Bài giảng Thiết kế Powerpoint

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
72
lượt xem
10
download

Bài giảng Thiết kế Powerpoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày các cách thức để thiết kế Powerpoint phù hợp, độ lớn của chữ, cách thức ước lượng cỡ chữ, cách chọn slide, cách trình bày nội dung, chèn hình ảnh và âm thanh trong slide, cách chuyển slide và hình động, màu sắc trong slide, tính kết nối giữa các slide và các thiết kế slide phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế Powerpoint

1. Chữ đủ lớn<br /> <br /> Size chữ có độ lớn phù hợp<br /> •<br /> <br /> Font Arial 12<br /> <br /> • Font Arial 18<br /> <br /> • Font Arial 24<br /> <br /> • Font Arial 28<br /> <br /> • Font Arial 32<br /> <br /> Chữ phù hợp<br /> <br /> • Font Arial 36<br /> <br /> • Font Arial 44<br /> <br /> Cách ước lượng cỡ chữ<br /> 2m<br /> <br /> 2. Slide phải đơn giản<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản