intTypePromotion=1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
32
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

TIN ĐẠI CƯƠNG<br /> Bài 6: Xử lý dữ liệu<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài 6: Xử lý dữ liệu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Một chút về các kiểu dữ liệu<br /> Phạm vi và vòng đời của biến<br /> Các kiểu dữ liệu tự tạo<br /> Kiểu chuỗi (string)<br /> Các mẫu (template)<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Một chút về các kiểu<br /> dữ liệu<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Một chút về các kiểu dữ liệu<br /> <br /> <br /> Số nguyên:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> int (có dấu)<br /> unsigned int (không dấu)<br /> char (kiểu kí tự, ví dụ: 'a', '9',…)<br /> <br /> Logic: bool<br /> Số thực: double, float<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một chút về các kiểu dữ liệu<br /> <br /> <br /> Khai báo hằng số:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> const = ;<br /> const int z = 0;<br /> const bool b = false;<br /> <br /> Khai báo tham chiếu:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> & = ;<br /> int & n = m;<br /> double & x = y;<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2