intTypePromotion=1

Bài giảng Lập bảng tính với Microsoft Excel

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:168

0
90
lượt xem
16
download

Bài giảng Lập bảng tính với Microsoft Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập bảng tính với Microsoft Excel được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan Excel, tạo lập bảng tính, định dạng bảng tính, công thức và hàm, tổ chức CSDL, phân tích, tổng hợp, xử lý dữ liệu trong Microsoft Excel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập bảng tính với Microsoft Excel

 1. Nội Dung Tổng quan Excel Tạo lập bảng tính Định dạng bảng tính Công thức và Hàm Tổ chức CSDL, phân tích, tổng hợp, xử  lý dữ liệu. 2
 2. Tổng quan Excel Giới thiệu Khởi động Excel Cửa sổ ứng dụng - thành phần Tập tin bảng tính - Cửa sổ dữ liệu Kết thúc phiên làm việc với Excel
 3. Bảng tính điện tử (Workbook/Spreadsheet)  hàng (rows) x cột (columns) Bảng  bảng lương điện tử có khả năng tự động cập tính nhật khi thay đổi dữ liệu   tố i  KHÔNG t ẩy xoá !! ơ ng 0! Lư 000 ứ c   i  3 1 KHÔNG tính lại !! o   M ớ   b á u  m Điều chỉnh ô ng h iể Th t 310000 310000 Cạo sửa 1,736,000 1,559,300 1,472,500 1,385,700 1,103,600 1,026,100 948,600 874,200 Tính lại 725,400 651,000 638,600 576,600 551,800 Tự động cập nhật 4
 4. Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel là phần mềm chuyên dùng xử lý bảng tính được tích hợp trong bộ công cụ Microsoft Office của Microsoft. Chức năng Tạo bảng tính Đồ thị Quản trị dữ liệu Phân tích dữ liệu Database Database 5
 5. Tổng quan Giới thiệu Khởi động Excel Cửa sổ ứng dụng - thành phần Tập tin bảng tính - Cửa sổ dữ liệu Kết thúc phiên làm việc với Excel
 6. Khởi động Microsoft Excel Khởi động Excel giống như khởi động các ứng dụng trong Windows 7
 7. Tổng quan Giới thiệu Khởi động Excel Cửa sổ ứng dụng - thành phần Tập tin bảng tính - Cửa sổ dữ liệu Kết thúc phiên làm việc với Excel
 8. Cửa sổ ứng dụng Microsoft Excel Title bar Menu bar Standard toolbar Formatting toolbar Name box Formula bar Active cell Mouse pointer Cell pointer column row cell Tab scrolling button Sheet tab 9
 9. Title bar (thanh tiêu đề) Windows control button Active document name Minimize button  Minimize button Tên tậập tin b Tên t p tin bảảng  ng  Maximize button  Maximize button tính hiệện hành tính hi n hành Close button  Close button Các tên Book1, Book2 … đượ Các tên Book1, Book2 … đ c Excel dùng đểể g gọọi các  ược Excel dùng đ i các  bbảảng tính m ng tính mớới t i tạạo ch o chưưa đ a đượ c lưưu tr ược l u trữữ lên đĩa  lên đĩa 10
 10. Menu Bar (thanh thực đơn) Document Windows Control button Minimize button  Minimize button Maximize button  Maximize button Chọọn l Ch n lệệnh  nh  Close button  Close button File, Exit  File, Exit  trên menu trên menu 11
 11. Standard Toolbar (thanh công cụ chuẩn) Open Print Spelling Format Screen tips  Screen tips  Context  Print Cut/Copy/ Painter Sensitive  chứứa tên  ch a tên  New Save Preview Paste Undo/Redo Help nút trên  nút trên  toolbar  toolbar  xuấất hi xu t hiệện  n  sau khi giữữ   sau khi gi nguyên  nguyên  mouse tạại i  mouse t Zoom nút đó nút đó Insert  Auto  Sort Map Hyperlin Sum k Screen tips Web  Paste  Charts Drawing toolbar function Wizard 12
 12. Formatting Toolbar (thanh định dạng) Font Size Bold/Italic/ Left/Center/Right Underline Currency  Comma  +/   Fill color Center Across  style style indent Column Percent  Increase/Decrease  Border Font color style Decimal 13
 13. Status Bar (thanh trạng thái) Spelling F8 Caps Num mode Scroll F2 End Keys indicators 14
 14. Tổng quan Giới thiệu Khởi động Excel Cửa sổ ứng dụng - thành phần Tập tin bảng tính - Cửa sổ dữ liệu Kết thúc phiên làm việc với Excel
 15. Tập tin bảng tính của Excel Dữ liệu của Excel (workbook) được lưu lên đĩa thành tập tin có phần kiểu là .XLS Mỗi workbook gồm nhiều trang tính (worksheet). Trang tính có dạng bảng gồm nhiều cột và hàng. workbook worksheet 16
 16. Cửa sổ dữ liệu Column heading Row Select all button Spelling heading Cell pointer column G Active cell Mouse pointer Row 7 Cell G7 Tab scrolling button Sheet tab 17
 17. Name Box &Formula Bar Name box Formula bar Tên/địịa ch Tên/đ a chỉỉ   NNộội dung  i dung  đđốối t i tượ ượng  ng  active cell active cell đang chọọnn đang ch 18
 18. Tổng quan Giới thiệu Khởi động Excel Cửa sổ ứng dụng - thành phần Tập tin bảng tính - Cửa sổ dữ liệu Kết thúc phiên làm việc với Excel
 19. Kết thúc Excel Để kết thúc phiên làm việc với Excel. Alt F4 File­>Exit Thông báo nhắc   lưu trữ dữ liệu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2