intTypePromotion=1

Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
129
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Hàm và lệnh lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tại sao cần viết chương trình con, vòng lặp, ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm, ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện, biểu thức logic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

TIN ĐẠI CƯƠNG<br /> BÀI 4: HÀM VÀ LỆNH LẶP<br /> <br /> Nội dung buổi trước<br />  Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong chương<br /> trình C++: số nguyên (int), số thực (double,<br /> float), logic (bool)<br />  Kiểu dữ liệu quyết định cách máy tính thực<br /> hiện các phép toán và xử lý các biến<br />  In dữ liệu ra màn hình thông qua biến cout và<br /> phép toán xuất dữ liệu ()<br />  Hàm: khái niệm, cách viết và cách gọi hàm<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Tại sao cần viết chương trình con?<br /> Vòng lặp<br /> Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm<br /> Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện<br /> Biểu thức logic<br /> Bài tập<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Tại sao cần viết chương trình<br /> con?<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương trình đơn giản<br /> Yêu cầu: nhập số n và tính<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2