intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 5 - TS. Văn Hồng Tấn

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

192
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Thiết kế đường ô tô chương 5: Thiết kế mặt cắt ngang trình bày về nền đường phải thiết kế khác biệt, các dạng cắt ngang, bản vẽ mặt cắt ngang, gia có rãnh, tính toán lưu lượng và chiều sâu rãnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 5 - TS. Văn Hồng Tấn

  1. Chöông 5 • Là mặt cắt thẳng đứng vuông góc với tim đường. Ở THIEÁT KEÁ MAËT CAÉT NGANG đoạn đường cong, là mặt cắt vuông góc với tiếp tuyến của đường cong tại vị trí cọc. • Cao độ mặt đất tại tim đường trong mặt cắt ngang là cao độ đường đen trong mặt cắt dọc. • Cao độ đường đỏ trong mặt cắt dọc được thể hiện trong mặt cắt ngang là tim đường hoặc mép trong mặt đường. PHÂN LOẠI NỀN ĐƯỜNG THEO MẶT CẮT NGANG • Nền đào, đắp thông thường • Nền đường phải thiết kế cá biệt NỀN ĐƯỜNG PHẢI THIẾT KẾ CÁ BIỆT NỀN ĐƯỜNG THÔNG THƯỜNG • Nền đào có chiều cao mái dốc lớn. • Là nền đường khác với các loại đã nêu. • Nền đắp có chiều cao mái dốc • Mái dốc đường đào, đường đắp tuỳ thuộc vào đất >12m nền, đất đắp, và lấy theo bảng trang 112. • Nền đắp ở bãi sông, bãi lầy. Ảnh của http://www.teararoa.org.nz • Nền đắp trên sườn dốc… Ảnh của http://www.delftgeosystems.nl Ảnh của http://www.tencate.com
  2. CÁC DẠNG MẶT CẮT NGANG Nền đắp cao vừa, có thùng đấu 2 bên, đất đắp lấy từ thùng đấu Nền đắp thấp, có rãnh biên, đất đắp lấy từ vận chuyển dọc Nền đắp cao, 6-12m, không cho phép có thùng đấu 2 bên, đất đắp lấy từ vận chuyển dọc hoặc mỏ đất. Nền đắp cao trên sườn dốc, có thùng đấu 1 bên cung cấp đất đắp. Nền đắp thấp, có thùng đấu, đất đắp lấy từ thùng đấu MẶT CẮT NGANG CÁ BIỆT Nền đắp trên sườn đánh cấp, đất đắp lấy từ vận chuyển dọc hay mỏ đất, có rãnh đỉnh Chi tiết rãnh đỉnh Rãnh đỉnh với con trạch và rãnh biên
  3. Nền đào thấp Nền đào sâu, lấy đất vận chuyển dọc đắp Nền đào thấp, có thùng đấu để lấy đất Nền ½ đào ½ đắp Nền đào sâu lấy đất đắp con trạch ngăn nước Nền đào trên đá phong hóa BỐ TRÍ RÃNH ĐỈNH Ở NỀN ĐÀO BÌNH ĐỒ VỊ TRÍ CÓ THÙNG ĐẤU
  4. BẢN VẼ MẶT CẮT NGANG CHIỀU RỘNG NỀN ĐƯỜNG Chiều rộng một làn xe chạy của đường 2 làn xe •Mặt cắt ngang mẫu •Mặt cắt ngang thi công •Mặt cắt ngang khối lượng 56 Blề Bmặt đg Blề Htk mép Hthi công ilề ilề nền đg ΔH in Chiều rộng một làn xe chạy của đường 6 làn xe Chiều rộng một làn xe chạy của đường 4 làn xe SỐ LÀN XE N cdgio nlx = N cdgio = αN tbnam .ε Z .N lth Nlth=1000 – 1800 xcqđ/h
  5. LÀN PHỤ LEO DỐC MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG CẤP 1 VÀ 2 Mục đích: Để xe tránh, vượt nhau khi đang leo dốc. Phaàn an toaøn Phaàn an toaøn Phaàn phaân caùch Daûi daãn höôùng Daûi daãn höôùng laø vaïch Cöù 150m phaûi caét 1 ñoaïn sôn keû lieàn maøu traéng troáng ñeå thoaùt nöôùc hoaëc vaøng roäng 20cm in 6% 6% Leà ñaát 0.5 Leà gia coá Phaàn xe chaïy Daûi phaân caùch Phaàn xe chaïy Leà gia coá 0.5 LAN CAN PHÒNG HỘ MẶT CẮT NGANG ĐG CẤP 3 ĐB CÓ 2-4 LÀN XE Vaïch sôn lieàn keû meùp (duøng cho 4 laøn xe) B A in in A 6% 6% Daûi daãn an toaøn beân coù chieàu roäng ≥ 0.25m (14m)7m Lan can phoøng hoä cao hôn maët ñöôøng 0.8m MẶT CẮT NGANG ĐG CẤP 4 ĐB Daûi phaân caùch beân in in 6% 6% 1 2 3 2 1 2.75 2.75 0.5 1.0 5.5 1.0 0.5 8.5
  6. MẶT CẮT NGANG ĐG CẤP 6 ĐB DẢI PHÂN CÁCH GIỮA in in i'n=4% i'n=4% Leà ñaát 1.5 3.5 1.5 6.5 MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG CẤP 3 VÙNG NÚI A in B in A 6% 6% 1 2 3 2 1 3(6) 3(6) 0.5 1.0 6(12) 1.0 0.5 9(15) THIẾT KẾ RÃNH Rãnh đỉnh và lưu vực
  7. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG VÀ CHIỀU SÂU RÃNH Rãnh biên và xác định lưu vực hứng nước Qtt = 0.56(h − z ).F (m 3 / s ) 2 1 Qranh = ωR 3 ir n m1 + m2 2 ω = b.h + h 2 χ = b + h( 1 + m12 + 1 + m22 ) ω R= χ GIA CỐ RÃNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=192

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2