intTypePromotion=1

Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
34
lượt xem
0
download

Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản về thuật toán như: Thuật toán, các tính chất của thuật toán, đặc tả thuật toán, phân tích và đánh giá các thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

!"# $<br /> ( $ % &<br /> ) * +<br /> '<br /> ,<br /> % %<br /> ., /0<br /> ( $ %<br /> <br /> % &<br /> ,<br /> ,<br /> &<br /> <br /> '<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 34<br /> 6<br /> !<br /> 78 9<br /> :<br /> => 6<br /> > ? !>"@A B<br /> $<br /> ? @<br /> 7<br /> B<br /> 1 D ?/ ' /@<br /> /<br /> $ @ B<br /> F<br /> =<br /> ?/<br /> ! ><br /> !!<br /> B<br /> ,<br /> ! " ! ? @@/<br /> "<br /> !7B<br /> F<br /> " ?&<br /> B<br /> ,<br /> A A H ?> & & " 7 @ "<br /> !7B<br /> I4><br /> &<br /> ) J<br /> K ? )L !>"@ @B<br /> ,<br /> AH> AM ? >> A !<br /> "<br /> !7B<br /> <br /> 5<br /> ;<<br /> 5C<br /> <<br /> <br /> ] S Z// 7 L_@7"@ S <br /> "<br /> !"@A S R<br /> ) &@ S I@<br /> @<br /> @7S a '@ 7<br /> ]<br /> @A 7S CC @ )<br /> !!<br /> S . " !@ S XQ<br /> S<br /> Z// 7 L_@7"@ S * +<br /> ( > ><br /> '+ /0<br /> ' # 8 ! %!<br /> "<br /> "# $<br /> <br /> % $ (<br /> <br /> g (<br /> <br /> H<br /> %<br /> <br /> '+ /0<br /> K P<br /> <br /> C<br /> "<br /> <br /> !<br /> <br /> (<br /> N<br /> <br /> !<br /> ,<br /> /0<br /> 'H<br /> P<br /> T 'H<br /> <br /> (<br /> <br /> , h<br /> <br /> ,<br /> <br /> " != /i A<br /> D<br /> # /j "<br /> '<br /> k!<br /> <br /> e<br /> <br /> 3( ><br /> 3( ><br /> ( ><br /> <br /> ! !=<br /> e<br /> <br /> !B<br /> <br /> l<br /> <br /> e&(<br /> ><br /> ><br /> !=<br /> <br /> ( ><br /> <br /> P<br /> <br /> ! != ><br /> <br /> ) * &<br /> <br /> ? "<br /> <br /> ><br /> ><br /> > c<br /> <br /> ( ><br /> <br /> (<br /> <br /> ><br /> <br /> ><br /> <br /> % 'H<br /> <br /> P<br /> O<br /> <br /> ><br /> <br /> , '<br /> "<br /> <br /> ( $<br /> <br /> A m &A m n C o p<br /> ' A<br /> D<br /> AE m &A; m A2 m /A m @A m ] n C o<br /> $<br /> <br /> e<br /> q<br /> <br /> ,<br /> <br /> &k<br /> <br /> !=<br /> <br /> j ",><br /> <br /> `<br /> <br /> ,<br /> K 0 +<br /> ? > B'<br /> ,<br /> %<br /> ! /j "<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,><br /> ?<br /> <br /> l<br /> <br /> "<br /> <br /> !"<br /> <br /> ><br /> ?<br /> <br /> B<br /> @ BS<br /> '4<br /> <br /> '<br /> <br /> G<br /> <br /> ,<br /> H<br /> <br /> k<br /> <br /> = 7r<br /> <br /> e!<br /> <br /> s<br /> <br /> 3<br /> <br /> ,<br /> *<br /> +<br /> 3(<br /> s<br /> <br /> h<br /> !<br /> ,<br /> +<br /> > *<br /> > e<br /> <br /> &,<br /> <br /> H<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2