intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 7

Chia sẻ: ViAmman2711 ViAmman2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

72
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 7 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế đường ô tô: Chương 7

  1. 10/5/20 6.3 NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 385 CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT VÀ THOÁT NƯỚC NGẦM 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 386 7.1 CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐƯỜNG  Nước trên mặt:  Chảy trên mặt đường làm mòn dần mặt đường gây xói lở ta-luy đường.  Nước mặt ngấm vào đất làm tăng trọng lượng của bản thân nền đường. Lực ma sát và kết dính giảm  cường độ nền đường giảm theo.  Nước ngầm:  Chảy trong lòng đất hay chảy dưới thân nền đường hoặc trong ta-luy nền đào gây xói lở nền đường tạo thành những hang động.  Vì các nguyên nhân trên nên nền đường dễ bị phá hoại do nước gây ra. Nước là kẻ thù của công trình đường. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 387 129
  2. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.1 Độ dốc ngang của mặt đường và lề đường:  Độ dốc ngang của mặt đường dốc từ tim phần xe chạy về phía lề đường. Độ dốc ngang phụ thuộc vào loại mặt đường.  Mặt đường càng ít bằng phẳng thì độ dốc ngang phải thiết kế càng lớn để đảm bảo nước không bị đọng thường xuyên trên mặt đường, ngấm vào mặt đường, lớp móng và nền đất.  Độ dốc ngang của lề đường thường làm dốc hơn độ dốc ngang của mặt đường khoảng từ 1 – 2%. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 388 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 389 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Hình 7.1: Các loại rãnh thoát nước – Thùng Đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 390 130
  3. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Hình 7.2: Các loại rãnh thoát nước – Rãnh Biên và Rãnh Đỉnh 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 391 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Hình 7.3: Rãnh đỉnh trên nền đào 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 392 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Hình 7.4: Rãnh đỉnh trên nền đắp 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 393 131
  4. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Rãnh dọc 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 394 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu Rãnh dọc Rãnh đỉnh 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 395 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 396 132
  5. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.2 Rãnh dọc (rãnh biên), rãnh đỉnh, thùng đấu 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 397 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước  Ở những sườn núi có độ dốc lớn, để đảm bảo cầu, cống và nền đường không bị xói lở do dòng nước, người ta thường làm dốc nước hoặc bậc nước có giếng tiêu năng.  Bậc nước có giếng tiêu năng thường dùng khi rãnh, kênh rất dốc. Bậc nước thường có tiết diện hình chữ nhật, làm bằng bê tông, đá xây,… 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 398 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước Rãnh đỉnh Rãnh dọc Dốc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 399 133
  6. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 400 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.3 Dốc nước và bậc nước 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 401 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 402 134
  7. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 403 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 404 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 405 135
  8. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 406 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 407 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 408 136
  9. 10/5/20 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 409 7.2 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT 7.2.4 Các công trình thoát nước qua đường:  Cầu, cống, đường thấm, đường tràn. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 410 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Nước ngầm là phần nước nằm dưới đất và dưới tác dụng của trọng lực chảy theo dốc của các lớp đất không thấm nước.  Tác dụng của rãnh ngầm là hạ thấp mức nước ngầm.  Tùy theo vị trí và tác dụng của rãnh ngầm có thể phân loại chúng như sau:  Rãnh ngầm làm dưới đáy rãnh dọc hay dưới nền đường để hạ thấp mức nước ngầm dưới phần xe chạy.  Rãnh ngầm đặt sau ta luy nền đường đào để làm cho ta luy khô ráo và ngăn chặn không cho nước ngầm từ mái dốc đường đào đổ ra mặt đường.  Rãnh ngầm đặt sau tường chắn đất, mố cầu.  Rãnh ngầm thoát nước dưới các lớp áo đường (rãnh xương cá). 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 411 137
  10. 10/5/20 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Hệ thống rãnh xương cá: Thường dùng để thoát nước từ tầng cát đệm, khi lượng nước thấm ra không lớn và chủ yếu để thoát nước thấm từ trên xuống qua mặt đường. 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 412 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM  Rãnh thoát nước ngầm có thể cấu tạo theo kiểu hở hoặc kín. Rãnh loại hở chỉ dùng khi mực nước ngầm cao. Khi mực nước ngầm nằm sâu, nếu dùng loại rãnh hở thì rãnh phải làm rất sâu, vì vậy thường dùng dạng kín. Mép cỏ Mặt đường Đất đắp thấp hơn Mép đường Đất trồng trên đỉnh 25~50mm Nền Móng cây rãnh Khu vực tác dụng Đất nền VĐKT Bó vỉa Ống lọc, Đá dăm, sỏi thoát nước (nếu có) 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 413 7.3 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM 10/5/20 Bài giảng Thiết kế đường ô tô 414 138
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2