán (j=1÷m). + GXDtt: chi phí xây dựng trước thuế. + TiGTGT-TV: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ. + GTBtt: chi phí thiết bị trước thuế. + TjGTGT-TV: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48 8
 9. 3/25/2012 Chi phí khác Chi phí dự phòng  Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến 2 năm: Chi phí khác được tính theo công thức sau: GDP = 10% x (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) n m GTGT  K GTGT  K  Chi phí dự phòng đối với công trình có thời gian thực hiện trên GK   Ci  (1  Ti )  D j  (1  T j ) i 1 j 1 2 năm được tính theo công thức sau: GDP = GDP1 + GDP2 Trong đó : Trong đó: + Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i=1÷n). + GDP1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát + Dj: chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán (i=1÷n). sinh được tính theo công thức: + TiGTGT-K: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối GDP1 = 5% x (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) với khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ. + GDP2: chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ + TjGTGT-K: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng, khu vực và độ với khoản mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán. dài thời gian xây dựng. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50 Dự toán chi phí xây dựng công trình Chi phí trực tiếp CHI PHÍ VAÄT LIEÄU Döï toaùn chi phí xaây döïng coâng trình laø chi phí caàn thieát ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng coâng taùc xaây laép caùc haïng muïc coâng trình ñöôïc tính toaùn töø thieát keá baûn veõ thi coâng hoaëc thieát keá kyõ thuaät. CHI PHÍ NHAÂN COÂNG Döï toaùn xaây laép haïng muïc coâng trình bao goàm: CHI PHÍ TRÖÏC - Chi phí tröïc tieáp TIEÁP CHI PHÍ MAÙY THI COÂNG - Chi phí chung - Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc vaø TRÖÏC TIEÁP PHÍ - Thueá giaù trò gia taêng. KHAÙC March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52 Chi phí trực tiếp khác Chi phí chung Chi phí trực tiếp khác: là chi phí cho những công tác cần thiết  Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phục vụ trực tiếp việc thi công xây dựng công trình như di chuyển phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung khác. quanh, chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu,... không xác định được khối lượng từ thiết kế.  Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công TTP KHAÙC = 2,5% (VL + NC + MTC) trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình. Riêng các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thuỷ điện, hầm CPC = TTP x Tyû leä % lò thì chi phí trực tiếp khác (kể cả chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ HOAËC thi công trong hầm) được tính bằng 6,5% tổng chi phí vật liệu, chi phí CPC = NC x Tyû leä % nhân công, chi phí máy thi công. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54 9
 10. 3/25/2012 Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí nhà tạm Nhaø taïm duøng ñeå ôû vaø ñieàu haønh trong quùa trình toå chöùc thi coâng taïi coâng tröôøng. Chi phí ñöôïc tính nhö sau :  Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc laø khoaûn thu nhaäp maø nhaø thaàu  Đối với các công trình đi theo tuyến ngoài đô thị và vùng dân ñöôïc höôûng theo quy ñònh. cư như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện,  Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc ñöôïc tính baèng tyû leä % treân chi đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi phí tröïc tieáp vaø chi phí chung. công dạng tuyến khác TNCTTT= (TTP + CPC) x Tyû leä % GXDNT = 2%x(TTP + CPC +TNCTTT)  Ñoái vôùi caùc coâng trình coøn laïi: GXDNT = 1%x(TTP + CPC +TNCTTT) March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56 Căn cứ để lập dự toán xây lắp Trình tự tiến hành lập dự toán xây lắp  Baùo caùo döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình vaø toång möùc ñaàu tö  Tìm hieåu toång quaùt veà coâng trình ñöôïc duyeät ñeå so saùnh kinh phí.  