intTypePromotion=1

Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:283

0
78
lượt xem
6
download

Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày các khái niệm và các vấn đề kỹ thuật chính của viễn thông, kiến trúc, cách tổ chức cũng như cách thức hoạt động của các mạng viễn thông, các phát triển về công nghệ và dịch vụ, xu hướng hội tụ các mạng viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> IT<br /> <br /> BÀI GIẢNG MÔN<br /> <br /> T<br /> <br /> Tổng Quan Viễn Thông<br /> Bộ môn: Tín hiệu và Hệ thống<br /> <br /> P<br /> <br /> KHOA: Viễn thông 1<br /> Giảng viên: Nguyễn Đức Nhân, Cao Hồng<br /> Sơn, Lê Thanh Thủy, Ngô Thu Trang,<br /> Nguyễn Thu Nga<br /> <br /> MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> <br /> P<br /> <br /> T<br /> <br /> IT<br /> <br />  Kiến thức:<br /> Cung cấp các khái niệm và các vấn đề kỹ thuật chính<br /> của viễn thông<br /> Kiến trúc, cách tổ chức cũng như cách thức hoạt động<br /> của các mạng viễn thông<br /> Các phát triển về công nghệ và dịch vụ, xu hướng hội<br /> tụ các mạng viễn thông<br />  Kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng nghiên cứu, phân<br /> tích, đánh giá về mạng viễn thông cơ bản<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> P<br /> <br /> T<br /> <br /> IT<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở viễn thông<br /> Chương 2: Các kỹ thuật viễn thông cơ bản<br /> Chương 3: Các mạng viễn thông<br /> Chương 4: Dịch vụ viễn thông<br /> <br /> BỐ CỤC VÀ ĐÁNH GIÁ<br />  Bố cục 26 Lý Thuyết, 6 Bài Tập<br /> <br />  Đánh giá:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T<br /> <br /> IT<br /> <br /> Chương 1: 4 Lý Thuyết<br /> Chương 2: 4 Lý Thuyết, 2 Bài Tập<br /> Chương 3: 12 Lý Thuyết, 2 Bài Tập<br /> Chương 4: 6 Lý Thuyết, 2 Bài Tập<br /> Chuyên cần 10%<br /> Bài tập/Thảo luận 10%<br /> Kiểm tra giữa kỳ 20%<br /> Thi 60%<br /> <br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> P<br /> <br /> T<br /> <br /> IT<br /> <br /> [1] Bài giảng : Tổng quan mạng viễn thông<br /> [2] Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Thu Hằng,<br /> Bài giảng Tổng Quan Mạng Viễn Thông, Bài<br /> giảng Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn<br /> Thông<br /> [3] Th.s Nguyễn Đức Chí, Mạng Viễn Thông Thế<br /> Hệ Mới NGN, Bài giảng Học Viện Công Nghệ<br /> Bưu Chính Viễn Thông<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản