intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế và lập trình web: Bài 7 - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Thiết kế và lập trình web: Bài 7 - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thiết kế và lập trình web - Bài 7: PHP nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Session, Cookie, các hàm bảo mật trong chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và lập trình web: Bài 7 - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Thiết kế và lập trình Web<br /> <br /> Bài 7<br /> PHP nâng cao<br /> <br /> Viện CNTT & TT<br /> <br /> Thiết kế và lập trình Web<br /> <br /> 1. Session<br />  Khái niệm<br />  Cách thức hoạt động<br />  Khởi động session<br /> <br />  Đăng ký session<br />  Sử dụng session<br /> <br />  Hủy biến session<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thiết kế và lập trình Web<br /> <br /> Khái niệm<br />  Session PHP cho phép lưu trữ thông tin người dùng trên<br /> trình duyệt (tên người dùng, danh mục hàng hóa, …) trong<br /> suốt quá trình làm việc của họ.<br />  Thông tin của session chỉ tạm thời và thông tin này sẽ bị xóa<br /> sau khi người dùng rời khỏi ứng dụng Web.<br />  Nếu cần, phải lưu trữ thông tin trong CSDL.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thiết kế và lập trình Web<br /> <br /> Cách thức hoạt động<br />  Session làm việc bằng cách tạo ra một địa chỉ duy<br /> nhất (UID) cho mỗi người sử dụng.<br />  UID có giá trị là một dãy số ngẫu nhiên.<br />  UID có thể được lưu trong COOKIE hoặc được<br /> truyền lên URL.<br />  Ngoài UID, có thể khai báo, khởi tạo và sử dụng<br /> một số biến session khác, tất cả các session này<br /> có giá trị cho mỗi người sử dụng khi họ truy cập<br /> đến ứng dụng Web.<br /> 4<br /> <br /> Thiết kế và lập trình Web<br /> <br /> Khởi động session<br />  Trước khi lưu trữ thông tin người dùng vào session, cần khởi<br /> động session.<br />  Chú ý: hàm khởi động session phải đặt phía trên thẻ HTML<br />  Cú pháp:<br /> session_start();<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2