intTypePromotion=3

Bài giảng Trắc địa công trình

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
95
lượt xem
28
download

Bài giảng Trắc địa công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trắc địa công trình bao gồm những nội dung về lưới khống chế trắc địa công trình; bố trí công trình; một số dạng bố trí công trình cơ bản. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Xây dựng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trắc địa công trình

9/21/2015<br /> <br /> KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH<br /> <br /> Yêu cầu môn học<br /> I. Chuyên cần 10%<br /> II. Hoàn thành nội dung thực tập 30%<br /> - Bố trí độ cao công trình.<br /> <br /> GV: THÁI VĂN HÒA<br /> BM: CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH<br /> Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn<br /> hoa.cndc@gmail.com<br /> Tell: 0908670778<br /> Website: http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=thaihoa<br /> <br /> - Bố trí vị trí mặt bằng công trình.<br /> III. Thi cuối kỳ 60%<br /> - Đề mở (Không dùng máy Vi tính và điện thoại)<br /> - Thời gian 60’.<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh - 2014<br /> <br /> 1.1. Mục đích, các dạng lưới và yêu cầu độ chính xác<br /> 1.1.1 Lưới khống chế mặt bằng<br /> 1.1.1.1 Một số đặc điểm của lưới khống chế mặt phẳng<br /> trong trắc địa công trình<br /> Lưới khống chế mặt phẳng được thành lập ở khu<br /> vực thành phố, khu công nghiệp, khu năng lượng, sân bay,<br /> bến cảng, cầu cống, đường hầm... là cơ sở trắc địa phục<br /> vụ khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.<br /> Lưới khống chế trắc địa công trình có thể được<br /> thành lập dưới dạng lưới tam giác đo góc, đường chuyền<br /> (đa giác), lưới đo góc – cạnh kết hợp, lưới tam giác đo<br /> cạnh độ chính xác cao hoặc lưới ô vuông xây dựng.<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> Yêu cầu về độ chính xác và mật độ điểm của lưới<br /> trắc địa công trình tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ phải<br /> giải quyết trong từng giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công<br /> và sử dụng công trình.<br /> Trong trường hợp chung nhất, một vấn đề thực tế<br /> đặt ra là có sử dụng các điểm của lưới khống chế nhà<br /> nước hay không?; sử dụng như thế nào?<br /> Như đã biết, cho đến nay, lưới khống chế nhà nước<br /> được thành lập theo nguyên tắc thông thường từ tổng thể<br /> đến cục bộ, từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp và<br /> được phân thành bốn hạng I, II, III, IV.<br /> Để xem xét ứng dụng vào trắc địa công trình, có thể<br /> tóm tắt các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới tam giác nhà nước<br /> hạng II, III, IV và đường chuyền (đa giác) hạng IV như sau:<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/21/2015<br /> <br /> Cấp hạng lưới tam giác<br /> Chỉ tiêu kỹ thuật<br /> II<br /> Chiều dài cạnh (Km)<br /> <br /> III<br /> <br /> IV<br /> <br /> 7-10<br /> <br /> 5-8<br /> <br /> 2-5<br /> <br /> Sai số tương đối cạnh đáy<br /> <br /> 1:300.000 1:200.000 1:100.000<br /> <br /> Sai số tương đối cạnh yếu nhất<br /> <br /> 1:200.000 1:120.000<br /> <br /> 1:70.000<br /> <br /> Góc nhỏ nhất trong tam giác<br /> <br /> 300<br /> <br /> 200<br /> <br /> 200<br /> <br /> Giới hạn sai số khép tam giác<br /> <br /> 4”<br /> <br /> 6”<br /> <br /> 8”<br /> <br /> 1,0”<br /> <br /> 1,5”<br /> <br /> 2,0”<br /> <br /> Sai số trung phương đo góc<br /> <br /> Lưới khống chế mặt phẳng nhà nước được tăng<br /> dày bằng lưới tam giác hoặc đường chuyền cấp 1, 2.<br /> Trong trường hợp đo vẽ bản đồ, cơ sở để ước tính<br /> độ chính xác cần thiết của lưới khống chế mặt phẳng là<br /> yêu cầu về độ chính xác của lưới đo vẽ. Yêu cầu đó là sai<br /> số giới hạn vị trí điểm của lưới đo vẽ so với điểm của lưới<br /> nhà nước và lưới tăng dày không được vượt quá 0,2 mm<br /> trên bản đồ ở khu vực chưa xây dựng. Trên khu vực xây<br /> dựng sai số này không vượt quá quy định sau:<br /> Tỷ lệ bản đồ:<br /> 1:500<br /> 1:1000<br /> 1:2000<br /> Sai số giới hạn: 0,10 m 0,16 m<br /> 0,30 m<br /> Theo những tài liệu đã công bố thì lưới khống chế<br /> mặt phẳng nhà nước có đủ độ chính xác bảo đảm cho đo<br /> vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500.<br /> <br /> Chỉ tiêu kỹ thuật<br /> Chiều dài giới hạn của đường chuyền<br /> - Đường đơn<br /> - Giữa điểm gốc và điểm nút<br /> - Giữa hai điểm nút<br /> Chu vi giới hạn của đa giác<br /> Chiều dài cạnh<br /> - Lớn nhất<br /> - Nhỏ nhất<br /> - Tốt nhất<br /> Số cạnh trong đường chuyền không quá<br /> Giới hạn sai số khép tương đối<br /> Sai số trung phương đo góc<br /> Giới hạn sai số khép góc<br /> <br /> Đường chuyền hạng IV<br /> 10 km<br /> 7 km<br /> 5 km<br /> 30 km<br /> 2,00 km<br /> 0,25 km<br /> 0,50 km<br /> 15<br /> 1:25.000<br /> 2,0”<br /> 5”.<br /> <br /> Hiện nay, do yêu cầu của công tác địa chính, một hệ<br /> thống lưới địa chính cũng đã được thành lập bao gồm lưới<br /> địa chính cơ sở, (tương đương lưới khống chế nhà nước<br /> hạng III), lưới địa chính. Hệ thống lưới địa chính có đủ độ<br /> chính xác bảo đảm cho đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn 1:500,<br /> 1:200. Đo đó ở khu vực xây dựng công trình, nếu đã có<br /> các điểm của lưới khống chế mặt phẳng nhà nước hoặc<br /> các điểm của lưới địa chính thì chỉ cần tăng dày, phát triển<br /> để có mật độ điểm bảo đảm đo vẽ bản đồ phục vụ các giai<br /> đoạn khảo sát, thiết kế công trình.<br /> Lưới khống chế trắc địa công trình còn nhằm mục<br /> đích bảo đảm độ chính xác bố trí công trình và quan trắc<br /> chuyển dịch, biến dạng công trình. Vì vậy cần phải xét đến<br /> hai trường hợp:<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/21/2015<br /> <br /> Trong trường hợp này, lưới trắc địa công trình được<br /> phát triển theo nguyên tắc từ tổng thể đến cục bộ như lưới<br /> nhà nước và có thể dựa vào các điểm của lưới nhà nước<br /> đã có trên khu vực xây dựng công trình.<br /> <br /> - Giai đoạn khảo sát, thiết kế: lưới khống chế trắc<br /> địa phục vụ đo vẽ bản đồ.<br /> - Giai đoạn thi công: lưới khống chế trắc địa phục vụ<br /> cho bố trí công trình.<br /> - Giai đoạn sử dụng công trình: lưới khống chế<br /> được dùng để quan trắc chuyển dịch, biến dạng công<br /> trình.<br /> Như vậy, yêu cầu về độ chính xác tăng dần. Việc<br /> phát triển xây dựng lưới phải linh hoạt, hợp lý sao cho có<br /> thể sử dụng tối đa kết quả của giai đoạn trước vào các giai<br /> đoạn sau của quá trình xây dựng công trình.<br /> <br /> Trong trường hợp này phải thành lập lưới chuyên<br /> dùng cho công trình. Các điểm của lưới nhà nước đã có<br /> trong khu vực chỉ được dùng làm số liệu gốc cần thiết tối<br /> thiểu để nối lưới trắc địa công trình vào hệ thống tọa độ<br /> nhà nước.<br /> Vị trí, mật độ điểm và độ chính xác của lưới trắc địa<br /> công trình chuyên dùng sẽ tùy thuộc yêu cầu và đặc điểm<br /> của từng công trình và giai đoạn xây dựng công trình. Thí<br /> dụ khu xây dựng đầu mối thủy lợi – thủy điện:<br /> <br /> a/ Khu vực thành phố<br /> Ở thành phố, không thành lập lưới chuyên dùng mà<br /> sử dụng lưới khống chế nhà nước làm cơ sở, nhưng chiều<br /> dài cạnh rút ngắn 1,5 – 2 lần để có mật độ 1 điểm/5-15<br /> km2. Lưới được tăng dày để bảo đảm đo vẽ bản đồ tỷ lệ<br /> 1:500.<br /> Loại và hình dạng của lưới phụ thuộc vào diện tích<br /> và hình dạng của thành phố. Thành phố có dạng kéo dài<br /> thì thành lập chuỗi tam giác đơn hoặc kép. Thành phố có<br /> dạng trải rộng thì thành lập lưới có dạng đa giác trung tâm<br /> và có thể đo thêm các đường chéo. Thành phố lớn có diện<br /> rộng thì thành lập lưới gồm nhiều đa giác trung tâm.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/21/2015<br /> <br /> Chuỗi tam giác đơn<br /> <br /> Đa giác trung tâm<br /> <br /> Chuỗi tam giác đơn kép<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> Lưới tam giác dày đặc<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> Chuỗi tam giác đơn<br /> <br /> Chuỗi tam giác đơn kép<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/21/2015<br /> <br /> Lưới tam giác dày đặc<br /> <br /> Đa giác trung tâm<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> 4:49 CH<br /> <br /> Lưới cấp đầu tiên của thành phố có thể là lưới tam<br /> giác hạng II hoặc III, được tăng dày bằng lưới hoặc điểm<br /> hạng IV và lưới đường chuyền cấp 1, 2.<br /> Trên khu vực thành phố, có thể sử dụng rộng rãi<br /> lưới đường chuyền (đa giác) hạng IV và cấp 1, 2. Đường<br /> chuyền được thành lập theo đường phố, có các điểm gắn<br /> tường hoặc trên nóc nhà, được bảo vệ lâu dài.<br /> <br /> Loại lưới tam giác đo cạnh thường không được sử<br /> dụng rộng rãi ở khu vực thành phố vì những lí do:<br /> - Trong mỗi tam giác không có đại lượng đo thừa<br /> nên không có điều kiện kiểm tra kết quả đo ngay trên thực<br /> địa.<br /> - Lưới tam giác đo cạnh có độ chính xác định<br /> hướng kém nên gây ra dịch vị ngang lớn đối với các điểm,<br /> ảnh hưởng không tốt đến độ chính xác của lưới.<br /> - Điều kiện đo dài điện tử ở khu vực thành phố ít<br /> thuận lợi do thay đổi lớn về nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và có<br /> nhiều cáp điện cao thế.<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản