intTypePromotion=1

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
81
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này: Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính, xác định dòng tiền tự do, định giá doanh nghiệp, một vài lưu ý khi định giá doanh nghiệp, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

CHƯƠNG 3<br /> <br /> Mô hình lập kế hoạch tài chính<br /> và định giá doanh nghiệp<br /> <br /> Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM<br /> Email: buitoan.hui@gmail.com<br /> Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính<br /> Xác định dòng tiền tự do<br /> Định giá doanh nghiệp<br /> Một vài lưu ý khi định giá doanh nghiệp<br /> Phân tích độ nhạy<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> <br /> Thảo luận:<br /> 1. Lập mô hình kế hoạch tài chính là gì?<br /> 2. Tác dụng của việc lập mô hình kế hoạch tài chính ?<br /> 3. Tại sao lại lập mô hình kế hoạch tài chính trên<br /> excel?<br /> 4. Quy trình lập mô hình kế hoạch tài chính?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Ví dụ 3.1: Dự đoán các BCTC cho một DN sau:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Ví dụ 3.1: Dự đoán các BCTC cho một DN sau:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Ví dụ 3.1: Tính tương tự cho các năm 2, 3, 4, 5,…?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH<br /> Ví dụ 2.1:<br /> Lưu ý: Để đảm bảo mô hình bảng tính của bạn có thể tính toán được,<br /> chọn Tools / Options / Calculation và click Iteration. Hộp thoại<br /> hiện ra như sau:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TỰ DO<br /> <br /> Dòng tiền tự do (FCF) là lưu lượng tiền mặt được tạo ra<br /> từ hoạt động của doanh nghiệp mà không cần đến nguồn<br /> tài trợ nào – là cách đo lường tốt nhất tiền mặt đã được<br /> tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp như thế nào.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TỰ DO<br /> Xác định dòng tiền tự do OCF<br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> + Khấu hao<br /> + Thanh toán lãi vay sau thuế (ròng)<br /> - Gia tăng trong tài sản lưu động<br /> + Gia tăng trong nợ ngắn hạn<br /> - Gia tăng trong nguyên giá tài sản cố định<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TỰ DO<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP<br /> Chúng ta có thể sử dụng công thức định giá sau:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP<br />  TH1: Dòng tiền phát sinh vào thời điểm cuối năm:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP<br />  TH2: Dòng tiền phát sinh vào thời điểm giữa năm:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP<br /> Ví dụ 3.2: Doanh nghiệp A có các thông tin sau:<br /> Tỷ lệ tăng trưởng trong doanh số<br /> Tài sản lưu động/doanh số<br /> Nợ ngắn hạn/doanh số<br /> Tài sản cố định/doanh số<br /> Giá vốn hàng bán/doanh số<br /> Tỷ lệ khấu hao<br /> Lãi vay nợ dài hạn<br /> Lợi nhuận được từ chứng khoán thị trường<br /> Thuế suất thuế TNDN<br /> Tỷ lệ chi trả cổ tức<br /> Chi phí sử dụng vốn bình quân - WACC<br /> Giả sử: giá trị năm 0 tương tự như vì dụ 3.1<br /> Hãy định giá doanh nghiệp trên?<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP<br /> Ví dụ 3.3: Công ty cổ phần A có các thông tin sau:<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> 12%<br /> 15%<br /> 10%<br /> 77%<br /> 50%<br /> 10%<br /> 10%<br /> 8%<br /> 40%<br /> 40%<br /> 20%<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2