intTypePromotion=1

Báo cáo chuyên đề Thực tập trạm biến áp Mai Động

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

2
873
lượt xem
335
download

Báo cáo chuyên đề Thực tập trạm biến áp Mai Động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạm biến áp 220/110kV Mai Động là trạm trung gian liên kết giữa nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình với nhà máy điện Phả Lại – những nguồn phát chính hiện nay của hệ thống điện 1 nói riêng và hệ thống điện Việt Nam nói chung. Trạm Mai Động còn có các xuất tuyến quan trọng 110, 35, 22 kV cung cấp cho khu công nghiệp phía nam Thủ Đô. Phần nguồn cấp 1 chiều của trạm sử dụng 2 hệ thống chỉnh lưu có điều khiển bằng Thiristor, mỗi hệ thống này được cung cấp từ 1 phân đoạn điện tự dùng 0,4kV...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề Thực tập trạm biến áp Mai Động

 1. Báo cáo chuyên đề Thực tập trạm biến áp Mai Động
 2. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV MAI ĐỘNG Tầm quan trọng của trạm trong hệ thống điện: Trạm biến áp 220/110kV Mai Động là trạm trung gian liên kết giữa nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình với nhà máy điện Phả Lại – những nguồn phát chính hiện nay của hệ thống điện 1 nói riêng và hệ thống điện Việt Nam nói chung. Trạm Mai Động còn có các xuất tuyến quan trọng 110, 35, 22 kV cung cấp cho khu công nghiệp phía nam Thủ Đô. CHƯƠNG 1: SƠ ĐỒ TRẠM MAI ĐỘNG A. Sơ đồ bố trí mặt bằng trạm 220/110kV Mai Động SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG TRẠM 220/110KV MAI ĐỘNG Bể cứu Bể cứu hoả AT3 Nhà hoả điều OPY khiển 220kV OPY 35kV AT4 OPY 110kV Nhà điều khiển T1 T4 OPY OPY 110kV 110kV T2 T3 B. Sơ đồ nối điện trạm. Trạm có 02 lộ đường dây 220kV: 1
 3. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - 274 đi 273 Phố Nối. - 273 đi 274 Ba La. Trạm có 08 lộ đường dây 110kV: - 02 đường dây đi Ba La. - 02 đường dây đi trạm Phương Liệt. - 02 đường dây đi trạm Trần Hưng Đạo. - 02 đường dây đi trạm Thanh Nhàn. Ngoài ra lộ 172 của trạm Mai Động còn được khép vòng với 175 Chèm qua trạm Bờ Hồ. * Sơ đồ phía 220kV: Là sơ đồ 1 hệ thống thanh góp có phân đoạn, có thanh góp vòng(thanh góp vòng C9 bình thường không có điện, được dùng để dự phòng khi sửa chữa máy cắt, dao cách ly). • Sơ đồ kết dây nhất thứ: Phía 220kV trạm Mai Động có 6 ngăn lộ máy cắt trong đó: - 2 ngăn lộ máy cắt tổng: 233, 234. - 2 ngăn lộ máy cắt đường dây: 273, 274. - 1 ngăn lộ máy cắt liên lạc 212. - 1 ngăn lộ máy cắt vòng 200. Phương thức vận hành cơ bản như sau: - Các máy cắt 273, 233 đấu vào thanh cái C21. - Các máy cắt 274, 234 đấu vào thanh cái C22. - Máy cắt 212 làm nhiệm vụ liên lạc giữa 2 thanh cái C21 và C22. - Máy cắt 200 làm nhiệm vụ dự phòng. Trừ máy cắt vòng 200, máy cắt còn lại chỉ có một dao cách li thanh cái, đấu vào thanh cái theo sơ đồ vận hành cơ bản. 2
