intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
19
lượt xem
1
download

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 1: Lập mô hình tài chính" giúp người học hiểu được tiến trình thiết lập mô hình, các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau, yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

 1. 01/Jan/2019 CHƢƠNG 1 Lập mô hình tài chính Email: buitoan.hui@gmail.com Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb NỘI DUNG CHÍNH  Lập mô hình tài chính  Tiến trình thiết lập mô hình;  Các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau;  Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình;  Các loại mô hình và mô hình lượng hóa;  Xây dựng mô hình.  Lập mô hình bằng bảng tính  Giới thiệu;  Ví dụ minh họa. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 1
 2. 01/Jan/2019 Tiến trình thiết lập mô hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Tiến trình thiết lập mô hình Các tính Đưa ra Thực hiện Đo lường huống các quyết quyết kết quả trong định định đạt được quản lý Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Tiến trình thiết lập mô hình Phân tích Mô hình Kết quả Thế giới lượng hóa Giải thích Tóm tắt Thế giới thực Tình huống Trực giác quản lý Các quyết định Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 2
 3. 01/Jan/2019 Tiến trình thiết lập mô hình Phân tích Mô hình Kết quả Thế giới lượng hóa Giải thích Đánh giá Tóm tắt quản trị Thế giới thực Tình huống quản lý Các quyết định Trực giác Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Tiến trình thiết lập mô hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Tiến trình thiết lập mô hình (1) Xác định vấn đề nghiên cứu (2) Xây dựng mô hình nghiên cứu (3) Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình (4) Thảo luận kết quả mô hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 3
 4. 01/Jan/2019 Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Thế nào là vấn đề nghiên cứu? Là một tình trạng cần có giải pháp, cần có sự cải thiện hay sự thay đổi (Adebo, 1974). Là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình nghiên cứu. Là đích đến cuối cùng của cả một lộ trình. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ đâu? Đọc các tài liệu nghiên cứu trước  phát hiện những điều chưa rõ  muốn chứng minh lại. Trong các cuộc tranh cãi tại các Hội thảo,…  nghiên cứu nhận định lại. Trong thực tế hoạt động kinh tế - xã hội. Từ những bức xúc nghe được từ dư luận. Sự tò mò của bản thân người nghiên cứu. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu phải đảm bảo điều gì? Có ý nghĩa khoa học. Có ý nghĩa thực tiễn. Tính cấp thiết. Phù hợp với sở thích của người nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu phải cụ thể, không quá rộng. Có thể thu thập được dữ liệu. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 4
 5. 01/Jan/2019 Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Khả năng thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Vấn đề thực tế, bức xúc Tình trạng cần có giải pháp Đảm bảo các điều kiện Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Tỷ suất sinh lợi Ý định đầu tư chứng khoán của ngân hàng A của sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu Tìm hiểu cơ Thiết lập mô sở lý thuyết hình nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 5
 6. 01/Jan/2019 Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về khả năng thoát nghèo Thiết lập mô của người dân hình nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu ST Tên biến Giải thích nội dung biến Nghiên cứu trƣớc T Biến phụ thuộc 1 Khả năng Y= 1: Nếu hộ gia đình thoát nghèo thoát nghèo Y= 0: Nếu hộ gia đình không thoát nghèo Các biến độc lập 1 Dân tộc 1: Nếu chủ hộ là người dân tộc thiểu số Đỗ Thiên Kính & ctg (2001) 0: Nếu chủ hộ là người kinh Vũ Hoàng Đạt & ctg (2006) 2 Học vấn Số năm đi học của chủ hộ Reardon &ctg (2007) Đỗ Thiên Kính & ctg (2001) Vũ Hoàng Đạt & ctg (2006) 3 Nghề nghiệp 1: Nếu chủ hộ làm nông Reardon &ctg (2007) 0: Nếu chủ hộ làm nghề khác 4 Số ngƣời phụ Tổng số người không tạo được thu nhập Đỗ Thiên Kính & ctg (2001) thuộc trong hộ Nguyễn Trọng Hoài (2005) 5 Số tiền vay Số tiền vay Khảo sát chuyên gia 6 Thời hạn vay Thời hạn vay Bài giảng môn: Mô hình tài chính Thúy Anh (2010) Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu Dân tộc - Học vấn + Nghề nghiệp - Số thành viên phụ thuộc - Khả năng thoát nghèo Số tiền vay + Thời hạn vay + Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 6
 7. 01/Jan/2019 Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình Dữ liệu Phân tích Dữ liệu được từ Tùy vào vấn đề các nguồn sơ nghiên cứu, loại cấp, thứ cấp dữ liệu, giả thuyết nghiên cứu sẽ lựa chọn kỹ thuật phân tích thích hợp Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Phân tích Nghiên cứu sử dụng Dữ liệu phương pháp nghiên cứu định lượng trên các Dữ liệu được thu thập công cụ phân tích: qua quá trình khảo sát Excel, Stata. 204 khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bước 4: Thảo luận kết quả mô hình 1 Giải thích ý nghĩa của kết quả mô hình 2 Ý nghĩa của kết quả mô hình đối với vấn đề nghiên cứu 3 Thảo luận giá trị của kết quả mô hình đối với thực tiễn Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 7
 8. 01/Jan/2019 Bước 4: Thảo luận kết quả mô hình Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Học vấn 0.39 Nghề nghiệp - 2.11 Số thành viên phụ thuộc- 1.04 Khả năng thoát nghèo Số tiền vay 5.85 Thời hạn vay 0.26 Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Tổng hợp tiến trình lập mô hình trong thực tế Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Vấn đề nghiên Thu thập dữ cứu: khả năng liệu và phân thoát nghèo tích mô hình Xây dựng Thảo luận mô hình kết quả mô nghiên cứu hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Các mô hình trong một DN ứng với cấp quản lý khác nhau Thảo luận tình huống theo các cấp quản lý:  Ở cấp quản lý cao nhất;  Ở cấp quản lý thấp hơn. Yêu cầu: Sinh viên thảo luận nhóm (mỗi bàn một nhóm), sau đó đại diện mỗi nhóm sẽ lên trình bày trước lớp. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 8
 9. 01/Jan/2019 Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình 7 nguyên tắc căn bản: Mô hình phải dứt khoát, rõ ràng về mục tiêu của mình; Mô hình phải nhận dạng và lưu lại các quyết định mà những quyết định này sẽ ảnh hưởng và tác động đến mục tiêu; Mô hình phải nhận dạng và lưu lại những tương tác và những đánh đổi bù trừ giữa các quyết định; Cần suy nghĩ cẩn trọng về các biến số và lượng hóa rõ ràng các biến số này; Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình Phải cân nhắc dữ liệu nào là thích hợp và xác định những tương tác giữa chúng; Mô hình phải ghi nhận những ràng buộc (các giới hạn) đối với các biến số của mô hình; Mô hình dễ dàng thông đạt ý tưởng và sự hiểu biết của người lập mô hình đến các thành viên khác trong nhóm làm việc. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Các loại mô hình và mô hình lượng hóa Loại mô hình Đặc điểm Ví dụ Mô hình thực thể Hữu hình Mô hình máy bay Lĩnh hội: dễ dàng Mô hình nhà Nhân bản và chia sẻ: khó khăn Mô hình thành phố Sửa đổi và thao tác: Khó khăn Phạm vi sử dụng: thấp nhất Mô hình mô Vô hình Bản đồ đường phố phỏng Lĩnh hội: khó khăn hơn Đồng hồ đo tốc độ Nhân bản và chia sẻ: dễ dàng hơn Biểu đồ, đồ thị Sửa đổi và thao tác: dễ dàng hơn Phạm vi sử dụng: rộng hơn Mô hình lượng Vô hình Mô hình đại số hóa Lĩnh hội: khó khăn nhất Mô hình bảng tính Nhân bản và chia sẻ: dễ dàng nhất Sửa đổi và thao tác: dễ dàng nhất Phạm vi sử dụng: rộng nhất Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 9
 10. 01/Jan/2019 Xây dựng mô hình Sinh viên tự nghiên cứu Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giới thiệu lập mô hình bằng bảng tính Trong phần này, chúng ta sẽ làm rõ các nội dung sau: Các phương pháp để đưa ra các tình huống cụ thể trong thực tế vào trong mô hình bảng tính; Giới thiệu cách thức thiết kế và trình bày hiệu quả một mô hình bảng tính; Các đề xuất về cách thức lưu giữ mô hình; Các đặc điểm nổi bật của Excel trong lập và phân tích mô hình. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 10
 11. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP Công ty SP là một công ty khởi sự, hoạt động kinh doanh của công ty là chế biến bánh và phân phối cho các tiệm bánh trong vùng. Nhà quản lý của công ty dự định xây dựng một mô hình bảng tính để trình bày các quan điểm của mình. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP Nhà quản lý của công ty khởi sự bằng việc thực hiện tiến trình 03 bước như sau: Bước 1: Nghiên cứu môi trường và khung tình huống Bước 2: Định dạng Bước 3: Xây dựng mô hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP Bước 1: Nghiên cứu môi trường và khung tình huống: Công ty đã xác định giá giao bánh là biến số ra quyết định, biến số ra quyết định này cùng với giá thành sẽ xác định lợi nhuận của công ty. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 11
 12. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP Bước 2: Định dạng: Giá bán / đơn vị Chi phí đơn vị NVL1 Chi phí đơn vị NVL 2 Mô hình Lợi Chi phí chế biến / đơn vị nhuận Chi phí cố định Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP Bước 3: Xây dựng mô hình: Các nhập lượng ban đầu của mô hình: Giá bán 8$ Số lượng bán (lượng cầu) 16 Chi phí chế biến (đơn vị) 2.05$ Chi phí NVL1 (đơn vị) 3.48$ Chi phí NVL 2 (đơn vị) 0.30$ Chi phí cố định (đơn vị 1000$/tuần) 12$ Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Mô hình lợi nhuận hàng tuần của công ty SP Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 12
 13. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Lưu ý: Mô hình bảng tính nên tôn trọng các yêu cầu sau: 1, Các biến số nhập liệu cần được trình bày và sắp đặt gần với nhau và được đặt tên; 2, Các kết quả mô hình cũng phải được đặt tên rõ ràng; 3, Các đơn vị đo lường cần được quy đổi thích hợp; 4, Các thông số chứa đựng trong các ô phân biệt như là các dữ liệu và sẽ được các công thức tính toán tham chiếu các địa chỉ ô dữ liệu này; 5, Các định dạng tùy chọn cần được sử dụng trong Excel để làm nổi bật những nội dung quan trọng và giúp người sử dụng có được sự thuận lợi. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Phân tích “Điều gì sẽ xảy ra nếu…?” - Giá bán thay đổi; - Lượng cầu về sản phẩm thay đổi. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Cải tiến mô hình: Giả định mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu là mối quan hệ tuyến tính như sau: Giá bán Lƣợng cầu / tuần ≥ 12$ 0 11$ 4 10$ 8 9$ 12 Phương trình hồi quy (xác định phương trình bày cách thủ công hoặc dùng công cụ Trendline): Lượng cầu sản phẩm = 48 – 4 * giá bán (Với giá trị giá bán nằm giữa 0$ và 12$) Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 13
 14. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Yêu cầu: Sinh viên xác định phương trình hồi quy bằng các cách khác nhau? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 1: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Trendline: - Bƣớc 1: Nhập dữ liệu: Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 1: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Trendline: - Bƣớc 2: Vẽ đồ thị: Inset/Scatter Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 14
 15. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 1: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Trendline: - Bƣớc 3: Click chuột phải vào một điểm trên đồ thị  Chọn Add Trendline Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 1: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Trendline: -Bƣớc 4: Chọn Display equation on chart và Display R-squared value on chart Hiển thị phương trình trên đồ thị và giá trị R-bình phương. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 1: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Trendline: -Bƣớc 5: Chọn Close Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 15
