intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo chuyên đề: Kế toán doanh thu và kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Gia Định

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

75
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu và kết quả tiêu thụ sản phẩm theo hình thức kế toán nhật ký chung trên máy. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cải thiện hệ thống kế toán doanh thu của công ty giúp cho việc hạch toán, theo dõi tình hình doanh thu và sản phẩm tiêu thụ được nhanh chóng, khoa học. Góp phần vào nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề: Kế toán doanh thu và kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Gia Định

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------o0o----------<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> IN<br /> <br /> KẾ TOÁN DOANH THU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> CÔNG TY TNHH GIA ĐỊNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> N<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> NGUYỄN HỒNG DŨNG<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> ĐINH THỊ THẮM<br /> <br /> HUẾ, 05/2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Để thực hiện tốt chuyên đề này em xin cảm ơn:<br /> <br /> -H<br /> <br /> - Các cô chú trong phòng kế toán công ty TNHH Gia Định đã tạo điều kiện tốt<br /> nhất và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu của em.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Các thầy cô giáo trong khoa kế toán tài chính đã cung cấp cho em nhiều kiến<br /> thức liên quan trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong đó em xin chân<br /> <br /> H<br /> <br /> thành cảm ơn cô giáo Đinh Thị Thắm đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá<br /> <br /> IN<br /> <br /> trình thực hiện chuyên đề.<br /> <br /> K<br /> <br /> Do thời gian thực tế không nhiều và kiến thức còn hạn hẹp nên nội dung bài<br /> <br /> C<br /> <br /> chuyên đề còn nhiều sai sót, em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> các thầy cô trong khoa.<br /> <br /> SV Nguyễn Hồng Dũng<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 02/5/2011<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................... 7<br /> I-Sự cần thiết của việc nghiên cứu:.............................................................................. 7<br /> II-Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................... 7<br /> III-Đối tượng nghiên cứu:............................................................................................ 7<br /> <br /> Ế<br /> <br /> IV-Phạm vi nghiên cứu:............................................................................................... 8<br /> <br /> U<br /> <br /> V-Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................................ 8<br /> <br /> -H<br /> <br /> Phần II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 9<br /> Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ............................................................... 9<br /> 1.1- Cơ sở lý luận :................................................................................................... 9<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm cơ bản: ....................................................................................... 9<br /> 1.1.2 Nội dung kế toán doanh thu: ..................................................................... 10<br /> <br /> H<br /> <br /> * các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp:.......................................... 11<br /> <br /> IN<br /> <br /> + Theo phương thức trực tiếp: ........................................................................ 11<br /> <br /> K<br /> <br /> + Theo phương thức bán hàng qua đại lý ....................................................... 12<br /> <br /> C<br /> <br /> * các phương thức thanh toán:........................................................................ 13<br /> * Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: ....................................................... 13<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> * Kế toán giá vốn hàng bán: ........................................................................... 15<br /> <br /> IH<br /> <br /> Phương pháp quản trị hàng tồn kho: kê khai thường xuyên........................... 16<br /> Phương pháp tính giá hàng tồn kho:............................................................... 16<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.3 Thuế:.......................................................................................................... 17<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2 Xác định kết quả tiêu thụ: ................................................................................ 18<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3 Điểm khác biệt của chuyên đề: ....................................................................... 19<br /> <br /> N<br /> <br /> Chương 2 Phân tích đánh giá về kế toán doanh thu và kết quả tiêu thụ................... 20<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1- Giới thiệu về công ty: ..................................................................................... 20<br /> 2.1.1 Giới thiệu về công ty: ................................................................................ 20<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.2 Bộ máy kế toán của công ty: ..................................................................... 24<br /> 2.1.2.1 – Khái quát bộ máy kế toán: ............................................................... 24<br /> 2.1.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán.................................. 25<br /> 2.1.2.2.1 Khái quát chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị:...................... 25<br /> 2.1.2.2.2 Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo tài<br /> chính:........................................................................................................... 26<br /> 2.1.3 Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:................................. 30<br /> <br /> 2.2- Thực trạng kế toán doanh thu: ........................................................................ 33<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2.1- Tình hình kinh doanh: .............................................................................. 33<br /> 2.2.3 Thực trạng kế toán doanh thu:................................................................... 33<br /> 2.2.3.1 Khái quát về kế toán doanh thu bán hàng:.......................................... 33<br /> 2.2.3.2 Phương pháp kế toán: ......................................................................... 36<br /> * Kế toán cho phương thức bán buôn giao tại kho: .................................... 36<br /> * Kế toán cho phương thức bán buôn tận nơi cho đại lý ............................ 38<br /> <br /> Ế<br /> <br /> * Kế toán ký quỹ, ký cược vỏ bình gas:...................................................... 40<br /> <br /> U<br /> <br /> * Kế toán giá vốn hàng bán: ....................................................................... 41<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.3 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm:.......................................................................... 44<br /> 2.3.1 Khái quát về tình hình tiêu thụ sản phẩm:................................................ 44<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.3.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm: ........................................................................ 45<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm:................................. 46<br /> 2.3.4 Các biện pháp thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm: ....................................... 49<br /> <br /> IN<br /> <br /> Chương 3 Định hướng và giải pháp......................................................................... 52<br /> 3.1- nhận xét bộ máy kế toán và biện pháp cải thiện:............................................ 52<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.1.1 nhận xét về bộ máy kế toán: ...................................................................... 52<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.1.1.1 Những ưu điểm của bộ máy kế toán .................................................. 52<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 3.1.1.2 Những nhược điểm của kế toán doanh thu: ........................................ 54<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1.2 Biện pháp cải thiện công tác kế toán bán hàng: ........................................ 54<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.2- Nhận xét tình hình tiêu thụ sản phẩm và biện pháp cải thiện:........................ 54<br /> 3.2.1 Nhận xét tình hình tiêu thụ sản phẩm:....................................................... 54<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.1.1 Những ưu điểm trong tiêu thụ sản phẩm của công ty......................... 55<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.2.1.2 Những nhược điểm của công tác tiêu thụ sản phẩm:.......................... 56<br /> 3.2.2 Biện pháp cải thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm:......................................... 56<br /> Phần III Kết luận và kiến nghị...................................................................................... 60<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> I- Kết Luận:................................................................................................................ 60<br /> II- Kiến nghị: ................................................................................................................. 61<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU<br /> <br /> HĐ GTGT<br /> <br /> Hóa đơn giá trị gia tăng<br /> <br /> KTDT<br /> <br /> Kế toán doanh thu<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> DTT<br /> <br /> Doanh thu thuần<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> U<br /> <br /> Liquefied Petroleum Gas<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> LPG<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> K<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> C<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2