intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế xây dựng

Xem 1-20 trên 17157 kết quả Kinh tế xây dựng
 • Đội ngũ cán bộ của nước ta trong mọi giai đoạn đều có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đội ngũ cán bộ vững mạnh mới có thể đảm bảo việc quản lý, vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ Trung ương đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

  pdf5p vijeff 27-11-2023 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Cần trục tháp xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các loại cần trục tháp và đặc tính kỹ thuật của chúng; các phương pháp vận chuyển và lắp dựng cần trục tháp, đặc điểm của các cơ cấu cần trục tháp, hệ động lực và hệ truyền động cho các cơ cấu công tác của cần trục tháp, kết cấu chịu lực của cần trục tháp, các thông số kinh tế - kỹ thuật của cần trục tháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p oursky10 19-11-2023 2 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế xây dựng và cơ chế thị trường " trình bày các nội dung: Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng, một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư, tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kinh tế xây dựng và cơ chế thị trường " trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng; lao động, năng xuất lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây lắp, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, định mức dự toán và đơn giá xây dựng cơ bản, quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dự án đa mục tiêu; phân tích kinh tế - xã hội, tài chính và rủi ro; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quy trình lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

  pdf113p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Du lịch là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất và lớn nhất trên thế giới. Trong các nước phát triển và các nước đang phát triển thì du lịch thường được coi là một phương thức hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Bài viết trình bày khai thác loại hình du lịch nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  pdf7p vijeff 27-11-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng" tiếp tục trình bày các nội dung sau: Mẫu hợp đồng lao động; Mẫu hợp đồng về xây dựng, đất đai, bất động sản; Kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp hợp đồng;... Cuốn sách giới thiệu các mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, nhằm giúp lãnh đạo, nhân viên soạn thảo hợp đồng… thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc soạn thảo hợp đồng tại cơ quan đơn vị mình.

  pdf204p kimphuong1142 16-11-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô nâng cao: Chương 3 Tổng cầu trong nền kinh tế đóng, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình giao điểm Keynes; Cách xây dựng đường IS; Cân bằng thị trường hàng hóa và tiền tệ; Tác động của các chính sách trong mô hình IS-LM; Hiện tượng lấn át đầu tư và hiệu quả của chính sách tài khóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hoahogxanh05 24-11-2023 4 3   Download

 • Bài viết này sẽ trình bày việc thực hiện hiệu chỉnh camera để khử hiện tượng méo ảnh do sự biến dạng ống kính quang học (lens) gây ra và đánh giá kết quả của việc thực hiện đó trong triển khai thực tế. Để thực hiện hiệu chỉnh camera, bài báo sẽ xây dựng mô hình toán học của camera và sử dụng mô hình đó để kiểm tra với thiết bị thực.

  pdf7p visystrom 22-11-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu bài viết là đề xuất xây dựng Chương trình đào tạo cử nhân Ngân hàng số tại Học viện Ngân hàng. Để đạt mục tiêu nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu và phân tích văn bản để tổng hợp và phân tích nhằm làm rõ căn cứ xây dựng CTĐT Ngân hàng số (mục tiêu, chuẩn đầu ra) và luận bàn về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT Ngân hàng số trước khi đưa ra một số kết luận.

  pdf8p visystrom 22-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết xác định các biện pháp để giữ chân nhân viên tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & Xây dựng công trình BMC (sau đây gọi tắt là Công ty BMC). Phương pháp Triangulation đã được áp dụng để phân tích và luận ra các biện pháp. Bảng câu hỏi khảo sát đã được phát trực tiếp cho toàn bộ 32 nhân viên Công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy “Tăng cường sự đào tạo và lắng nghe NLĐ” và “Giao việc phù hợp” là các mong đợi hàng đầu của Công ty BMC .

  pdf4p visystrom 22-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết bàn về vai trò của dịch vụ logistics trong nền kinh tế; mục tiêu, yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về dịch vụ Logistics, cụ thể kiện toàn Ủy ban 1899 và Cơ quan thường trực quản lý dịch vụ logistics theo hướng tích hợp nhiệm vụ điều phối phát triển logistic của các bộ, ngành để xây dựng Việt Nam trở thành một Trung tâm logistics của khu vực và thế giới vào năm 2045.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kỹ năng thuyết trình" gồm 2 chương đầu, chương 1 trình bày tổng quan về thuyết trình như: khái niệm, lịch sử, văn hóa trong thuyết trình, đồng thời nêu bật lợi ích và tính cần thiết của kỹ năng thuyết trình đối với những nhà quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, làm nền tảng kiến thức cho các chương tiếp theo.

  pdf124p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết sẽ đi sâu phân tích các khái niệm về ấn tượng thị giác và đối thoại văn hóa, qua đó vận dụng những kiến thức kinh tế - văn hóa - xã hội để làm rõ hành trình quản trị của những thương hiệu mạnh. Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến sự liên quan giữa đặc điểm nhận diện thương hiệu và các yếu tố văn hóa khiến cho thương hiệu trở nên khác biệt. Đây sẽ là những đặc điểm hỗ trợ người sáng tạo định hình tư tưởng và cảm hứng khi xây dựng, thiết kế thương hiệu.

  pdf9p vispacex 16-11-2023 2 2   Download

 • Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lước phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p hoahogxanh07 16-11-2023 2 2   Download

 • Mục đích của bài viết "Ứng dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải" là giới thiệu học tập dựa trên dự án (PBL) là một trong những phương pháp phổ biến nhất; phương pháp hiệu quả và năng suất được sử dụng trong giảng dạy ESP (Tiếng Anh chuyên ngành) cho học sinh Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa Giao thông Vận tải.

  pdf3p kimphuong1141 16-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân): Phần 1 trình bày các nội dung chính như sau: ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội XI; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p hoahogxanh07 16-11-2023 2 1   Download

 • Cuốn Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân): Phần 2 trình bày các nội dung chính như sau: báo cáo chính trị tại đại hội XI của Đảng; về bổ sung và sửa đổi điều lệ Đảng của đại hội XI. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hoahogxanh07 16-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết phân tích mô hình nhà nước pháp quyền theo những giá trị tư tưởng cốt lõi mang tính phổ quát được thừa nhận chung trong điều kiện chính trị pháp lý, kinh tế, xã hội đặc thù của một số quốc gia có lịch sử xây dựng nhà nước pháp quyền lâu đời trên thế giới như Đức, Pháp, Hoa Kỳ và Anh cùng các quốc gia đã từng hoặc đang theo con đường xã hội chủ nghĩa như Nga, Trung Quốc.

  pdf9p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn trong phát triển kinh tế số nhìn từ góc độ vĩ mô và vi mô, đồng thời tổng hợp kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc trong xây dựng, quản trị và vận hành kinh tế số dựa trên cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế số.

  pdf13p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế xây dựng
p_strCode=kinhtexaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2