intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Getting started + Listen and read)

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Getting started + Listen and read) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với một số cách học tiếng Anh hiệu quả; luyện tập nghe và đọc hội thoại về nội dung xoay quanh kỳ thi tiếng Anh vừa diễn ra;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Getting started + Listen and read)

 1. Eng lis h 9 Unit 4 Lesson 1 Getting started + Listen and read
 2. Learn English Do grammar on the internet exercises Learn by heart Listen to music Read English newspapers Write English as much as possible Read English books Talk with foreigners Learn to sing English songs Watch English Use dictionary TV programs for reading
 3. How do you learn English? Check () things do you from the list. 1. Do the homework. 2. Do more grammar exercises in grammar books. 3. Read short stories or newspapers in English. 4. Write English as much as possible. 5. Learn by heart all the new words and texts. 6. Speak English with friends. 7. Use a dictionary for reading. 8. Practice listening to English tapes or English programs on the radio. 9. Watch English TV programs. 10. Learn to sing English songs.
 4. Wednesday, October 27 th, 2010 Lesson 1 Getting started + Listen and read examiner (n) giám khảo aspect (n) lĩnh vực, khía cạnh candidate (n) thí sinh oral examination (n) kỳ thi vấn đáp attend (v) tham gia
 5. ROYAL ENGLISH COLLEGE Examination in English as a foreign language Stage One: Oral Examination (This list must not be shown to the candidates) 1. What is your name? 2. Where do you come from? 3. Where do you live? 4. Do you live with your parents? 5. When did you begin studying English? 6. Why are you learning English? 7. Do you speak any other languages? 8. How did you learn English in your country? 9. How will you use English in the future? 10. What aspect of learning English do you find most difficult? 11. What are you going to learn? 12. What are you hobbies? 13. Look at this picture. Describe it. 14. Read this passage.
 6. *What e xac tly did the  e xamine r as k Lan?   √ 1. What is your name? √ 2. Where do you come from? 3. Where do you live? 4. Do you live with your parents? 5. When did you begin studying English? √ 6. Why are you learning English? √ 7. Do you speak any other languages? √ 8 How did you learn English in your country? √ 9. How will you use English in the future? √ 10. What aspect of learning English do you find most difficult? 11. What are you going to learn? 12. What are your hobbies? 13. Look at this picture. Describe it. √ 14. Read the passage.
 7. T asked Huyen: “What’s your name?” Huyen reported: She asked me what my name was T asked: “Where do you live?” She reported: She asked me where I lived Reported Wh - questions Dùng tường S1 +Ex: “What’s asked Wh-…… S2 + V thuật lời nói your+ name?” + (O) She asked me what my name wasgián tiếp với (what/ when/ where/ how old…) câu hỏi Wh - questions
 8. 1 2 3 4 5 6
 9. 1 1.What is your name? She asked me what my name was.
 10. 5 Where do you come from? She asked me where I came from.
 11. 6 Why are you learning English? She asked me why I was learning English.
 12. 4 How did you learn English in your country? She asked me how I learnt English in my country
 13. 2
 14. 3
 15. Reported Wh - questions Dùng tường S1 + asked + (O) + Wh-…… S2 + V thuật lời nói gián tiếp với (what/ when/ where/ how old…) câu hỏi Wh - questions Ex: “What’s your name?” She asked me what my name was
 16. 1. Learn by heart vocabulary + remember 2. Do exercises 2b - P33. 3. Prepare for U4 - Read
 17. The end
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2