 16. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Cài đặt công cụ Data Analysis (dành cho máy tính chưa cài đặt công cụ này): - Bƣớc 1: Chọn File / Options / Add-Ins / Analysis Toolpak  Chọn Go Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Cài đặt công cụ Data Analysis (dành cho máy tính chưa cài đặt công cụ này): - Bƣớc 2: Chọn Analysis Toolpak  Chọn Ok Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Cài đặt công cụ Data Analysis (dành cho máy tính chưa cài đặt công cụ này): - Bƣớc 3: Công cụ Data Analysis đã được cài đặt Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 16
 17. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Thực hiện xác định phƣơng trình hồi quy - Bƣớc 1: Chọn Data / Data Analysis Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Thực hiện xác định phƣơng trình hồi quy - Bƣớc 2: Trong cửa sổ Data Analysis, chọn Regression  Chọn Ok Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Thực hiện xác định phƣơng trình hồi quy -Bƣớc 3: Nhập các thông số: Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc (bao gồm cả tên biến). Input X Range: Vùng chứa các biến độc lập (bao gồm cả tên biến). Labels: Chọn ô này để có sử dụng tên biến Confidence Level: Độ tin cậy, mặc định 95%. Output Range: Vùng xuất. Chọn tùy chọn này, sau đó click chọn một ô bất kỳ làm nơi xuất ra. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 17
 18. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách 2: Xác định phương trình hồi quy bằng công cụ Data Analysis Thực hiện xác định phƣơng trình hồi quy - Bƣớc 4: Chọn Ok Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Tình huống thảo luận Cách khác: Sinh viên tự nghiên cứu Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP  Bước 3: Xây dựng mô hình: Mô hình SP cải tiến: lượng cầu là hàm số tuyến tính theo giá bán Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 18
 19. 01/Jan/2019 Ví dụ công ty SP Bước 3: Xây dựng mô hình: Kết quả mô hình ứng với các mức giá bán khác nhau Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP Bước 3: Xây dựng mô hình: Kết quả mô hình ứng với các mức giá bán khác nhau $160.00 $140.00 $120.00 $100.00 Doanh thu $80.00 Chi phí chế biến Chi phí nguyên vật liệu $60.00 Chi phí sản xuất chung $40.00 Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế $20.00 $- $6.00 $7.00 $8.00 $9.00 $9.50 $10.00 $11.00 $(20.00) Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Ví dụ công ty SP Bước 3: Xây dựng mô hình: Sinh viên thảo luận kết quả mô hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 19
 20. 01/Jan/2019 Câu hỏi ôn tập Mỗi sinh viên chọn một vấn đề nghiên cứu, sau đó tiến hành thiết lập mô hình tài chính cho vấn đề nghiên cứu đó? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Hƣớng dẫn làm câu hỏi ôn tập Xác định vấn Thu thập dữ đề nghiên cứu liệu và phân tích mô hình Xây dựng Thảo luận mô hình kết quả mô nghiên cứu hình Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Điều kiện để đánh giá kết quả câu hỏi ôn tập Cái gì (What) Vì sao (Why)  Cái gì kích thích tò mò / hấp  Vì sao đây là vấn đề tò mò / hấp dẫn đối với tôi? dẫn đối với tôi?  Tôi muốn biết hoặc hiểu thêm  Vì sao đây là vấn đề có ý nghĩa cái gì? khoa học, ý nghĩa thức tiễn?  Vấn đề nghiên cứu chính của tôi là gì?  Mô hình tài chính này đóng góp cái gì? Thế nào (How) về lý thuyết Thế nào (How) về thực tế  Việc vận dụng các lý thuyết liên  Tôi sẽ thu thập và tiếp cận quan được diễn ra như thế nào? nguồn thông tin như thế nào?  Tôi có thể phát triển các lý  Việc ứng dụng kết quả mô hình thuyết liên quan như thế nào? trong thực tế diễn ra như thế Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. nào? Bùi Ngọc Toản 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2