intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
157
lượt xem
8
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 2 Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: mạng máy tính, một số dịch vụ internet, các nhà cung cấp dịch vụ trên Internet, kết nối máy tính với Internet, Internet explorer, Firefox & Microsoft Outlook.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

 1. Chương 2: Cơ sở hạ tầng TMĐT ThS. Trần Trí Dũng 1 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 2. Nội dung 1. Mạng máy tính 2. Một số dịch vụ internet 3. Các nhà cung cấp dịch vụ trên Internet 4. Kết nối máy tính với Internet 5. Internet explorer, Firefox & Microsoft Outlook Thực hành: Thiết kế một website dựa trên ứng dụng của Google, ví dụ như: https://sites.google.com/site/dungtrantri/ 2 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 3. 1. Mạng máy tính Mạng LAN Mạng WAN Intranet Extranet Internet 3 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 4. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng cục bộ (LAN): Hình 2.1: Mạng LAN cho phép người sử dụng chia sẻ tài nguyên phần cứng, phần mềm và dữ liệu 4 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 5. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng cục bộ (tt): – Mạng LAN là gì? – Tại sao cần phải kết nối lại với nhau thành một mạng LAN? – NIC (Network Interface Card) là gì? Chức năng của nó? – Modem là gì? Chức năng của nó? 5 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 6. 1. Mạng máy tính (tt) Topo mạng cục bộ: – Topo (hay topology) mạng là sơ đồ vật lý (hình dạng) của một mạng cục bộ. – Các kiểu topo: Kiểu kênh/tuyến (Bus) Kiểu hình sao (Star) Kiểu vòng (Ring) 6 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 7. 1. Mạng máy tính (tt) Topo mạng cục bộ (tt): Hình 2.2: Các topology mạng cục bộ (vòng, sao, tuyến) 7 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 8. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng diện rộng (WAN): Hình 2.3: Mạng diện rộng (WAN) 8 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 9. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng diện rộng (tt): – Kết nối máy tính trên diện rộng – Thường gồm nhiều mạng LAN kết nối lại với nhau – Cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động hàng ngày của các tổ chức chính phủ, y tế, công ty,… 9 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 10. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng nội bộ (Intranet): 10 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 11. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng nội bộ (tt): – Mạng cục bộ dành cho các nhân viên bên trong tổ chức – Thường gồm nhiều LAN & WAN – Sử dụng giao thức TCP/IP – Thường có Firewalls nếu có kết nối Internet. 11 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 12. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng Extranet: 12 Nguồn: Internet January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 13. 1. Mạng máy tính (tt) Mạng Extranet (tt): – Dạng mở rộng của Intranet, cho phép kết nối từ ngoài vào – Dành cho giao tiếp với các đối tác, khách hàng, đại lý bên ngoài,... 13 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 14. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Mạng cộng đồng diện rộng tạo khả năng truy cập mở trên toàn cầu – Gồm nhiều Intranet kết nối bằng đường điện thoại, vệ tinh... 14 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 15. 1. Mạng máy tính (tt) Internet (tt): Hình 2.4: Kiến trúc mạng Internet 15 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 16. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Một số khái niệm: – Giao thức TCP/IP – Địa chỉ IP – Tên miền (Domain name) – Địa chỉ Universal Resource Locators (URLs) – HTTP (HyperText Transfer Protocol) – Trình duyệt và máy chủ Web 16 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 17. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Một số khái niệm (tt): – Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Các nghi thức nhằm đảm bảo các máy tính truyền thông với nhau một cách có hiệu quả. 17 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 18. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Một số khái niệm (tt): – Địa chỉ IP (IPv4) Gắn với mỗi máy tính trên internet Có dạng x.x.x.x trong đó x = {0…255}, ví dụ: 207.46.156.156 Số lượng địa chỉ IP lên đến hơn 4 tỷ (2 mũ 32) 18 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 19. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Một số khái niệm (tt) – Tên miền (Domain name) Thay thế cho địa chỉ IP để dễ nhớ và thân thiện hơn. Ví dụ: www.google.com, www.microsoft.com,.... Tên miền dạng tổ chức – .com (commercial): lĩnh vực thương mại – .edu (education): lĩnh vực giáo dục – .gov (governmnet): chính phủ – .org (organization): các tổ chức – .mil (miltary) cho lĩnh vực quân sự 19 January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ – .net (network): các mạng
 20. 1. Mạng máy tính (tt) Internet – Một số khái niệm (tt) – Địa chỉ URL: Chỉ đến 1 tài nguyên duy nhất trên mạng Cú pháp một URL là: access-method://server- name[:port]/directory/file, Ví dụ: http://info.cern.ch:80/Data/Geographical.html. Nghĩa là trang web tên Geographical.html chứa trên thư mục "Data" trên máy chủ 20 "info.cern.ch" tại cổng 80. January 23, 2014 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2