intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 5.1 - Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
47
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 5.1 - Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 5.1 - Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin được biên soạn nhằm giúp cho các bạn phân biệt được chức năng nhiệm vụ của từng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa – thông tin từ trung ương đến địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 5.1 - Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin

Bộ máy cơ quan quản lý nhà<br /> nước về văn hóa thông tin<br /> • Mục đích bài học: Phân biệt được chức năng<br /> nhiệm vụ của từng cấp, cơ quan quản lý nhà<br /> nước về văn hóa – thông tin từ trung ương đến<br /> địa phương.<br /> • Thời gian: 180’<br /> • Soạn và giảng: TS Phan Quốc Anh<br /> <br /> Bộ máy cơ quan quản lý nhà<br /> nước về văn hóa thông tin<br /> • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và<br /> tư pháp<br /> Ở Trung ương<br /> Quốc Hội: Lập pháp<br /> Chủ tịch nước, Chính phủ: Hành pháp<br /> Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSNDTC: Tư<br /> pháp<br /> <br /> Bộ máy cơ quan quản lý nhà<br /> nước về văn hóa thông tin<br /> • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và<br /> tư pháp<br /> Ở Địa phương<br /> Không có cơ quan Lập pháp<br /> HĐND, UBND: Hành pháp<br /> Tòa án, Viện KSND: Tư pháp<br /> <br /> Bộ máy cơ quan quản lý nhà<br /> nước về văn hóa thông tin<br /> Cơ quan tham mưu cho Chính phủ quản lý<br /> hành chính nhà nước về văn hóa thông tin<br /> Bộ VHTT<br /> Bộ trưởng<br /> Các thứ trưởng<br /> <br /> Cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng quản lý<br /> hành chính nhà nước về văn hóa thông tin<br /> Văn phòng Bộ<br /> Đại diện VP Bộ phía nam<br /> Các Vụ: (chức năng, đối tượng quản lý của<br /> từng vụ)<br /> Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đào tạo; Vụ Thư<br /> viện; Vụ Văn hóa Dân tộc, Vụ Hợp tác<br /> quốc tế; Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Mỹ<br /> Thuật và Nhiếp ảnh; Vụ Pháp Chế.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản