BÀI KIỂM TRA MÔN: CƠ SỞ ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG

Chia sẻ: Chế Trần Anh Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
580
lượt xem
239
download

BÀI KIỂM TRA MÔN: CƠ SỞ ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề kiểm tra môn cơ sở địa chất - cơ học đất- nền móng dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc xây dựng tham khảo làm bài mở mang kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI KIỂM TRA MÔN: CƠ SỞ ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG

  1. Bài kiểm tra môn: CƠ SỞ ĐỊA CHẤT – CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG Họ và Tên: Chế Trần Anh Huy Lớp: KX08T MSSV: 0834020013 Ngày 10 tháng 09 năm 2010 Câu 1: Xác định ứng suất trong nền đất tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D có kích thước, lực tác dụng theo hình vẽ sau: P = 1000 (KN) Mặt đất hoàn thiện 0 Lớp đất 1 γ 1 = 1.6 t/m3 θ1 = 250 6m C1 = 0.01 Kg/Cm2 Mực nước ngầm A Lớp đất 2 γ2 = 1.6 t/m3 5m θ 2 = 300 C2 = 0.0002 Kg/Cm2 B Lớp đất 3 γ3 = 2 t/m3 3m θ3 = 160 C C3 = 0.6 Kg/Cm2 Lớp đất 4 γ4 = 1.6 t/m3 3m θ 4 = 250 D C4 = 0.001 Kg/Cm2 Bài làm: f. Ứng suất tại điểm A Ta có: δ zA = δ zA + δ zA bt P Trong đó: + δ zA = γ 1 . h1 = 16 . 6 = 96 (KN/m2) bt 3 P Ζ3 + δ zA = P . . A 2 π 5 RA Mà: RA = xA + y A + z A = 22 + 02 + 62 = 2√10(m) 2 2 2 A A A 3 1000 63 => δ P zA = . . = 10.192 (KN/m2) 2 3.14 (2 10)5 Vậy: δ zA = 96 + 10.192 = 106.192 (KN/m2) b. Ứng suất tại điểm B
  2. Ta có: δ zB = δ zB + δ zB bt P + δ zB = γ 1 . h1 + ( γ 2 - 10).h2 = 16 . 6 + (16-10) . 5 bt Trong đó: = 126 (KN/m2) 3 P Ζ3 +δ P = . . B 2 π zB 5 RB Mà: RB = xB + yB + z B = 22 + 02 + 112 = 125 (m) 2 2 2 B B B 3 1000 113 => δ P zB = . . 5 = 3.64 (KN/m2) 2 3.14 125 Vậy: δ zB = 126 + 3.64 = 129.64 (KN/m2) c. Ứng suất tại điểm C Ta có: δ zC = δ zC + δ zC bt P Trong đó: + δ zC = γ 1 . h1 + ( γ 2 - 10).h2 + ( γ 3 - 10).h3 bt = 16 . 6 + (16-10) . 5 + (20 – 10) . 3= 156 (KN/m2) 3 P Ζ3 + δ zC = P . . C 2 π 5 RC Mà: RC = xC + yC + zC = 2C + 0C + 14C = 200 (m) 2 2 2 2 2 2 3 1000 143 => δ P zC = . . 5 = 2.32 (KN/m2) 2 3.14 200 Vậy: δ zC = 156 + 2.32 = 158.32 (KN/m2) d. Ứng suất tại điểm D Ta có: δ zD = δ zD + δ zD bt P Trong đó: + δ zD = γ 1 . h1 + ( γ 2 - 10).h2 + ( γ 3 - 10).h3 + ( γ 4 - 10).h4 bt = 16 . 6 + (16-10) . 5 + (20 – 10) . 3 + (16 – 10) . 3 = 174 (KN/m2) 3 P Ζ3 + δ zD = P . . D 2 π 5 RD Mà: RD = xD + yD + z D = 22 + 02 + 172 = 293 (m) 2 2 2 D D D 3 1000 173 => δ zD = P . . 5 = 1.596 (KN/m2) 2 3.14 293 Vậy: δ zD = 174 + 1.59 = 175.596 (KN/m2)
  3. Câu 2: Tính ứng suất trong nền đất tại các điểm A, B, C, D, E, F trong nền đất theo hình vẽ: B = mã số sinh viên = 0834020013 => b = 4 P = 1000 (KN), l = 10 (m) AD = 4 (m) P = 1000(KN) L = 10m B=4 Lớp 1 γ 1 = 1.6 (T/m3) (5m) cát A AD = 4m D Lớp 2 γ 2 = 1.6 t/m3 (5m) γ nn = 1.9 t/m3 B E Lớp 3 γ 3 = 2 t/m3 (5m) Sét cứng C F Bài làm: f. Ứng suất tại điểm A: Ta có: δ zA = δ zA + δ zA bt P Trong đó: + δ zA = γ 1 . h1 = 16 . 5 = 80 (KN/m2) bt 3 P Ζ3 + δ zA = P . . A 2 π 5 RA Mà: RA = xA + y A + z A = 102 + 42 + 52 = 141 (m) 2 2 2 A A A 3 1000 53 => δ zA = P . . = 0.253 (KN/m2) 2 3.14 ( 141)5 Vậy: δ zA = 80 + 0.253 = 80.253 (KN/m2)
  4. b. Ứng suất tại điểm B Ta có: δ zB = δ zB + δ zB bt P Trong đó: + δ zB = γ 1 . h1 + ( γ nn - 10).h2 = 16 . 5 + (19-10) . 5 bt = 125 (KN/m2) 3 P Ζ3 +δ P = . . B 2 π zB 5 RB Mà: RB = xB + yB + z B = 102 + 42 + 102 = 216 (m) 2 2 2 B B B 3 1000 103 => δ P zB = . . 5 = 0.696 (KN/m2) 2 3.14 216 Vậy: δ zB = 125 + 0.696 = 125.696 (KN/m2) c. Ứng suất tại điểm C Ta có: δ zC = δ zC + δ zC bt P Trong đó: + δ zC = γ 1 . h1 + ( γ nn - 10).h2 + γ 3 . h3 bt = 16 . 5 + (19-10) . 5 + 20 . 5= 225 (KN/m2) 3 P Ζ3 + δ zC = P . . C 2 π 5 RC Mà: RC = xC + yC + zC = 10C + 4C + 15C = 314 (m) 2 2 2 2 2 2 3 1000 153 => δ P zC = . . 5 = 0.922 (KN/m2) 2 3.14 314 Vậy: δ zC = 225 + 0.922 = 225.922 (KN/m2) d. Ứng suất tại điểm D Ta có: δ zD = δ zD + δ zD bt P Trong đó: + δ zD = γ 1 . h1 bt = 16 . 5 = 80 (KN/m2) 3 P Ζ3 + δ zD = P . . D 2 π 5 RD Mà: RD = xD + yD + z D = 142 + 42 + 52 = 237 (m) 2 2 2 D D D 3 1000 53 => δ zD = P . . 5 = 0.069 (KN/m2) 2 3.14 237 Vậy: δ zD = 80 + 0.069 = 80.069 (KnN/m2)
  5. e. Ứng suất tại điểm E Ta có: δ zE = δ zE + δ zE bt P Trong đó: + δ zE = γ 1 . h1 + ( γ nn - 10).h2 = 16 . 5 + (19-10) . 5 bt = 125 (KN/m2) 3 P Ζ3 +δ P = . . E 2 π zE 5 RE Mà: RE = xE + yE + zE = 142 + 42 + 102 = 312 (m) 2 2 2 E E E 3 1000 103 => δ P zE = . . 5 = 0.278 (KN/m2) 2 3.14 312 Vậy: δ zE = 125 + 0.278 = 125.278 (KN/m2) f. Ứng suất tại điểm F Ta có: δ zF = δ zF + δ zF bt P Trong đó: + δ zF = γ 1 . h1 + ( γ nn - 10).h2 + γ 3 . h3 bt = 16 . 5 + (19-10) . 5 + 20 . 5= 225 (KN/m2) 3 P Ζ3 + δ zF = P . . F 2 π 5 RF Mà: RF = xF + yF + zF = 142 + 42 + 152 = 437 (m) 2 2 2 F F F 3 1000 153 => δ P zF = . . 5 = 0.403 (KN/m2) 2 3.14 437 Vậy: δ zF = 225 + 0.403 = 225.403 (KN/m2) ----------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản