Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  1. 01/Jan/2019 BÀI GIẢNG MÔN MÔ HÌNH TÀI CHÍNH Email: buitoan.hui@gmail.com Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Trang thông tin của Giảng viên Cách 1. Vào địa chỉ: https://sites.google.com/site/buitoanffb Cách 2. - Bước 1: Vào www.google.com - Bước 2: Tìm kiếm “Bùi Ngọc Toản” Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN  Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và khả năng tiếp cận thực tế về:  Trình bày được các vấn đề liên quan đến chuyên ngành được đào tạo thông qua bảng tính Excel;  Giải thích được quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường và thị trường tài chính trong và ngoài nước;  Thực hành được các nghiệp vụ tài chính trên bảng tính Excel như: tính toán chi phí sử dụng vốn, lập mô hình kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình danh mục đầu tư chứng khoán. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 1
  2. 01/Jan/2019 NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ- BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của Nhà trường. Dự lớp: trên 80% Bài tập: trên lớp và ở nhà Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TÀI LIỆU HỌC TẬP  Slide bài giảng của Giảng viên  Sách, giáo trình: Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN  Dự lớp: trên 80%  Thảo luận theo nhóm  Bản thu hoạch bài tập lớn  Thi giữa học phần  Thi kết thúc học phần  Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 2
  3. 01/Jan/2019 THANG ĐIỂM THI Theo qui chế tín chỉ Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN  THỜI LƯỢNG : 30 tiết  NỘI DUNG HỌC PHẦN: CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG TIẾT 1 Chương 1: Lập mô hình tài chính 6 2 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn 6 Chương 3 : Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá 3 12 doanh nghiệp 4 Chương 4 : Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán 6 Tổng cộng: 30 Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 01 NỘI Giới thiệu về môn học DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG 02 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Phần giới thiệu, Chương 1. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 3
  4. 01/Jan/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 02 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 03 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 04 NỘI Chương 2: Chi phí sử dụng vốn DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 4
  5. 01/Jan/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 05 NỘI Chuyên đề 1: Xác định chi phí sử dụng vốn và định giá DUNG cổ phiếu thường của doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X và thị trường chứng khoán. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 06 NỘI Chuyên đề 1: Xác định chi phí sử dụng vốn và định giá DUNG cổ phiếu thường của doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X và thị trường chứng khoán. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 07 NỘI Ôn tập thi giữa kỳ DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG 02 doanh nghiệp Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1, 2, 3. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 5
  6. 01/Jan/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 08 NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG doanh nghiệp Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 09 NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG doanh nghiệp Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 10 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 6
  7. 01/Jan/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 11 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 12 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 13 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 7
  8. 01/Jan/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 14 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 15 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản NỘI Ôn tập thi cuối kỳ DUNG 02 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1, 2, 3, 4. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2