intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:18

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo chuỗi, các thao tác trên String, một số hàm và thủ tục. Qua đó giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản trong nội dung bài giảng này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Tin học: Chương 4 - Ngô Quang Thạch

  1. Chương 4 DỮ LIỆU KIỂU CHUỖI NGÔ QUANG THẠCH ngoquangthach@yahoo.com 8/31/2018
  2. • Kiểu chuỗi (STRING) • Khái niệm • Khai báo chuỗi • Các thao tác trên String • Một số hàm và thủ tục NỘI DUNG 8/31/2018
  3. • Một chuỗi dữ liệu là một loạt các ký tự được định nghĩa bằng từ khoá STRING. • Có thể khai báo kiểu String gián tiếp hoặc trực tiếp • Khai báo trực tiếp VAR : STRING [độ dài của chuỗi] ; • Khai báo gián tiếp TYPE = STRING [hằng nguyên] ; VAR : ; KIỂU CHUỖI 8/31/2018
  4. • TYPE TenSV = STRING [25] ; {định độ dài tối đa là 25} Diachi = STRING; {mặc nhiên có độ dài tối đa là 255} • VAR HT : TenSV ; DC : Diachi ; • VAR HT : STRING [25] ; DC : STRING; Ví dụ: 8/31/2018
  5. • VAR DH: STRING[15] DH:= CONG THUONG; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C ONG T HUONG Chuỗi: ‘CONG THUONG’ có độ dài 11 ký tự Ký tự thứ 0 chứa ký tự độ dài thực của chuỗi PHÉP GÁN CHR(11) 8/31/2018
  6. HoTen := Nguyen Van A ; DiaChi := 291 Phan Dinh Phung, QN ; • Thực hiện nối chuỗi bằng dấu Cộng (+) • HoTen+DiaChi = Nguyen Van A 291 Phan Dinh Phung, QN • Chú ý: Không có phép trừ, nhân, chia trong chuỗi ký tự. PHÉP CỘNG 8/31/2018
  7. • Gồm có: • = ; > ; >= ; ; < ; 'Hella' • 'Hello' < 'Hellu' • ‘Lan' < ‘Lang' CÁC PHÉP SO SÁNH 8/31/2018
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2