intTypePromotion=1

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
66
lượt xem
2
download

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Lập mô hình tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình thiết lập mô hình, các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau, yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình, các loại mô hình và mô hình lượng hóa, xây dựng mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

CHƯƠNG 1<br /> <br /> Lập mô hình tài chính<br /> <br /> Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM<br /> <br /> Email: buitoan.hui@gmail.com<br /> Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br />  Lập mô hình tài chính<br />  Tiến trình thiết lập mô hình;<br />  Các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với<br /> cấp quản lý khác nhau;<br />  Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình;<br />  Các loại mô hình và mô hình lượng hóa;<br />  Xây dựng mô hình.<br />  Lập mô hình bằng bảng tính<br />  Giới thiệu;<br />  Ví dụ minh họa.<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> <br /> Các tính<br /> huống<br /> trong<br /> quản lý<br /> <br /> Đưa ra<br /> các quyết<br /> định<br /> <br /> Thực hiện<br /> quyết<br /> định<br /> <br /> Đo lường<br /> kết quả<br /> đạt được<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> Phân tích<br /> <br /> Mô hình<br /> <br /> Kết quả<br /> Thế giới lượng hóa<br /> Thế giới thực<br /> <br /> Tình huống<br /> quản lý<br /> <br /> Trực giác<br /> <br /> Các quyết định<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> Phân tích<br /> <br /> Kết quả<br /> <br /> Mô hình<br /> <br /> Thế giới lượng hóa<br /> <br /> Đánh giá<br /> quản trị<br /> <br /> Tình huống<br /> quản lý<br /> <br /> Trực giác<br /> <br /> Thế giới thực<br /> <br /> Các quyết định<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tiến trình thiết lập mô hình<br /> (1) Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> (2) Xây dựng mô hình nghiên cứu<br /> <br /> (3) Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình<br /> <br /> (4) Thảo luận kết quả mô hình<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> Thế nào là vấn đề nghiên cứu?<br /> Là một tình trạng cần có giải pháp, cần có sự cải thiện hay sự<br /> thay đổi (Adebo, 1974).<br /> Là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình nghiên cứu.<br /> Là đích đến cuối cùng của cả một lộ trình.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ đâu?<br /> Đọc các tài liệu nghiên cứu trước  phát hiện những điều chưa<br /> rõ  muốn chứng minh lại.<br /> Trong các cuộc tranh cãi tại các Hội thảo,…  nghiên cứu<br /> nhận định lại.<br /> Trong thực tế hoạt động kinh tế - xã hội.<br /> Từ những bức xúc nghe được từ dư luận.<br /> Sự tò mò của bản thân người nghiên cứu.<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> Vấn đề nghiên cứu phải đảm bảo điều gì?<br /> Có ý nghĩa khoa học.<br /> Có ý nghĩa thực tiễn.<br /> Tính cấp thiết.<br /> Phù hợp với sở thích của người nghiên cứu.<br /> Vấn đề nghiên cứu phải cụ thể, không quá rộng.<br /> Có thể thu thập được dữ liệu.<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> Khả năng thoát nghèo của<br /> người dân vay vốn tại Ngân<br /> hàng Chính sách xã hội<br /> tỉnh Kon Tum<br /> <br /> Vấn đề thực tế, bức xúc<br /> <br /> Vấn đ<br /> ề<br /> nghiê<br /> n<br /> cứu<br /> <br /> Tình trạng cần có giải pháp<br /> <br /> Đảm bảo các điều kiện<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> Tỷ suất sinh lợi<br /> của ngân hàng A<br /> <br /> Ý định đầu tư chứng khoán<br /> của sinh viên Khoa Tài chính<br /> – Ngân hàng<br /> <br /> T ác động<br /> của chi<br /> tăng trư<br /> ti<br /> ởng kinh êu công đến<br /> tế Việt<br /> Nam<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu<br /> Tìm hiểu cơ<br /> sở lý thuyết<br /> <br /> Thiết lập mô<br /> hình nghiên cứu<br /> <br /> Xây dựng giả<br /> thuyết nghiên cứu<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2