Lieät keâ caùc haïng muïc coâng trình vaø loaïi coâng taùc phaûi laäp döï toaùn  Thieát keá kyõ thuaät hoaëc thieát keá kyõ thuaät thi coâng ñeå tính khoái chi tieát. löôïng.  Lieät keâ caùc boä phaän coâng trình trong döï toaùn haïng muïc.  Thieát keá toå chöùc thi coâng ñeå xaùc ñònh trình töï coâng taùc, ñôn  Lieät keâ caùc coâng taùc chuû yeáu cuûa töøng boä phaän. giaù xaây döïng cô baûn thích hôïp.  Nghieân cöùu caùc ñònh möùc döï toaùn, caùc boä ñôn giaù ñaõ ban haønh ñeå ñoái chieáu noäi dung thaønh phaàn coâng vieäc, caùc haïng muïc coâng taùc ñaõ  Ñôn giaù xaây döïng cô baûn thoáng nhaát, giaù vaät lieäu, ñôn giaù nhaân lieät keâ phuø hôïp vôùi maõ hieäu naøo trong caùc boä ñôn giaù, ñònh möùc. coâng, giaù ca maùy .. thöïc teá.  Laäp döï toaùn haïng muïc  Caùc taäp ñònh möùc döï toaùn veà nhaân coâng, vaät lieäu, xe maùy ...  Laäp döï toaùn toång hôïp coâng trình, tính toaùn caùc yeâu caàu toång hôïp  Caùc theå leä, cheá ñoä hieän haønh quy ñònh veà höôùng daãn laäp döï veà vaät lieäu chuû yeáu, ca maùy thi coâng vaø soá coâng nhaân tröïc tieáp thi toaùn, caùc ñònh möùc tyû leä quy ñònh veà chi phí chung, thueá vaø laõi, coâng. giaù khaûo saùt, giaù thieát keá, chi phí giaùm saùt thaåm ñònh ...  Vieát thuyeát minh döï toaùn. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58 Trình tự tiến hành lập dự toán xây lắp Phương pháp lập dự toán xây lắp  Lieät keâ taát caû caùc coâng taùc chuû yeáu caàn thieát ñeå taïo neân boä phaän, haïng muïc coâng trình. Chuù yù: Trong quaù trình laäp döï toaùn ngöôøi laäp caàn  Tính khoái löôïng caùc coâng taùc ñaõ ñöôïc lieät keâ thoâng qua thuyeát minh, baûn veõ thieát keá. phaûi hình dung heát moïi coâng vieäc seõ phaûi laøm cuûa  Caên cöù vaøo noäi dung coâng taùc, ñieàu kieän, bieän phaùp thi coâng vaø töøng haïng muïc coâng trình neáu khoâng seõ boû soùt coâng phöông thöùc vaän chuyeån ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñeå löïa choïn maõ hieäu vieäc vaø daãn ñeán döï toaùn khoâng ñaày ñuû vaø thieáu kinh trong boä ñôn giaù, ñònh möùc cho phuø hôïp. Caàn chuù yù ñôn vò ño cuûa phí. Vì vaäy ngöôøi laøm döï toaùn caàn phaûi laø ngöôøi ñaõ ñôn giaù vaø ñôn vò ño cuûa khoái löôïng phaûi phuø hôïp. Tröôøng hôïp coù coâng taùc khoâng coù trong boä ñôn giaù söû duïng caàn tieán haønh laäp ñôn traûi qua thi coâng vaø coù nhieàu kinh nghieäm trong toå giaù chi tieát. chöùc thi coâng.  Laäp caùc baûng döï toaùn chi tieát; caùc baûng phaân tích vaø toång hôïp nhaân coâng, vaät lieäu, ca maùy.  Laäp baûng toång hôïp giaù trò döï toaùn xaây laép March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60 10
 11. 3/25/2012 Bảng tổng hợp dự toán xây lắp Định mức chi phí chung và TNCTTT TT KHOAÛN MUÏC CHI PHÍ KYÙ HIEÄU CAÙCH TÍNH ÑVT : % I Chi phí tröïc tieáp Chi phí chung Thu nhaäp  Qj x Djvl chòu thueá 1 Vaät lieäu VL Treân tröïc Treân chi TT Loaïi coâng trình tính tröôùc 2 Nhaân coâng NC  Qj x Djnc x (1 + Knc) tieáp phí phí NC  Qj x Djm x (1 + Kmtc ) 1 Coâng trình daân duïng 6,0 3 Maùy thi coâng M Rieâng CT tu boå, phuïc hoài di tích lòch söû, vaên hoùa 10,0 5,5 4 Tröïc tieáp phí khaùc TT Tyû leä x (VL+ NC + M) 2 Coâng trình coâng nghieäp 5,5 6,0 Coäng chi phí tröïc tieáp T VL + NC + M + TT Rieâng CT xaây döïng ñöôøng haàm, haàm loø 7,0 II Chi phí chung C T x Tyû leä 3 Coâng trình giao thoâng 5,3 Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng Z T+ C Rieâng coâng taùc duy tu, söûa chöõa thöôøng xuyeân 66,0 6,0 III Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc TL (T+C) x Tyû leä 4 Coâng trình thuyû lôïi 5,5 Chi phí xaây döïng tröôùc thueá G T+C+TL Rieâng ñaøo, ñaép CT thuûy lôïi baèng thuû coâng 51,0 5,5 IV Thueá giaù trò gia taêng GTGT G x TGTGt-XD 5 Coâng trình haï taàng kyõ thuaät 4,5 5,5 Chi phí xaây döïng sau thueá GXD G + GTGT 6 Coâng taùc laép ñaët thieát bò, thí nghieäm 65,0 6,0 V Chi phí xaây döïng nhaø taïm GXDNT G x Tyû leä x (1+ TGTGT-XD) TOÅNG COÄNG GXD+GXDNT GXD March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62 Định mức chi phí chung và TNCTTT Dự toán thi công  Döï toaùn thi coâng : Do ñôn vò thi coâng laäp ñeå 1. Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỉ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán quaûn lyù chi phí. chi phí xây dựng.  Giaù thanh toaùn coâng trình laø giaù truùng thaàu 2. Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, cuøng caùc ñieàu kieän ñöôïc ghi trong hôïp ñoàng hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 do Chủ đầu tư quyết kinh teá giöõa chuû ñaàu tö vaø doanh nghieäp xaây định tuỳ điều kiện cụ thể của công trình. döïng.  Nghieäm thu thanh toaùn theo giai ñoaïn March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64 Thanh quyết toán vốn đầu tư Giá đưa công trình vào khai thác • Quyeát toaùn voán ñaàu tö ôû giai ñoaïn keát thuùc xaây döïng  Giai ñoaïn keát thuùc xaây döïng ñöa döï aùn vaøo khai thaùc :  Toå chöùc nghieäm thu baøn giao coâng trình,  Giaù ñöa coâng trình vaøo khai thaùc söû duïng (GSD) ñöôïc xaùc  Thöïc hieän keát thuùc xaây döïng, ñònh theo coâng thöùc:  Vaän haønh vaø höôùng daãn söû duïng coâng trình, GSD = GQT + CSD  Quaù trình baûo haønh coâng trình, Trong ñoù:  Laäp quyeát toaùn voán ñaàu tö vaø ñeà nghò cô quan coù thaåm quyeàn - GQT: Giaù quyeát toaùn xaây döïng coâng trình pheâ duyeät quyeát toaùn voán ñaàu tö.  Ñöa coâng trình vaøo khai thaùc söû duïng. - CSD: Chi phí caàn thieát ñeå ñöa coâng trình vaøo khai thaùc, söû  Voán ñaàu tö ñöôïc quyeát toaùn laø toaøn boä chi phí hôïp phaùp ñaõ thöïc duïng. hieän trong quaù trình ñaàu tö ñeå ñöa döï aùn vaøo khai thaùc söû duïng. Chi phí hôïp phaùp laø chi phí theo ñuùng hôïp ñoàng ñaõ kyù vaø TK, DT ñöôïc pheâ duyeät, baûo ñaûm ñuùng ñònh möùc, ñôn giaù, cheá ñoä taøi chính – keá toaùn vaø nhöõng quy ñònh hieän haønh. March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 65 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 66 11
 12. 3/25/2012 Quản lý giá sản phẩm xây dựng TÀI LIỆU THAM KHẢO  Lương Đức Long - Đỗ Tiến Sỹ. Bài giảng Kinh tế xây dựng. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM Quaûn lyù Toång möùc ñaàu tö, toång döï toaùn, döï  Nguyễn Công Thạnh. Kinh tế xây dựng. NXB ĐHQG toaùn coâng trình TP.HCM. TP.HCM, 2005.  Bùi Mạnh Hùng. Giáo trình Kinh tế xây dựng. NXB Quaûn lyù ñònh möùc vaø ñôn giaù xaây döïng Xây dựng. Hà Nội, 2004.  Nguyễn Văn Chọn. Quản lý nhà nước về kinh tế & quản trị kinh doanh trong xây dựng. NXB Xây dựng. Quaûn lyù thanh toaùn chi phí ñaàu tö xaây döïng Hà Nội 2004. coâng trình  Bài giảng Kinh tế xây dựng. Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 67 March 25, 2012 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 68 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2