intTypePromotion=1

Bài giảng: Quy trình thẩm định giá bất động sản - Nguyễn Duy Thiện

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
1.422
lượt xem
754
download

Bài giảng: Quy trình thẩm định giá bất động sản - Nguyễn Duy Thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sản, quy trình định giá bất động sản, sự cần thiết ban hành quy trình thẩm định giá, quy trình thẩm định giá trị bất động sản Hoa Kỳ, phân tích sử dụng bất động sản tốt nhất và tối ưu, tiêu chí phân tích việc sử dụng bất động sản, nội dung của quy trình thẩm định giá và xây dựng kế hoạch thẩm định giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quy trình thẩm định giá bất động sản - Nguyễn Duy Thiện

 1. Quy trình thẩm định giá Quy bất động sản Nguyễn Duy Thiện - Trưởng phòng CSTH - Cục Quản lý giá _BTC
 2. Phần I: Ph I: 1. Bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sản 05 Đặc trưng của hoạt động TĐG: 05 Bản chất của hoạt động định 1. Nghiên cứu có lựa chọn vào một 1. giá BĐS ? khu vực thị trường một loại hình TS/hh nhất định IVSC: là sự ước tính giá trị IVSC: 2. Thu thập số liệu/dữ liệu thích 2. BĐS đáng 3. Sử dụng những kỹ thuật phân 3. Là một hoạt động hay quá tích phù hợp trình phát triển ý tưởng đi 4. Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm 4. chuyên môn (pháp luật kỹ thuật, tài đến giá trị của tài sản chính, thống kê, tin học…) trong (TCTĐG Hoa kỳ) quá trình đó 5. Cung cấp cho khách hàng ý kiến 5. về giá trị tài sản thể hiện thông qua những bằng chứng xác đáng trên thị trường Tóm lại: một nghề mang tính chuyên nghiệp, do những cá nhân được đào tạo riêng
 3. 5 Đặc trưng 1. Nghiên cứu có lựa chọn vào một khu vực thị 1. trường một loại hình Tài sản nhất định 2. Thu thập số liệu/dữ liệu thích đáng 2. 3. Sử dụng những kỹ thuật phân tích phù hợp 3. 4. Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn 4. (pháp luật kỹ thuật, tài chính, thống kê, tin học…) trong quá trình đó 5. Cung cấp cho khách hàng ý kiiến về giá trị tài sản 5. k thể hiện thông qua những bằng chứng xác đáng trên thị trường Tóm lại: một nghề mang tính chuyên nghiệp, do những cá nhân được đào tạo riêng
 4. II. Quy trình định giá bất động sản Quy 1. Định nghiã: là các bước triển khai công 1. việc mang tính hệ thống nhằm đi đến giá trị thị trường của BĐS sản. Gồm nhiều bước triển khai công việc Mục tiêu cuối cùng: giải thích, chứng minh độ tin cậy của mức giá thị trường của tài sản đưa cho khách hàng. Yêu cầu: quy trình thẩm định giá phải mang Yêu quy tính khái quát, áp dụng chung cho mọi loại tài sản.
 5. 2. Sự cần thiết ban hành Quy trình TĐG Vì sao phải tiêu chuẩn hoá quy trình thẩm định giá? a) Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp (vì sao) b) Nâng cao chất lượng, độ tin cậy báo cáo thẩm định. c) Nâng cao lòng tin của công chúng. tin d) Nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả d) hoạt động của doanh nghiệp.
 6. 3. Quy trình thẩm định giá Quy BĐS của một số nước 6 bước của Quy trình thẩm định giá BĐS của Hoa Kỳ 9 bước của Quy trình thẩm định giá BĐS của Nhật Bản Quy trinh thẩm định giá BĐS của Malaixia Quy
 7. Quy trình thẩm định giá trị bất động sản Quy Hoa kỳ (Viện thẩm định giá Hoa kỳ) Bước 1: xác định vấn đề • Khách hàng • Mục đích định giá BĐS của khách hàng • Định nghĩa giá trị (thị trường-phi thị trường) • Thời điểm thẩm định giá BĐS (quá khứ, hiện tại, tương lai) • Các giả thiết Bước 2: Thu thập dữ liệu tài sản - Thu thập thông tin thị trường - Thu thập thông tin của BĐS cần định giá - Thu thập thông tin của những BĐS chọn để so sánh
 8. Quy trình thẩm định giá trị bất động sản Quy Hoa kỳ (tiếp) Bước 3: Phân tích số liệu 1. Phân tích thị trường: • Nghiên cứu cung BĐS • Nghiên cứu cầu BĐS 2. Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu • Vì sao phải phân tích: nguồn lực hữu hạn • Thế nào là sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu: 3 tiền đề >>> khả năng sử dụng >>> mang lại giá trị cao nhất cho BĐS • Coi như đất trống • Question: sử dụng đất vào mục đích gì? Xây dựng công trình gì trên đất hiệu quả nhất?
 9. Bước 3 (tiếp) Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu Phân Khaí niệm: là khả năng sử dụng BĐS hợp lý, hợp Kha pháp của đất trống và công trình trên đất, khả thi về tự nhiên và mang lại giá trị cao nhất cho BĐS. Các yếu tố của thị trường tạo nên giá trị của BĐS. Do đó đánh giá mối quan hệ tương tác giữa cung cầu BĐS với việc sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu là rất quan trọng. Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu cho Phân phép chuyên gia định giá xác định vệc sử dụng BĐS vào mục đích gì mang lại lợi ích lớn nhất của BĐS trên thị trường. trên
 10. Bước 3 Phân tích thị trường, Phân tích tính khả thi, Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu Phân tích thị trường Phân Nhằm phân tích, xác định nhu cầu có thể thay thế nhau trong sử dụng Nh BĐS Phân tích cung-cầu về BĐS nhằm dự báo cung-cầu và tiền thuê BĐS Phân theo giá thị trường Phân tích tính khả thi Phân Nhằm ước lượng giá trị BĐS dựa trên các thông số như thu nhập, lãi, giá Nh trị đất Tính tóan dòng thu nhập ròng (NOI) trên tổng thu nhập, tìm ra tỷ lệ vốn hóa thích hợp để tính tóan giá trị BĐS Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu Phân Viiệc sử dụng mà theo mục đích đó sẽ mang lại giá trị cao nhất cho BĐS V Thời gian sử dụng, thời hạn sử dụng, các bên tham gia thị trường Th
 11. Bước 3 Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu Chuyên gia định giá BĐS phân biệt giữa khả năng sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu coi như đất trống với khả năng sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu khi đã có công trình xây dựng trên đất.
 12. Bước 3 Phân tích sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu (coi như đất trống) Nếu mảnh đất đó trống (hoặc coi như còn trống) thì sử dụng vào mục đích gì là tối ưu, hợp pháp? Xem xét mọi khả năng và thực trạng đang sử dụng Xem mảnh đất đó vào mục đích gì. Hai lý do để phân tích việc sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu Hai (coi như đất trống) là: 1. Nhằm ước lượng giá đất riêng rẽ với BĐS 1. 2. Nhằm ước lượng giá đất theo phương pháp so sánh giá bán
 13. Sử dụng BĐS tốt nhất và tối ưu đã có công trình xây dựng trên đất Mục đích sử dụng (tổng thể BĐS) sẽ mang lại giá trị cao nhất cho BĐS, phù hợp với tỷ lệ hoàn vốn phổ biến trên thị trường.
 14. Hai lý do phân tích việc sử dụng BĐS tốt nhất, Hai do phân tối ưu khi có công trình xây dựng trên đất là: Nhằm xác định mục đích sử dụng 1. 1. BĐS (tổng thể) và việc sử dụng đó có thể đem lại tỷ lệ hòan vốn cao nhất cho mỗi đồng vốn đầu tư. Nhằm xác định các BĐS có khả năng 2. so sánh trên thị trường.
 15. Bốn tiêu chí phân tích việc sử dụng BĐS tốt nhất, tối ưu 1. Sử dụng Bất động sản hợp pháp vào mục đích gì? Quy tắc, luật lệ trong xây dựng, bảo vệ môi trường, Quy lu quy hoạch, phân vùng, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo…có thể loại bỏ khả năng sử dụng bất động sản vào những mục đích nhất định. 2. Sử dụng Bất động sản vào mục đích gì là khả thi về mặt tự nhiên? Diiện tích, hình dạng, kích thước, địa hình chất đất, D mức độ cấp thóat nước, lối vào, các khả năng xảy ra thảm họa thiên nhiên (lụt lội, động đất…) giáo…có thể loại bỏ khả năng sử dụng bất động sản vào những mục đích nhất định.
 16. Bốn tiêu chí phân tích (tiếp) 3. Sử dụng Bất động sản vào mục đích gì là khả thi về mặt tài chính? Sử dụng Bất động sản vào mục đích gì có khả năng tạo ra thu nhập đủ để trang trải các chi phí đầu tư, duy tu, bảo dưỡng và có lời. 4. Sử dụng Bất động sản vào mục đích gì mang lại năng suất cao nhất? Sử dụng Bất động sản vào mục đích gì tạo ra giá trị thặng dư của đất lớn nhất.
 17. Phân tích việc sử dụng đất tốt nhất, tối ưu Phân Tập trung vào các vấn đề: Sử dụng đất hợp pháp vào mục đích gì? Sử dụng đất hợp lý về mặt tự nhiên vào mục đích gì? Khi đã sử dụng đất hợp pháp và hợp lý về mặt tự nhiên thì Khi tính khả thi về mặt tài chính ra sao và sẽ mang lại khoản thu nhập ròng ổn định là bao nhiêu? Khi đã sử dụng đất hợp pháp và hợp lý về mặt tự nhiên và Khi khả thi về mặt tài chính thì lựa chọn sử dụng đất vào mục đích gì sẽ amng lại thu nhập ròng lớn nhất, và với tỷ lệ vốn hóa hợp lý sẽ mang lại giá trị lớn nhất cho BĐS? Tóm lại, phân tích việc sử dụng đất tốt nhất, tối ưu tập trung vào phân tích tiềm năng/khả năng sử dụng hơn là vào hiện trạng đang sử dụng.
 18. Quy trình thẩm định giá trị bất động sản Quy Hoa kỳ (tiếp) Bước 4: Áp dụng 3 phương pháp 4: - So sánh – chi phí – Thu nhập So chi ph Thu nh Bước 5: Hài hòa các mức giá chỉ dẫn 5: Mỗi BĐS so sánh (theo phương pháp so sánh) cho ra một so cho mức giá chỉ dẫn: ví dụ Mỗi phương pháp (chi phí, thu nhập, lợi nhuận, thặng dư, so (chi ph thu sánh) cho ra một mức giá chỉ dẫn Hài hòa: trung bình số học, bình quân quyền số trung Bước 6: Báo cáo kết quả thẩm định giá 6:
 19. 9 bước Quy trình thẩm định giá BĐS Nhật Bản (9 bước) (9 - Xác định những nội dung cơ bản thẩm định giá. - Xây dựng kế hoạch thực hiện. - Mô tả cơ bản đối tượng thẩm định giá. - Thu thập và tổ chức số liệu. Thu th - Tái xem xét số liệu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng giá trị. - Đưa ra phương pháp định giá phù hợp. - Xem xét lần cuối giá trị bất động sản. - Quyết định về mức giá bất động sản. - Báo cáo thẩm định giá BĐS
 20. Quy trình thẩm định giá Malaysia Quy Next slide Next

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản