Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5c - Một số hàm thông dụng trong Excel

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
88
lượt xem
13
download

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5c - Một số hàm thông dụng trong Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5c với chủ đề Một số hàm thông dụng trong Excel trình bày các nội dung cơ bản sau: Nhắc lại khái niệm công thức, khái niệm hàm, nhập công thức và hàm, một số hàm thông dụng, bài tập thực hành số 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5c - Một số hàm thông dụng trong Excel

Tin học đại cương<br /> (Một số hàm thông dụng trong Excel)<br /> <br /> Ch5c. Công thức và một số hàm thông dụng<br /> 1. 2. 3. 4. 5.<br /> <br /> Nhắc lại khái niệm công thức Khái niệm hàm Nhập công thức và hàm Một số hàm thông dụng Bài tập thực hành số 2<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Ch5c. Công thức và một số hàm thông dụng trong Excel<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Công thức (nhắc lại)<br /> <br /> <br /> Công thức<br />  Bắt<br /> <br /> <br /> đầu bởi dấu “=“  Gồm:<br /> Địa chỉ, hằng, miền,…  Toán tử  Hàm <br /> <br /> VD:<br /> =<br /> <br /> A1+A2-B2  = SIN(A1) + COS(B2)  = LN(A5)<br /> 11/01/12 Ch5c. Công thức và một số hàm thông dụng trong Excel 3<br /> <br /> 2. Khái niệm hàm<br /> Các công thức tính toán được xây dựng trước.  Phục vụ các tính toán thông dụng.  Cú pháp:<br /> <br /> <br /> Tên hàm (danh sách đối số)<br /> <br /> <br /> Đối số được phân cách bởi dấu phảy<br />  Ví<br /> <br /> dụ: =rank(x,range,order)<br /> <br /> <br /> <br /> Đối số có thể là giá trị, địa chỉ, hằng,…<br /> Ch5c. Công thức và một số hàm thông dụng trong Excel 4<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Các loại hàm<br /> Toán học và lượng giác (Math and Trigonometry)  Thống kê (Statistical)  Tài chính (Financial)  Tra cứu và tham chiếu (Lookup and Reference)  Văn bản (Text)<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Thời gian (Date and Time)  Lo-gic (Logical)  Cơ sở dữ liệu (Database)  Thông tin (Information)  Kỹ thuật (Engineering)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ch5c. Công thức và một số hàm thông dụng trong Excel<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản