intTypePromotion=4

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Chi phí sử dụng vốn. Chương này gồm có những nội dung: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức, mô hình Gordon, chi phí sử dụng vốn cổ phần và vốn vay theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), các trục trặc của mô hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

CHƯƠNG 2<br /> <br /> Chi phí sử dụng vốn<br /> <br /> Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM<br /> Email: buitoan.hui@gmail.com<br /> Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br />  Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn<br />  Mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô<br /> hình Gordon<br />  Chi phí sử dụng vốn cổ phần và vốn vay theo mô<br /> hình định giá tài sản vốn (CAPM)<br />  Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)<br />  Các trục trặc của mô hình<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Chi phí sử dụng vốn là suất sinh lời kỳ<br /> vọng của nhà đầu tư<br /> Là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài<br /> trợ<br /> <br /> Là suất sinh lời tối thiểu mà DN đòi hỏi khi<br /> thực hiện 1 dự án đầu tư mới<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô hình Gordon<br /> <br /> P0 <br /> <br /> D (1  g )<br /> D1<br />  0<br /> (rs  g )<br /> (rs  g )<br /> (Với rs> g)<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô hình Gordon<br /> <br /> Tình huống thảo luận:<br /> Thảo luận việc ứng dụng mô hình Gordon để tính chi phí sử<br /> dụng vốn cổ phần?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)<br /> <br /> Ba nhà kinh tế William Sharpe, John Lintnet và Jack Treynor đã đưa ra mô hình<br /> CAPM thể hiện mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro bằng phương trình sau :<br /> <br />  <br /> R - Rf = R R <br /> <br /> Rj Rf  R Rf j<br /> m<br /> <br /> Hay là<br /> <br /> j<br /> <br /> m<br /> <br /> f<br /> <br /> j<br /> <br /> (4.1)<br /> (4.2)<br /> <br /> Phần bù rủi ro chứng khoán = Beta x Phần bù rủi ro thị trường<br /> <br /> Trong đó Rj là tỷ suất sinh lợi mong đợi của chứng khoán j, Rf là tỷ suất sinh lợi phi<br /> rủi ro, Rm là tỷ suất sinh lợi mong đợi của thị trường và j là hệ số Beta của chứng<br /> khoán j.<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)<br /> Tình huống thảo luận:<br /> Thảo luận việc ứng dụng mô hình CAPM để tính chi phí sử<br /> dụng vốn cổ phần và vốn vay?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Các trục trặc khi áp dụng mô hình xác định chi phí sử dụng vốn<br /> <br /> Thảo luận<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tình huống thực tiễn<br /> Mỗi nhóm sinh viên thu thập dữ liệu thực tế để<br /> xác định chi phí sử dụng vốn và định giá cổ<br /> phiếu thường X?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản