intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 - Trịnh Quang Kiên

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:29

0
100
lượt xem
6
download

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 - Trịnh Quang Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 là giới thiệu tổng quan về công nghệ FPGA, so sánh FPGA với các công nghệ thiết kế và xử lý ứng dụng cho các bài toán số. Kiến trúc tổng quan và Kiến trúc Xilinx FPGA, nắm được nguyên lý làm việc của FPGA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 - Trịnh Quang Kiên

 1. Thiết kế logic số  (VLSI design) Bộ môn KT Xung, số, VXL quangkien82@gmail.com https://sites.google.com/site/bmvixuly/thiet­ke­logic­so 08/2012
 2. Nội dung môn học Các kiến thức chung (nhắc lại từ Điện Tử Số) • • HDL & Automation Design Chương  IC khả trình • I • Ngôn ngữ VHDL • Kỹ năng TK: Các khối MSI, SSI đơn giản đã biết trong ĐTS: cộng, dịch, thanh ghi, đếm  Chương  FSM… II • Các thuật toán và sơ đồ để thiết kế một số khối LSI thông dụng • Kỹ năng TK: Các khối LSI, VLSI: CLA, nhân, chia số nguyên, số thực, có dấu  và không dấu,  Chương  Memory, cấu trúc CPU đơn giản. III • Bài tập lớn môn học • Công nghệ FPGA • Thiết kế FPGA trên Xilinx ISE • Kỹ năng TK: Hiện thực hóa thiết kế ở các chương trứoc trên FPGA, lập trình giao tiếp bằng  Chương  VHDL cho các ngoại vị đơn giản  : UART, PS/2, I2C, SPI, VGA/LCD. IV Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 2/26 2
 3. Mục đích & nội dung • Mục đích • Giới thiệu tổng quan về công nghệ FPGA, so sánh FPGA với các  công nghệ thiết kế và xử lý ứng dụng cho các bài toán số. Kiến  trúc tổng quan và Kiến trúc Xilinx FPGA, nắm được nguyên lý  làm việc của FPGA. • Nội dung • Khái niệm FPGA • Kiến trúc tổng quan FPGA • Công nghệ tái cấu trúc FPGA (SRAM­based) • So sánh FPGA với CPLD, SPLD, ASIC, DSP • Các ứng dụng của FPGA • Mật độ tích hợp và khả năng tài nguyên của FPGA • Kiến trúc cụ thể của Xilinx Spartan 3E Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 3/26
 4. Yêu cầu chuẩn bị & Tài liệu tham khảo • Đọc trước TL[1], tr95­237: Chương IV • Xem trước slide bài giảng số 4.1 tại địa chỉ:  https://sites.google.com/site/bmvixuly/thiet­ke­logic­so • https://dl.dropbox.com/u/68634585/lecture/lecture4.1.pptx • Đọc thêm TL[7]  tr 1­116 • Cài đặt phần mềm Xilinx ISE 12.4 • Chuẩn bị bài thực hành số 1 trên FPGA tại phụ lục 4 TL[1]. • https://www.doc.ic.ac.uk/~wl/teachlocal/arch2/killasic.pdf • http://www.deepchip.com/downloads/fpga­vs­asic.pdf • http://www.xess.com/appnotes/fpga_tut.php Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 4/26
 5. Khái niệm FPGA (Xilinx.com)  Field­Programmable  Gate  Arrays  (FPGAs)  are  semiconductor  devices  that  are  based  around  a  matrix  of  configurable  logic  blocks  (CLBs)  connected  via  programmable  interconnects.  FPGAs  can  be  reprogrammed  to  desired application or functionality requirements after manufacturing. - công nghệ IC lập trình mới nhất và tiên tiến nhất hiện nay. - quá trình tái cấu trúc IC có thể được thực hiện bởi người dùng cuối - Công nghệ cho phép hiện thực hóa các thiết kế số với chi phí và thời gian hợp lý -Công nghệ đủ mạnh để đáp ứng đa số các ứng dụng cơ bản, thay thế các chip ASIC chuyên dụng - Công nghệ cho phép mở ra các giải pháp kỹ thuật mới cho các hệ xử lý truyền thống, thay thế bằng các hệ có khả năng tái cấu hình mềm dẻo. Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 5/26
 6. Kiến trúc tổng quan FPGA - Thành phần cơ bản : Logic block khả trình (up to 10 mill gates) - Sô lượng IO PADs: 200- 1000: đáp ứng các thiết kế phức tạp - Kiến trúc ma trận: Cho phép tích hợp tài nguyên mật độ rất lớn - Công nghệ mới cho phép tốc độ làm việc cao - Thiết kế chuyên biệt: Hiệu năng cao hơn cấc thiết kế truyền thống Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 6/26
 7. Tái cấu trúc FPGA SRAM­based – Violated memory Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 7/26
 8. Mật độ tích hợp của FPGA IC Transitor count Process Manufacture Year Intel 4004 2 300 10 um Intel  1971 Zilog Z80 8 500 4 um Zilog 1976 Intel 80286 164 000 1.5 um Intel 1982 Pentium 2  7 500 000  0.35um  Intel  1997 Pentium 4  42 000 000  180 nm  Intel  2000 Core 2 Duo  291 000 000  65 nm  Intel  2006 Six core Xenon 7400 1 900 000 000  45 nm  Intel  2008 10­Core Xeon 2 600 000 000 32 nm Intel 2010 GK110 Kepler 7,080,000,000 28nm NVIDIA 2012 AMD K8  106 000 000  130 nm  AMD  2003 Spartan 3E ~40 000 000 90 nm Xilinx 1998 Virtex 4  1 000 000 000  90 nm  Xilinx  2004 Virtex 5  1 100 000 000  65 nm  Xilinx  2006 Starix IV  2 500 000 000  40 nm  Altera  2008 Starix V 3 800 000 000 28 nm Altera  2011 Virtex 6  ~2 600 000 000  65 nm  Xilinx  2010 Virtex 7  ~6 800 000 000 28nm Xilinx 2011 Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 8/26
 9. FPGA versus SPLD & CPLD FPGA SPLD&CPLD Integration Very high (Up to 2 Millions gates) Small, medium (~max 1024 Macroclls) Architechture Matrix (chess­board) “Wings” with center GIM Conf. technology Field­programmable (Violated) PROM, E2PROM­technology (non­ violated) Application Large class Small class Element cell Logic block Macrocell Speed Vary (low) Determined (may be faster) Resource High in logic High in memory Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 9/26
 10. FPGA versus ASIC FPGA ASIC Integration Very high (Up to 2 Millions gates) ­ Complexity (design cost) Low Very High Cost for small quantity Low High Cost for small quantity High Low Application Large class Any problems Performance (for same  Average Optimum application) Speed 100­500Mhz Up to several Ghz Time to market Several months Several years Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 10/26
 11. Kiến trúc Spartan 3E ­ Mục đích chung 1. Kiến trúc và các thành phần cấu tạo nên FPGA  (Spartan 3E) 2. Cơ chế nào hay cấu trúc nào cho phép hiện thực hóa  các chức năng logic (hàm logic) trên FPGA? Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 11/26
 12. Kiến trúc Spartan 3E Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 12/26
 13. CLB­Phân bố CLB: Cấu tạo từ 4 SLICEs Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 13/26
 14. Phân bố Slices trong CLB SLICE: SLICEM và SLICEL : Tại sao không thiết kế tất  cả là SLICEM? Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 14/26
 15. Phân bố tài nguyên trong SLICEM và SLICEL Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 15/26
 16. Slice­ detail Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 16/26
 17. LUT – phân bố LUT: Khối logic khả trình có thể thực hiện một hàm  logic bất kỳ 4 đầu vào một đầu ra Y= F(X1, X2, X3, X4)   Y, Xi ∊ {0,1} Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 17/26
 18. LUT – nguyên lý làm việc LUT: Làm thế nào để thực thi được hàm logic bất kỳ? Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 18/26
 19. Wide­multiplexer – Bộ chọn kênh mở rộng Question: Làm thế nào để thực thi các hàm  nhiều hơn 4 đầu vào? Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 19/26
 20. Wide­multiplexers­nguyên lý LUT0 OUT0 OUT MUX OUT1 LUT1 Chương IV: Thiết kế mạch số trên FPGA                     quangkien82@gmail.com 20/26
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2