intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
61
lượt xem
11
download

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm trình bày về "Mô hình hóa phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình ngữ cảnh, mô hình tương tác, mô hình cấu trúc, mô hình hành vi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

Mô hình hóa phần mềm<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> Nội dung của slide này dựa vào các slides của Ian Sommerville<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Mô hình ngữ cảnh<br /> Mô hình tương tác<br /> Mô hình cấu trúc<br /> Mô hình hành vi<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Mô hình hóa hệ thống (system<br /> modeling)<br /> v Là quy trình phát triển các mô hình trừu<br /> tượng của một hệ thống, trong đó mỗi mô<br /> hình biểu diễn một góc nhìn.<br /> v Hiện nay mô hình hóa hệ thống đã trở<br /> thành một phương tiện để biểu diễn một hệ<br /> thống sử dụng một số ký hiệu đồ họa UML<br /> (Unified Modeling Language).<br /> v Các mô hình<br /> §  giúp cho người phân tích hiểu được chức năng của<br /> một hệ thống<br /> §  được sử dụng để giao tiếp với khách hàng.<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Mô hình cho hệ thống đã tồn tại và<br /> cho hệ thống mới<br /> v  Các mô hình của những hệ thống đã có sẵn<br /> §  Được sử dụng trong suốt giai đoạn công nghệ yêu cầu.<br /> §  Giúp làm rõ việc hệ thống đó làm được gì.<br /> §  Có thể được sử dụng như là một cơ sở để thảo luận về độ mạnh<br /> yếu của nó. Từ đó sẽ tìm ra những yêu cầu cho hệ thống mới.<br /> v  Các mô hình cho hệ thống mới<br /> §  Được sử dụng trong suốt quá trình công nghệ yêu cầu.<br /> §  Hỗ trợ việc giải thích các yêu cầu cho các stakeholder của hệ<br /> thống<br /> §  Kỹ sư sử dụng các mô hình này để thảo luận về các thiết kế và<br /> viết tài liệu hệ thống cho phần cài đặt.<br /> v  Quy trình công nghệ hướng mô hình (model-driven<br /> engineering process) có thể phát sinh một phần hay<br /> toàn bộ cài đặt hệ thống từ mô hình hệ thống.<br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br /> Các góc nhìn hệ thống<br /> • Mô hình hóa tương<br /> <br /> • Mô hình hóa ngữ<br /> <br /> tác giữa một hệ<br /> thống và môi trường<br /> của nó, hoặc giữa<br /> các component của<br /> một hệ thống.<br /> <br /> cảnh hay môi trường<br /> của hệ thống.<br /> <br /> external<br /> perspective<br /> <br /> interaction<br /> perspective<br /> <br /> System<br /> behavioral<br /> perspective<br /> <br /> structural<br /> perspective<br /> <br /> • Mô hình hóa tổ chức<br /> <br /> • Mô hình hóa hành vi<br /> <br /> của một hệ thống<br /> hay cấu trúc của dữ<br /> liệu được xử lý bởi<br /> hệ thống.<br /> <br /> động của hệ thống<br /> và cách nó trả lời sự<br /> kiện như thế nào.<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Tuyền<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhập môn CNPM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản