intTypePromotion=1

Bài giảng Sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 - CĐ KT Cao Thắng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:97

0
85
lượt xem
15
download

Bài giảng Sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 - CĐ KT Cao Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài giảng Sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 là nhằm giúp cho các bạn bổ sung thêm kiến thức về cách sử dụng PowerPoint 2007 để tạo thuyết trình; định dạng PowerPoint 2007; tính năng nâng cao (hình ảnh – âm thanh); thực hiện trình chiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 - CĐ KT Cao Thắng

 1. Sử dụng Microsoft  PowerPoint 2007 Mục đích •Trang bị kiến thức về PowerPoint 2007 để tạo trình diễn, báo cáo và thực hiện trình chiếu
 2. Phân Bổ Chương Trình  Bài 1: Sử dụng PowerPoint 2007 để tạo  thuyết trình  Bài 2: Định dạng PowerPoint 2007  Bài 3: Tính năng nâng cao: hình ảnh – âm  thanh  Bài 4: Thực hiện trình chiếu  Bài tập lớn CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 2
 3. Bài 1: Sử dụng PowerPoint 2007 CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 3
 4. Bài 1. Sử dụng PowerPoint 1. Giới thiệu MS PowerPoint 2. Yêu cầu kiến thức 3. Cài đặt MS PowerPoint 4. Khởi động MS PowerPoint 5. Các thành phần soạn thảo chính 6. Tạo trình diễn đơn giản 7. Lưu – mở file 8. View mode 9. Di chuyển –nhập dữ liệu 10. Bài tập tại lớp CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 4
 5. Giới thiệu MS PowerPoint  Tại sao? PROBLEM CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 5
 6. Presentation (diễn thuyết, trình diễn, thuyết  trình) PROBLEM UNDERSTANDED presentation CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 6
 7. Một số hình thức thuyết trình M ứ  Speaking only… c độ th uy ết  Speaking and writing… p hụ c tă ng  Speaking and showing…  Speaking, showing and doing… CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 7
 8. Chuẩn bị một bài thuyết trình  Nội dung (content)  Khán giả (audience)  Hình thức (methodology)  Tư liệu (material)  Cho khán giả  Cho bản thân  … CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 8
 9. Microsoft PowerPoint là chương trình tốt cho phép chuẩn bị tư liệu thuyết trình dạng slides. Mỗi trang màn hình mà khán giả được xem gọi là một slide. CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 9
 10. 2.Trước khi bắt đầu  Tiền kiến thức  Thân thuộc với môi trường Windows.  Sử dụng Unicode khi soạn thảo. (Unikey­ VietKey)  Chú ý  Ở lớp, làm theo bài tập tại lớp.  Ở nhà CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 10
 11. 3.Khởi động PowerPoint 2007  Bước 1: Start ­>All Programs ­>  Microsoft Office, Microsoft Office  PowerPoint 2007.  CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 11
 12. 4. Các thành phần cơ bản CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 12
 13. 4. Các thành phần cơ bản  Cửa sổ Outline  Cửa sổ  Notes cho phép bổ sung ghi chú  Cửa sổ Slide: nội dung cần trình bày. Việc soạn   thảo hầu hết tập trung ở phần này.  Khung Task (Task Panes) CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 13
 14. 5. Tạo một trình diễn đơn giản   Chọn Office => New.   Hộp thoại New Presentation hiển thị.  Tạo trình chiếu từ một Template có sẵn  Tạo trình chiếu từ một Theme có sẵn    CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 14
 15. 5. Nhập liệu nội dung vào Slide  + Chúng ta nhập dữ liệu trực tiếp vào textbox trong  Slide   +Chúng ta nhập dữ liệu trực tiếp vào Outline Pane  +Chuyển đến Outline view: click vào thẻ Outline  tab.   +Để thụt hàng vào cho các hàng, sử dụng phím  Tab.  Ngược lại, sử dụng phím Shift + Tab .   +Để di chuyển các đoạn văn hay nội dung: chọn  đoạn cần di chuyển, bấm phím phải chuột­>  chọn Move Up hay Move Down  CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 15
 16. Bài tập 1  Tạo trình chiếu theo các bước sau:  Tạo một trình chiếu sử dụng Installed Template –  chọn lọai template là Classic photo Album. Chuyển  sang tiếng Việt nội dung bất kỳ– font Unicode  Slide cuối cùng ghi tên người thực hiện  CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 16
 17. Bài tập 2  Tạo trình chiếu theo các bước sau:  Tạo một trình chiếu sử dụng Installed Themes –  chọn lọai thems là Flow.   Nhập tiêu đề của slide đầu tiên– font Unicode CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 17
 18. 6. Lưu – đóng – mở file PPT  Lưu  Chọn Office­>Save. Hộp thoại hiển thị. Nhập tên  file và chọn nơi muốn lưu trữ, sau đó click nút  Save.  Đóng  Chọn Office­>Close  Mở  Chọn Office­> Open  CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 18
 19. Bài tập 3  Lưu với tên file là PhotoAlbum của bài tập trước  đó.   Đóng file sọan thảo  Đóng PowerPoint 2007  Mở lại file PhotoAlbum   Lưu lại với tên PhotoAlbum_Lop CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 19
 20. 7 . Làm việc với Slide  Normal View   Có thể làm việc với văn bản, các hình ảnh, biểu  đồ cho từng slide một   Slide Sorter View   cho một cái nhìn tổng thể, sắp xếp thứ tự các  trang   Slide show   kết quả cuối cùng   Notes Page   khung ghi chú cho các slide  CĐ KT Cao Thắng­2007 PowerPoint 2007 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2