 4. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động Tuỳ theo yêu cầu của phương thức lưới sơ đồ vận hành có thể thay đổi: - Có thể vận hành 1 thanh cái C21 hoặc C22. - Có thể vận hành cả 2 thanh cái C21, C22 với các trường hợp đóng và cắt máy cắt 212. - Máy cắt vòng 200 có thể thay thế cho một trong các máy cắt khác, trừ máy cắt 212. * Sơ đồ phía 110kV: Là sơ đồ 2 hệ thống thanh góp có thanh góp vòng(thanh góp vòng C9 bình thường không có điện, được dùng để dự phòng khi sửa chữa máy cắt, dao cách ly). • Sơ đồ kết dây nhất thứ: Phía 110kV trạm Mai Động-Hà Nội có 16 ngăn lộ máy cắt trong đó: - 4 ngăn lộ máy cắt tổng: 131, 132, 133, 134. - 8 ngăn lộ máy cắt đường dây và tụ điện: từ máy cắt 171 đến máy cắt 178, 101, 102. - 1 ngăn lộ máy cắt liên lạc 112. - 1 ngăn lộ máy cắt vòng 100. Phương thức vận hành cơ bản như sau: - Các máy cắt 171, 173, 175, 177, 131, 133, 101 đấu vào thanh cái C11. - Các máy cắt 172, 174, 176, 178, 132, 134, 102 đấu vào thanh cái C12. - Máy cắt 112 làm nhiệm vụ liên lạc giữa 2 thanh cái C11 và C12. - Máy cắt vòng 100 làm nhiệm vụ dự phòng. Tuỳ theo yêu cầu của phương thức lưới sơ đồ vận hành có thể thay đổi: - Các máy cắt có thể thay đổi đấu nối vào thanh cái C11 hoặc C12. - Có thể vận hành 1 thanh cái C11 hoặc C12 hoặc cả 2 thanh cái . 3
 5. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Máy cắt vòng 100 có thể thay thế cho một trong các máy cắt khác trừ máy cắt 112, 177, 178. C. Sơ đồ nối điện tự dùng và sơ đồ nguồn cấp 1 chiều. 1) Sơ đồ nối điện tự dùng: Phần điện tự dùng chính của trạm được cấp từ máy biến áp tự dùng loại 2×TM250-11/0,4kV lấy điện từ phía 11kV của AT4. Mỗi máy biến áp tự dùng cung cấp cho một phân đoạn thanh cái 0,4kV – từ đó cấp điện tự dùng cho các phụ tải 0,4kV của trạm. 2) Sơ đồ nguồn cấp 1 chiều: Phần nguồn cấp 1 chiều của trạm sử dụng 2 hệ thống chỉnh lưu có điều khiển bằng Thiristor, mỗi hệ thống này được cung cấp từ 1 phân đoạn điện tự dùng 0,4kV khác nhau và làm việc song song với hệ thống acqui của trạm. Hệ thống acqui của trạm bao gồm 2 buồng acqui (1 buồng cấp cho điều khiển OPY-220, 1 buồng cho điều khiển OPY-110) mỗi buồng có 54 bình loại 2VB-25, dung lượng 225Ah và điện áp định mức 4V. CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ TRẠM VÀ CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT A. Thiết bị trạm. TT Tên thiết bị Nước, Hãng Ghi chú SX Máy biến áp 1 OBU-230/110/23-250 MVA Bỉ 2 ATДЦTH-230/121/10,5-125 MVA Liên Xô Cũ 4
 6. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động 3 TДTH-115/38,5/6,6-25 MVA Liên Xô Cũ 4 TM-6300/35-T1 Liên Xô Cũ 5 ET-115/38,5/23-40 MVA Ấn Độ 6 ET-115/23/6,6-40 MVA Ấn Độ 7 BAD-23/0,4-250 KVA Việt Nam 8 Bộ tụ bù :QBANK-A-110-40MVAr ABB Máy cắt điện 9 3AQ1EE-245 Siemens 10 MHMe-1P-245 ITALI 11 FXT-14F-245 ALSTOM 12 S1-145F1 ALSTOM 13 OFVP-36 ABB 14 Tủ hợp bộ 22KV :8BK20,MC:3AH1-264 Siemens- Thuộc nhà Tủ dao phụ tải :3CG8043 Indonesia 22KV-110 15 Tủ hợp bộ WBS-25/20,MC: WS-2000 ALSTOM Thuộc nhà Tủ dao phụ tải WBS-25/20, ISAC2-12 22KV-220 Tủ Biến điện áp :KGE-80/24-2 16 Máy cắt nhiều dầu :C35-M Liên Xô Cũ 17 Máy cắt ít dầu : BMПЭ-10-T3 Liên Xô Cũ BKЭM-10-T3 Biến dòng điện 18 TФЗM-132Б-T1 Liên xô cũ 19 CTH-123,245 ALSTOM 20 IBM-123 ABB Biến điện áp 5
 7. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động 21 HKФ-220Б-58T1 Liên xô cũ 22 HKФ-110Б-58T1 Liên xô cũ 23 CCV-245 ALSTOM 24 CCV-123 ALSTOM 25 WN-145N2 ABB 26 ЗHOM-35-T1 Liên xô cũ 27 ЗHOЛ-10-T1 Liên xô cũ Chống sét 28 PBMA-220-T1 Liên xô cũ 29 PBC-110-T1 Liên xô cũ 30 EXLIM-Q126-CH123 ABB Thanh Nhàn 31 2PS-96 Ấn Độ 32 3EX5050 Anh Lắp ở ngăn tụ 110Kv 33 HEBP-24 Ấn Độ 34 PBO-10,6 Liên xô cũ 35 PBC-35 Liên xô cũ B. Thông số kĩ thuật của các máy biến áp : I. Máy biến áp ATДЦTH-230/121/10,5-125 MVA ( Máy biến áp AT4 ) - Là máy biến áp tự ngẫu 3 pha, 3 cấp điện áp, đặt ở ngoài trời. 6
 8. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Điều chỉnh điện áp loại PΠH, có khoảng điều chỉnh ±631,78%).Cấm vận hành bộ điều chỉnh điện áp khi MBA đang bị quá tải (mà dòng phụ tải phía 110kV quá 1000A) Số liệu kĩ thuật : 1).Sđm = 125000kVA. 2).Sđm các cuộn dây MBA tự ngẫu: - Cuộn cao 125000kVA - Cuộn trung 125000kVA - Cuộn hạ 63000kVA 3).Tần số định mức: 50Hz 4).Sơ đồ và tổ nối dây: Υ / Υ0 tự ngẫu/ Δ − 11 5).Dạng điều chỉnh điện áp dưới tải và số mức điều chỉnh điện áp cuộn trung áp là PПH ±(6×2%) 6).Kiểu hệ thống làm mát ДЦ (OFAF):có quạt mát và bơm dầu cưỡng bức. 7).MBA có trung tính nối đất trực tiếp với đất 110,220kV. 8).Uđm cuộn dây: - Cuộn cao áp BH 230kV - Cuộn trung áp CH 121kV - Cuộn hạ áp HH 10,5kV 9).Dòng định mức của cuộn dây: - Cuộn cao áp 314A - Cuộn trung áp 596A(nấc 7,8,9) - Cuộn hạ áp 3450A 10).Dòng lớn nhất cho phép làm việc lâu dài trong cuộn chung của MBA: 365A 7
 9. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động 11).Điện áp ngắn mạch: Cuộn dây UN% Cao/Trung 11,2 Cao/Hạ 17,59 Trung/Hạ 6,57 12).Tổn hao và dòng không tải ở điện áp định mức: P = 52,2kW ; I0 = 0,16% 13).Dầu trong máy biến áp loại ΓOCT-582-80. Chế độ làm việc của MBA: - MBA được tính toán tương ứng với chế độ định mức lâu dài : Nhiệt độ lớp trên của dầu ở phụ tải định mức không vượt quá 800C ( nếu vượt quá 750C phải báo cáo với trạm trưởng,Bo để xác định nguyên nhân và khắc phục, báo A1 để chuẩn bị phương thức giảm phụ tải hoặc tách máy khi cần ) - Khi hệ thống làm mát bị ngừng do sự cố, cho phép MBA làm việc không lớn hơn phụ tải định mức trong khoảng thời gian 10phút hoặc chế độ không tải trong khoảng 30phút (nếu hết thời gian này mà nhiệt độ của lớp dầu trên
 10. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động Thời gian quá tải, phút 120 80 45 20 10 II. Máy biến áp OBU- 230/121/25kV – 250MVA( Máy biến áp AT3 ) - Là máy biến áp tự ngẫu 3 pha, 3 cấp điện áp, đặt ở ngoài trời. Các thông số chính: 1). Công suất định mức: Sđm = 250 / 250 / 40 MVA (ở chế độ dầu tuần hoàn cưỡng bức gió cưỡng bức) 80%đm: 200 / 200 / 32MVA( ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên gió cưỡng bức) 60%đm: 150 / 150/ 24MVA (ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên gió tự nhiên) 2). Sơ đồ đấu dây: Υ / Υ0 tự ngẫu/ Δ − 11 3). Dòng định mức các cuộn dây: Idm: 627,6 / 1192,9 / 1004A 4).Điện áp ngắn mạch UN%: Cuộn dây UN% Cao/Trung 10,75 Cao/Hạ 31,41 Trung/Hạ 44,34 6). Dòng không tải I0 (%) = 0,3% P0 ở Uđm = 70kW 7). Tần số f = 50Hz III. Máy biến áp lực loại ET- 115/38,5/23kV – 40/16/40MVA ( Máy biến áp T1) 9
 11. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Là loại MBA dầu, 3 pha, 3 cuộn dây với 3 cấp điện áp được chế tạo để vận hành lâu dài ngoài trời. MBA có bộ điều áp dưới tải đặt ở cuộn dây 115kV và bộ điều áp không điện đặt ở phía cuộn dây 23kV. Hệ thống làm mát của MBA là loại dầu tuần hoàn tự nhiên có quạt gió (ONAF). - Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải: Loại UZERN-380/300, có khoảng điều chỉnh: ±16% (±9×1,78%) với số nấc:19 và Iđm = 240A - Bộ điều chỉnh điện áp không điện: phía 22kV, có số nấc điều chỉnh:5 với dải điều chỉnh: ±2×2,5% Các thông số chính: 1).Công suất định mức: Sđm = 40/16/40 MVA 100%đm: 40/16/40MVA( ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên quạt gió cưỡng bức) 80%đm: 32/12,8/32MVA (ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên gió tự nhiên) 2).Tỉ số biến áp: 115 ± 9× 1,78% / 38,5 / 23 ± 2,5% kV 3).Sơ đồ đấu dây: Υ0 / Δ − 11/ Υ0 ứng với 3 phía 115/38,5/23kV 4).Dòng định mức các cuộn dây: Idm: 200,8 / 239,9 / 1965A 5).Điện áp ngắn mạch UN%: Cuộn dây UN% Cao/Trung 11,45 Cao/Hạ 19,65 Trung/Hạ 8,58 6). Dòng không tải I0 (%) = 0,324% ; P0 ở Uđm = 29,227kW 10
 12. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động 7). Tần số f = 50Hz 8). Cách điều chỉnh tỉ số biến của MBA: - Điều chỉnh bằng cách thay đổi số vòng dây cuộn 110kV nhờ bộ điều áp dưới tải. - Điều chỉnh bằng cách thay đổi số vòng dây cuộn 22kV nhờ bộ điều áp không điện. 9).Nhiệt độ môi trường: t0mt max = 450C Δt0 dầu max = 550C Δt0 cuộn dây max = 600C 10). Giới hạn chỉnh định nhiệt độ: Theo t0dầu Theo t0 cuộn dây Quạt chạy: 850C Quạt dừng: 600C Báo tín hiệu: 850C Báo tín hiệu: 1000C Cắt máy: 950C Cắt máy: 1100C 11). Khối lượng: - Toàn máy: 98 tấn. - Khối lượng dầu: 23,2 t / 26500l. - Khối lượng khi vận chuyển có dầu: 81 tấn. - Khối lượng vận chuyển không dầu: 62,7 tấn. 12). Loại dầu máy: Shell Diala AX. IV. Máy biến áp lực loại ET- 115/23/6,6kV – 40/16/40MVA ( Máy biến áp T3) - Là máy biến áp dầu, như T1 11
 13. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động Các thông số chính: 1).Công suất định mức: Sđm = 40/40/16 MVA 100%đm: 40/40/16MVA( ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên quạt gió cưỡng bức) 80%đm: 32/32/12,8MVA (ở chế độ dầu tuần hoàn tự nhiên gió tự nhiên) 2).Sơ đồ đấu dây: Υ0 / Υ0 / Δ − 11 ứng với 3 phía 115/23/6,6kV 4).Dòng định mức các cuộn dây: Idm: 200,8 / 1004,1 / 1399,6A 5).Điện áp ngắn mạch UN%: Cuộn dây UN% Cao/Trung 11,45 Cao/Hạ 19,65 Trung/Hạ 8,58 6). Dòng không tải I0 (%) = 0,254% ; P0 ở Uđm = 28,5kW V. Máy biến áp TДTH-115/38,5/6,6-25 MVA ( Máy biến áp T2 và T4 ) - Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 110kV loại PC- 4 có khoảng điều chỉnh(±932%), cấm vận hành bộ điều chỉnh điện áp khi MBA đang bị quá tải. Các thông số kĩ thuật cơ bản: 1).Sđm = 25000kVA. 2).Sđm các cuộn dây: 25/25/25MVA 3).Tần số định mức: 50Hz 4).Sơ đồ và tổ nối dây: Υ0 / Υ0 / Δ − 11 12
 14. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động 5).Uđm các cuộn dây: - Cuộn cao áp BH 115kV - Cuộn trung áp CH 38,5kV - Cuộn hạ áp HH 6,6kV 6).Dòng định mức của cuộn dây: 125,5 / 375 / 2190A 7).Điện áp ngắn mạch UN%: Cuộn dây UN% Cao/Trung 10,37 Cao/Hạ 17,59 Trung/Hạ 6,57 8). Dòng không tải I0 (%) = 0,254% ; P0 ở Uđm = 28,5kW Chế độ làm việc của MBA: MBA làm việc ở chế độ bình thường: - MBA được tính toán tương ứng với chế độ định mức lâu dài : Nhiệt độ lớp trên của dầu ở phụ tải định mức không vượt quá 700C ( nếu vượt quá 800C phải báo cáo với trạm trưởng để xử lí ) - Máy được làm mát tự nhiên, có 22 quạt gió thổi khí vào 11 cánh tản nhiệt. Điều khiển quạt gió có thể trực tiếp bằng tay và có thể tự động, nhiệt độ dầu trong máy tới 550C tự động đóng quạt gió lại, dưới 500C tự động tách quạt ra. - Khi hệ thống làm mát bị ngừng làm việc do sự cố, cho phép MBA làm việc với phụ tải định mức trong khoảng thời gian là 10phút hoặc làm việc ở chế độ không tải khoảng 30phút (nếu hết thời gian này mà nhiệt độ của lớp dầu trên
 15. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Cho phép làm việc quá tải lâu dài ở 1 trong các cuộn dây không quá 5%dòng điện định mức nếu điện áp cuộn dây đó không vượt quá trị số định mức: Bảng: Cuộn dây Cuộn cao áp Cuộn trung Cuộn hạ Dòng điện quá tải lâu 132,00 394 1326/2210 dài cho phép (A) - Cho phép MBA quá tải sự cố trong giới hạn: Thời gian So với định Dòng quá tải cho phép trên các cuộn dây quá tải (phút) mức(%) BH(A) CH(A) HH(A) 120 30 162,5 451 1642/2847 80 45 181,3 544 1831/3175 45 60 200 600 2021/3504 20 75 218,7 656 2210/3832 10 100 250 750 2526/4380 - Cho phép MBA làm việc quá điện áp lâu dài: + Quá 5% khi dòng điện phụ tải không quá định mức. + Quá 10% khi phụ tải dưới 0,25% so với định mức. VI. MBA tự dùng: TD94: ký hiệu TM 250/10 (62 X 2,5%)/0,4kv ∆/ Y-11 I1đm=13,1A. I2đm=361A. Un%=4,78%. TD41: ký hiệu BAD 250/22 (62 X 2,5%)/0,38 ∆/ Y-11 14
 16. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động I1đm=6,56A. I2đm=379,8A. Un%=4,54%. TD43: ký hiệu BAD 250/23 (62 X 2,5%)/0,4∆/ Y-11 I1đm=2,51A. I2đm=144,5A. Un%=4,7%. TD44: ký hiệu BAD 250/23 (62 X 2,5%)/0,4∆/ Y-11 I1đm=2,51A. I2đm=144,5A. Un%=4,7%. C. Thông số máy cắt trong trạm I. Máy cắt 3AQEE- 245 SF6 ( Máy cắt 233,212 ) Truyền động bằng thuỷ lực. Iđm : 3150A. Icđm : 40kA. - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-3phút-Đ, C. - Umax: 245kV, Uđm : 230kV. - áp lực khí SF6: 6,0bar. - Báo tín hiệu: 5,2bar. - Khoá mạch thao tác: 5bar. - Động cơ bơm dầu 220V∼, P=0,9kW. - áp lực định mức: 340bar. - áp lực chạy bơm: 320bar. 15
 17. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm II. Máy cắt 3AQEE-245 SF6 (Máy cắt 200) Truyền động thuỷ lực. Iđm: 1250A. Icđm: 40kA; tC: 0,04-0,06s - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-1phút-Đ, C. - Umax: 245kV, Uđm : 230kV. - áp lực khí SF6: 6,0bar. - Báo tín hiệu: 5,2bar. - Khoá mạch thao tác: 5bar. - Động cơ bơm dầu 3 pha 380V∼, P= 1,5kW. - áp lực định mức: 340bar. - áp lực chạy bơm: 320bar. - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm III. Máy cắt 245MHME-1P (Máy cắt 273, 274) Truyền động khí nén. Iđm: 2000A. Icđm: 40kA 16
 18. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-3phút-Đ, C. - Umax: 245kV, Uđm : 230kV. - áp lực khí SF6: 6,0bar. - Báo tín hiệu: 5,6bar. - Khoá mạch thao tác: 5,5bar. - áp lực khí nén: 19bar. - áp lực chạy máy nén khí: 18,4bar. - Động cơ 3 pha 380V∼, P =1,5kW. - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm IV. Máy cắt FXT-14F(Máy cắt 234) Truyền động lò xo. Iđm: 2000A. Icđm: 40kA; tC: 0,04-0,06s - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-3phút-Đ, C. - Umax: 245kV, Uđm : 230kV. - áp lực khí SF6: 7,5bar. - Báo tín hiệu: 6,2bar. - Khoá mạch thao tác: 6bar. - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm 17
 19. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động Cuộn cắt: 70-110%Uđm V. Máy cắt S1 145 F1( Máy cắt 171, 172, 173, 174, 175, 176, 131, 133, 134, 112, 100) Truyền động lò xo Iđm: 3150A. Icđm: 31,5kA - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-3phút-Đ, C. - Uđm: 145kV. - áp lực khí SF6: 6,8bar. - Báo tín hiệu: 5,8bar. - Khoá mạch thao tác: 5,5bar. - Động cơ lên cót P= 1,5kW; U= 220vDC - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm VI. Máy cắt LTB-145D1( Máy cắt 177, 178) Iđm: 3150A. - Chu trình làm việc định mức: C-0, 3s-Đ, C-3phút-Đ, C. - Uđm: 145kV. - áp lực khí SF6: 5bar. - Báo tín hiệu: 4,5bar. - Khoá mạch thao tác: 4,3bar. - Động cơ lên cót P= 1,5kW; U= 220vDC - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. 18
 20. Báo cáo chuyên đề thực tập trạm Mai Động - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm VII. Máy cắt BKЭ 10-630-20T3 ( Máy cắt 972, 944, 935, 936) Truyền động điện từ. Iđm: 630A; IC: 20kA. Uđm: 10kV. - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm VIII. Máy cắt BMЭ 11-2500-31,5T3 ( Máy cắt 934) Truyền động điện từ. Iđm: 2500A; IC: 31,5kA; tC= 0,5s Uđm: 10kV. - Chu trình làm việc định mức: Đ- C3phút - Uđk( cuộn đóng, cắt) = 220vDC. - Điện áp sai lệch cho phép so với điện áp định mức: Cuộn đóng: 85-110%Uđm Cuộn cắt: 70-110%Uđm IX. Máy cắt BKЭ 10-1250-20 Truyền động điện từ. Iđm: 1250A; IC: 20kA; tC= 0,5s Uđm: 10kV. - Chu trình làm việc định mức: Đ- C3phút 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2