intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

124
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tiền tệ quốc tế là nghiên cứu các chế độ tiền tệ và chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng chương 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế

 1. Chương 2: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
 2. Chương 2: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ  Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)  Hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944)  Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)  Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay  Các tổ chức tài chính quốc tế
 3. Chương 2: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc gia và hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế là gì?  Nghiên cứu về hệ thống tài chính quốc tế là nghiên cứu những vấn đề gì?
 4. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế  Được hình thành trên cơ sở quan hệ thương mại - tài chính giữa các nước  Là hệ thống bao gồm các chế độ tiền tệ, chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể bao gồm:  Các chế độ tiền tệ và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá giữa đồng tiền của các nước khác nhau với nhau  Các chế tài điều tiết các mối quan hệ và hoạt động tài chính qu ốc t ế v à các quốc gia.  Hệ thống thị trường tài chính quốc tế  Các tổ chức tài chính quốc tế
 5. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế Nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế là nghiên cứu các chế độ tiền tệ và chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Cụ thể:  Chế độ tiền tệ, phương thức xác định tỷ giá và các quy tắc điều tiết  Hoạt động của các định chế tài chính quốc tế
 6. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) - Chế độ bản vị hàng hoá - chế độ bản vị vàng, bạc: đồng hay song bản vị - Chế độ bản vị vàng (1870-1914)
 7. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chế độ bản vị hàng hoá - đồng hay song bản vị - Chế độ bản vị hàng hoá - Sự ra đời của tiền đúc “thiếu giá” (1540-1560) - Quy luật T. Gresham (Anh) - Chế độ song bản vị ở Mỹ (1792-1861) - Sự sụp đổ của chế độ song bản vị (1861) - Quyết định chuyển đổi USD ra vàng (1879) và Đạo luật bản vị vàng ở Mỹ (1900)
 8. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chế độ bản vị vàng: Một vài nhận xét - Thời kỳ hoàng kim của chế độ bản vị vàng (1880-1914): hệ thống tiền tệ quốc tế hoạt động một cách ổn định và hợp tác giữa các nước trong các khu vực và trên thế giới - Đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của chế độ bản vị vàng 1. Gắn giá trị của đồng tiền với vàng 2. Tự do xuất nhập khẩu vàng 3. Dự trữ vàng với quy mô đủ lớn là yêu cầu để bảo đảm sức mua đồng tiền – money backs to gold. - Ưu thế và những hạn chế của chế độ bản vị vàng 1. Ưu thế 2. Những hạn chế
 9. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1914-1944 - Sự chấm dứt bản vị vàng và chế độ tỷ giá thả nổi: tài trợ chiến tranh và lạm phát bùng nổ, phá vỡ khả năng duy trì quan hệ tiền – vàng - Việc tái ấn định lại bản vị vàng 1920: sự hồi sinh chế độ bản vị vàng và mang đặc điểm của chế độ bản vị hối đoái vàng 1925- 1931 - Sự sụp đổ của hệ thống thương mại và tài chính quốc tế sau Đại khủng hoảng 1929-1933: Sự tan rã của các khối tiền tệ (GBP, USD, và các đồng tiền khác tiếp tục gắn với vàng), chấm dứt chế độ bản vị vàng. - Những thương thuyết về tái thiết hệ thống tiền tệ quốc tế 1941 - Hội nghị Bretton Woods 1944 và sự ra đời của hệ thống Bretton
 10. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)  Hệ thống Bretton Woods 1944-1971  Hệ thống tiền tệ quốc tế hậu Bretton Woods: Hệ thống tiền tệ Châu Âu (EMS)  Sự rối loạn của hệ thống tiền tệ quốc tế những năm đầu thập kỷ 1990
 11. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống Bretton Woods 1944-1971  Sự ra đời của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944  Đặc trưng và hoạt động của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944: chế độ bản vị đồng USD  Những tác động tích cực của chế độ Bretton Woods  Sự sụp đổ của chế độ Bretton Woods - Những áp lực phá vỡ và những cố gắng - Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods được chính thức công bố vào ngày 15/8/1971
 12. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ hậu Bretton Woods: Hệ thống tiền tệ Châu Âu (EMS)  Sự tiếp nối của chế độ Bretton Woods sau khi bị sụp đổ 1971: Quyền rút vốn đặc biệt - SDR (1967) và Hội nghị Jamaca (1976)  Hệ thống tiền tệ châu Âu và cơ chế hoạt động của “European Snake Money System” (ESMS) - tiền thân của EMS  Sự ra đời của EMS ngày 13/3/1979 bao gồm: 1. Cơ chế xác định tỷ giá: thông qua đơn vị tiền tệ quy ước 2. Đơn vị tiền tệ quy ước ECU – European Currency Unit 3. Hợp tác tiền tệ - European Monetary Cooperation Fund  Đánh giá hoạt động của EMS
 13. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Sự rối loạn của hệ thống tiền tệ quốc tế trong những năm đầu thập kỷ 1990  Hậu quả chính sách mở rộng tiền tệ của đa số các nước sau khủng hoảng 1987  Sự sụp đổ bức tường Berlin 1989  Những bất đồng nội bộ trong cộng đồng Châu Âu  Tình trạng đầu cơ tài chính và những tác động đến nền kinh tế các nước
 14. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế 1990-1999  Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đồng tiền chung của cộng đồng châu Âu EURO  Hệ thống tiền tệ của các nước: chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết của các nước  Khả năng hợp tác tiền tệ Đông Nam Á và Châu Á
 15. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay  Có những thay đổi gì?  Có những đặc trưng cơ bản gì?
 16. Chương 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay  Hệ thống tiền tệ quốc tế được đặc trưng bởi sự hợp tác đa phương của các nước dựa trên chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết, xu thế toàn hội nhập và cầu hoá của các nước  Hoạt động của các định chế tài chính quốc tế được tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: đời sống - kinh - tế xã hội của các nước  Sự phát triển và ổn định của hệ thống tiền tệ châu Âu mở ra khả năng hợp tác tiền tệ trong các khu vực và trên thế giới: Đông Nam Á và Châu Á
 17. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Liên minh tiền tệ Châu Âu  Sự ra đời của đồng tiền chung Châu Âu ngày 1/1/1999  Chi phí, lợi ích và những vấn đề tồn tại của việc sử dụng đồng tiền chung Châu Âu  Khả năng hợp tác tiền tệ giữa các nước trong các khu vực và trên thế giới
 18. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Khả năng hợp tác tiền tệ của khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Điều kiện phát triển kinh tế và nhu cầu hợp tác về tài chính tiền tệ của khu vực - Khả năng hợp tác về tài chính tiền tệ - Những khó khăn cản trở
 19. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Nghiên cứu về các tổ chức tài chính quốc tế  Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)  Ngân hàng thế giới (WB)  Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB)  Ngân hàng Châu Âu (EMS)  Ngân hàng phát triển châu Phi (AFDB)
 20. Chương 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ Câu hỏi nghiên cứu và thảo luận  Đặc trưng và vai trò của hệ thống tài chính quốc tế hiện nay đối với sự phát triển kinh tế của các nước  Liên minh tiền tệ Châu Âu: Những ưu thế, tồn tại và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu  Cơ hội cho sự hợp tác tiền tệ khu vực Đông Nam Á và châu Á  Hoạt động và vai trò của các tổ chức tài chính quốc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2