intTypePromotion=3

Báo cáo: Phân tích tài chính dự án đầu tư - Nguyễn Thị Mai Anh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
537
lượt xem
203
download

Báo cáo: Phân tích tài chính dự án đầu tư - Nguyễn Thị Mai Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo: Phân tích tài chính dự án đầu tư có nội dung trình bày các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư, chi phí của dự án, lợi nhuận/doanh thu của dự án, dự báo dòng tiền dự án, phương án tài chính, phân tích rủi ro và độ nhạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Phân tích tài chính dự án đầu tư - Nguyễn Thị Mai Anh

 1. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tuần lễ năng lượng tái tạo 21 tháng 3 năm 2008 Khách sạn Sunway, Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh Tư vấn VSRE Consulting & Engineering
 2. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Nội dung trình bày • Các chỉ tiêu đánh giá tài chính dự án đầu tư • Chi phí của dự án • Lợi ích/doanh thu của dự án • Dự báo dòng tiền dự án • Phương án tài chính • Phân tích rủi ro và độ nhạy Slide 2 Consulting & Engineering
 3. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Consulting & Engineering
 4. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Phân tích tài chính Một trong những cơ sở quan Đầu tư vào NMTĐ ??? trọng giúp cho nhà quản lý ra quyết định đầu tư là Phân tích tính khả thi về mặt tài chính dự án Mặt khác kết quả phân tích tài chính là cơ sở để các nhà đầu tư ra quyết định huy động vốn Slide 4 Consulting & Engineering
 5. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Giá trị hiện tại thuần - NPV NPV? Là tổng lãi của dự án qui về thời điểm hiện tại Slide 5 Consulting & Engineering
 6. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT NPV (tiếp) Công thức n NPV = ‡” Bt - Ct )(1 + i ) ( -t t =0 Ký hiệu: Bt dòng thu năm t Ct dòng chi năm t i hệ số chiết khấu n tuổi thọ của dự án Slide 6 Consulting & Engineering
 7. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT NPV (tiếp) Điều kiện lựa chọn dự án đầu tư theo tiêu chuẩn NPV NPV > 0 Chấp nhận (khả thi) NPV < 0 Loại bỏ (không khả thi) NPV = 0 Xem xét NPV = Max Tối ưu Slide 7 Consulting & Engineering
 8. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Giá trị hiện tại thuần - NPV Nhận xét Tiêu chuẩn cho biết giá trị tuyệt đối của lãi qui đổi về hiện tại Tiêu chuẩn NPV là hiệu số của PVB và PVC; NPV = PVB - PVC Tiêu chuẩn NPV được sử dụng rộng rãi trong phân tích và đánh giá dự án đầu tư Tiêu chuẩn NPV phụ thuộc vào hệ số chiết khấu i Trong trường hợp dự án có giá trị còn lại sau khi thanh lý, ta xem nó như dòng thu cuối năm n Slide 8 Consulting & Engineering
 9. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Hệ số chiết khấu Hệ số chiết khấu (i) là một chỉ tiêu tương đối (%) Hệ số chiết khấu phản ánh chi phí cơ hội cho việc sử dụng tiền Hệ số này phụ thuộc các yếu tố bên ngoài và bên trong doanh nghiệp: Bên ngoài: mức lãi suất phổ biến trên thị trường vốn. Bên trong: mức lãi suất tối thiểu mà doanh nghiệp (nhà đầu tư) chấp nhận được - MARR Slide 9 Consulting & Engineering
 10. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Hệ số chiết khấu MARR phụ thuộc khả năng sinh lợi của doanh nghiệp trong những năm gần đây. Căn cứ trên cơ sở đó hệ số chiết khấu (i) có thể được tính theo công thức chi phí trung bìnhcho việc sử dụng vốn (WACC) WACC = Lãi suất*t vốn vay * (1- thuế suất TNDN)+ MARR * t vốn CSH Slide 10 Consulting & Engineering
 11. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Hệ số hoàn vốn nội tại - IRR IRR? Là giá trị của hệ số chiết khấu khi NPV=0 Slide 11 Consulting & Engineering
 12. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT IRR (tiếp) Công thức NPV = ∑ ( B − C )(1 + IRR ) = 0 n −t t t t =0 Điều kiện lựa chọn DAĐT dựa vào tiêu chuẩn IRR IRR > IRR* Chấp nhận IRR < IRR* Lọai bỏ IRR = IRR* Xem xét IRR = Max Tối ưu IRR* Là hệ số hoàn vốn nội tại mong muốn Hệ số chiết khấu không ảnh hưởng đến Giá trị của IRR. nhưng có thể có ảnh hưởng đến việc lựa chọn dự án khả thi theo IRR Slide 12 Consulting & Engineering
 13. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thời gian hoàn vốn - Thv Thv? Là thời điểm làm cho NPV=0 Slide 13 Consulting & Engineering
 14. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thv Công thức Thv NPV = ‡”( Bt C t )(1 + i ) t =0 t =0 Điều kiện lựa chọn dự án đầu tư theo tiêu chuẩn Thv Thv < Thv * Chấp nhận Thv > Thv * Loại bỏ Thv = Thv * Xem xét Thv = Min Tối ưu Thn * là thời gian hoàn vốn qui định hoặc mong muốn của chủ đầu tư Slide 14 Consulting & Engineering
 15. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Thv Tiêu chuẩn Thv cho nhà đầu tư biết dự án này sẽ hoàn vốn trong bao nhiêu năm. Tiêu chuẩn Thv không xét dòng tiền sau khi hoàn vốn. Có trường hợp dự án A thì có thời gian hoàn vốn sớm hơn dự án B, nhưng NPV dự án B lại lớn hơn NPV dự án A Tiêu chuẩn Thv được áp dụng rộng rãi trong phân tích và đánh giá dự án mang tính rủi ro cao Slide 15 Consulting & Engineering
 16. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT Tỷ số lợi ích/chi phí B/C? Là tỷ số giữa tổng giá trị hiện tại của doanh thu và tổng giá trị hiện tại của chi phí dự án Slide 16 Consulting & Engineering
 17. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT B/C (tiếp) Công thức n B ‡”B (1 + i ) t -t t=0 = n C ‡”C (1 + i ) t -t t=0 Slide 17 Consulting & Engineering
 18. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT B/C (tiếp) Điều kiện lựa chọn dự án đầu tư theo tiêu chuẩn B/C B/C > 1 Chấp nhận B/C < 1 Loại bỏ B/C = 1 Xem xét B/C = Max Tối ưu Slide 18 Consulting & Engineering
 19. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT B/C (tiếp) Tiêu chuẩn B/C mang tính tương đối, cho biết một đơn vị giá trị hiện tại của chi phí dự án tạo ra bao nhiêu giá trị hiện tại của doanh thu Tiêu chuẩn B/C được áp dụng rộng rãi trong việc phân tích và đánh giá các dự án đầu tư có qui mô khác nhau. Slide 19 Consulting & Engineering
 20. VSRE - IMPLEMENTATION PHASE (2005 – 2008) MOIT CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Consulting & Engineering

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản