intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo số 131/BC-UBND

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
7
lượt xem
0
download

Báo cáo số 131/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017" báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017 về các nội dung: Phát triển kinh tế; Thu - chi ngân sách; Công tác quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường, quản lý đất công; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng; Lĩnh vực văn hóa - xã hội; Lĩnh vực nội chính - đối ngoại; Xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 131/BC-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHỐ TAM KỲ<br /> Số: 131/BC-UBND<br /> ““Dự thảo”<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> Tam Kỳ, ngày 27 tháng 6 năm 2017<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, QPAN<br /> 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017<br /> Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát<br /> triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, tuy còn gặp<br /> nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của<br /> UBND tỉnh, của Thành ủy và HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp,<br /> các ngành, các tổ chức và toàn dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội, QPAN<br /> trên địa bàn thành phố có những chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực, cụ<br /> thể như sau:<br /> I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI,<br /> QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.<br /> 1. Về phát triển kinh tế<br /> - Giá trị Thương mại – Dịch vụ (theo giá cố định 2010) ước đạt<br /> 6.969,395 tỷ đồng, đạt 51,1 % kế hoạch năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm<br /> 2016. Trong đó, thương mại – dịch vụ kinh doanh: 3.579,65 tỷ đồng, đạt<br /> 50,33% kế hoạch, tăng 24,4%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên<br /> 44,805 triệu USD tăng 22,75% so với cùng kỳ năm 2016. Chiếm tỷ trọng lớn là<br /> các mặt hàng công nghiệp nhẹ và thủ công như: xuất khẩu quần áo, giày thể<br /> thao. Kim ngạch nh ập khẩu ước đạt trên 40,722 triệu USD, tăng 12%. Các mặt<br /> hàng nhập khẩu chủ yếu là các nguyên liệu may, da bò, vải da…<br /> Lĩnh vực Dịch vụ - Du lịch phát triển đa dạng. Doanh thu hoạt động<br /> khách sạn, nhà hàng và du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm ước đạt trên 81,94 tỷ<br /> đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm 2016.<br /> - Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn (theo giá cố định<br /> 2010) ước đạt 1.739,580 tỷ đồng, đạt 51,11% kế hoạch, tăng 30,25% so với<br /> cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực Nhà nước<br /> chiếm 25,816%, khu vực ngoài nhà Nước chiếm 57,096%, khu vực FDI chiếm<br /> 17,088% trong tổng giá trị CN trên địa bàn. Giá trị SX ngành chế biến, chế tạo<br /> chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 1287 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), tăng 38% so<br /> với năm 2016; ngành khai khoáng đạt 14,67 tỷ đồng, tăng 29,7%; ngành sản<br /> xuất và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước: 8,55 tỷ đồng, tăng 26,11%;<br /> ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải: 429,36 tỷ đồng, tăng<br /> 11,57% (1) . Giá trị sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở các khu, cụm công<br /> <br /> Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước ước 6 tháng đạt 993,23 tỷ đồng (giá cố định 2010), tăng 13,27% so với cùng kỳ<br /> năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước và FDI ước đạt 746,35 tỷ đồng, tăng 62,68% so với cùng kỳ (trong đó: nhà<br /> nước chỉ tăng 10,62%, FDI tăng 563% do các công ty tại khu công nghiệp Tam Thăng: Tập đoàn PanKo, Công ty TNHH<br /> MTV Ducksan, Công ty TNHH Fashion Garments đã đi vào sản xuất)<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> nghiệp, đặc biệt là Công ty TNHH Tuấn Đạt, Công ty CP Phước Kỳ Nam, Cty<br /> panko Tam Thăng.(2)<br /> Vốn đầu tư xây dựng ước thực hiện 224,613 tỷ đồng, đạt 77,66% dự toán<br /> HĐND thành phố giao. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm. Trong<br /> 6 tháng đầu năm, Thành phố đang kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư<br /> vào các dự án lớn, như: Dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (công ty Đại Dương<br /> Xanh), dự án du lịch sinh thái cánh đồng Nhoong (công ty DHC), dự án khu đô<br /> thị Nam Tam Phú (tập đoàn Toàn Cầu Xanh), công ty sản xuất Seba – hoàn<br /> thành thủ tục đầu tư, công ty TNHH một thành viên phát triển hạ tầng KCN Chu<br /> Lai …<br /> - Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước đạt 196,742 tỷ đồng (giá cố<br /> định 2010), đạt 49,5% so với kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016.<br /> (Trong đó trồng trọt: 57,449 tỷ đồng, đạt 55,66% kế hoạch, tăng 4,6% so với<br /> năm 2016; chăn nuôi: 42,89 tỷ đồng, đạt 51,96% kế hoạch, tăng 3,3%; thủy sản:<br /> 96,403 tỷ đồng, đạt 45,52% kế hoạch, tăng 0,5% (trong đó khai thác tăng 4%,<br /> nuôi trồng tăng (-3,2%)).<br /> Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân 2016-2017: 6.830 tấn, tăng<br /> 471 tấn, tăng 7,41% so với cùng kỳ(3). Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn ổn định,<br /> một số dịch bệnh xảy ra nhưng đã xử lý kịp thời; đã triển khai tiêm vắc xin<br /> phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017, đạt 52% so với tổng đàn<br /> (hiện đang tiến hành tiêm vét và tiêm phòng bổ sung). Tăng cường kiểm tra mua<br /> bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.<br /> Sản lượng khai thác thuỷ sản 6 tháng ước đạt 66,2 tỷ đồng (giá cố định<br /> năm 2010), đạt 50,15% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; nuôi trồng<br /> thủy sản: 30,203 tỷ đồng, đạt 37,85% kế hoạch, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm<br /> 2016 (nguyên nhân: do diện tích nuôi tôm vụ 1 năm 2017 giảm, tổng diện tích là<br /> 119 ha, bằng 80,46% so với cùng kỳ năm 2016 và dịch bệnh ở tôm nuôi chết<br /> hoàn toàn 60,2 ha). Thực hiện việc hỗ trợ ngư dân theo Nghị định số<br /> 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; đồng thời thành lập được 02 Tổ<br /> hợp tác, nhóm hộ nuôi tôm nước lợ với diện tích trên 5 ha để hưởng cơ chế<br /> chính sách về nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày<br /> 08/12/2016 của UBND tỉnh.<br /> 2. Thu - chi ngân sách<br /> <br /> Tình hình sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất tại cụm công nghiệp Trường Xuân<br /> ước đạt 245,81 tỷ đồng (Giá cố định 2010), tăng 12,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại đây nhiều doanh nghiệp hoạt động<br /> hiệu quả và giải quyết việc làm cho gần 4.200 lao động. Cụ thể: công ty TNHH Tuấn Đạt giải quyết việc làm cho khoảng<br /> 2.500 lao, DNTN may Kim Anh.Giá trị sản xuất công nghiệp tại khu công nghiệp Thuận Yên 6 tháng ước đạt 183,93 tỷ đồng<br /> tăng 28,58% so với cùng kỳ năm 2016, giải quyết việc làm cho hơn 2.609 lao động, một số doanh nghiệp chủ lực như: công<br /> ty CP Phước Kỳ Nam, Công ty may Minh Phương, công ty TNHH Ánh Ngân. Tại Khu CN Tam Thăng: Đến nay đã thu hút 5<br /> dự án đầu tư với tổng số vốn 150 triệu USD, diện tích 60 ha Ước GTSX 6 tháng đầu năm đạt 281,87 tỷ đồng.<br /> 3 - Cây lúa: Đã gieo sạ được 1.216/1.250ha, năng suất ước đạt 53,27tạ/ha, tăng 5,5 tạ/ha, sản lượng đạt 6.477,6 tấn, tăng<br /> 387,6 tấn so với cùng kỳ. Trong đó, lúa chính vụ diện tích 1.071 ha, năng suất 55,33 tạ/ha (tăng 4,4 tạ năm so Đông Xuân<br /> 2015-2016) sản lượng 5.926,6 tấn; lúa nước trời sạ sớm 145 ha, năng suất 38 tạ/ha, sản lượng 551 tấn.<br /> - Cây ngô: Tổng diện tích 57/60 ha đạt 95% KH, năng suất bình quân ước đạt: 62tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm trước là 9 tạ/ha;<br /> sản lượng: 353,4 tấn.<br /> - Rau quả các loại: 210/250ha, cây lạc: Diện tích: 337/300 ha, năng suất bình quân ước đạt: 18 tạ/ha tương đương với cùng<br /> kỳ; Cây khoai lang: 54,4 ha; Cây sắn: 300 ha; Cây mía: 50 ha.<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 613,149 tỷ đồng, đạt<br /> 56,86% dự toán Tỉnh giao, 50,77% dự toán HĐND thành phố giao, bằng<br /> 76,83% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn thu do thành phố quản lý là:<br /> 194,310 tỷ đồng, đạt 62,97% dự toán Tỉnh giao và 44,36% dự toán HĐND thành<br /> phố giao, bằng 120,9% so với số thu tuyệt đối cùng kỳ năm trước.<br /> - Tổng chi ngân sách ước thực hiện là 457,941 tỷ đồng, đạt 69,43% dự<br /> toán HĐND thành phố giao, tăng 15,47% so với cùng kỳ.<br /> Chi đầu tư 224,613 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,05% so với tổng chi; chi<br /> thường xuyên 184,765 tỷ đồng, chiếm 40,35% so với tổng chi.<br /> - Về điều hành ngân sách: Thực hiện việc thu chi ngân sách đúng Luật<br /> Ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và chi đúng<br /> mục tiêu, đúng đối tượng và theo đúng dự toán được duyệt.<br /> (Có báo cáo thu – chi ngân sách kèm theo).<br /> 3. Công tác quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường, quản lý đất<br /> công<br /> Công tác quản lý quy hoạch, đô thị được quan tâm. Thành phố đã phê<br /> duyệt 03 đồ án quy hoạch xây dựng (quy hoạch phân khu 2 tỷ lệ 1/2000 tại<br /> phường Trường Xuân và Hòa Thuận; Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị kiểu mẫu<br /> Tây Bắc và khu dân cư tái định cư phố chợ Trường Xuân); Đã trình và được<br /> UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công trình văn hóa, thể<br /> thao, dịch vụ trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú; Quy<br /> hoạch xây dựng Trục cảnh quan Điện Biên Phủ đã được Sở Xây dựng thẩm định<br /> và đang trình UBND tỉnh phê duyệt; Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Phân<br /> khu 9 - Trung tâm hành chính, chính trị mới thành phố Tam Kỳ và Quy hoạch<br /> phân khu xây dựng Phân khu 12 - Trung tâm dịch vụ du lịch ven sông, ven biển<br /> thành phố được UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy<br /> hoạch phân khu xây dựng phân khu 8 - Trung tâm đô thị mới thành phố Tam Kỳ<br /> được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập đồ án Quy hoạch… Đồng thời thực<br /> hiện việc rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn thành phố để<br /> chậm hoặc không triển khai thực hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh,<br /> hoặc hủy bỏ theo quy định(4).<br /> Công tác quản lý hạ tầng đô thị được tập trung triển khai thực hiện. Trong<br /> 6 tháng đầu năm đã thỏa thuận được 21 địa điểm; cấp phép xây dựng 567 hồ sơ;<br /> các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2017, thành phố đã phê<br /> duyệt được 43 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; tập trung xây dựng 09 tuyến phố<br /> văn minh đô thị theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND<br /> thành phố (5). Tiếp tục thực hiện việc duy tu, sửa chữa hạ tầng đô thị và tăng<br /> cường công tác chăm sóc cây xanh, hoa và vệ sinh đường phố đảm bảo môi<br /> trường xanh, sạch.<br /> - Thực hiện rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn thành phố gồm 140 đồ án, trong đó có 65 đồ án, dự án đã<br /> triển khai hoàn chỉnh, 14 đồ án, dự án đang đầu tư dang dở, 44 đồ án, dự án cần tập trung đầu tư, 17 đồ án, dự án cần nghiên<br /> cứu điều chỉnh hoặc hủy bỏ.<br /> 5 - Xây dựng 09 tuyến phố văn minh đô thị, gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú, Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Hùng<br /> Vương, Chiến Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Phan Châu Trinh, Tôn Đức Thắng,<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 10 về công tác trật tự đô thị, đã xây dựng kế<br /> hoạch và ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Đến nay ra quân<br /> giải quyết trật tự đô thị khoản 20 tuyến, bước đầu sắp xếp khu chợ Tam Kỳ, các<br /> hộ kinh doanh xung quanh chợ Trung tâm thương mại… Thực hiện tốt các đợt<br /> ra quân lập lại trật tự đô thị, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của<br /> thành phố như: 20 năm tái lập Tỉnh, Tết Nguyên đán và gần đây nhất là sự kiện<br /> Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017.<br /> - Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường. Thành phố đã<br /> ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn (Chỉ thị số 03/CTUBND ngày 25/4/2017); cấp 253 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất<br /> cho 150 gia đình, cá nhân, … Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cơ sở dữ<br /> liệu – quản lý đất đai, đến nay đã cấp 26.883/34.348 giấy chứng nhận quyền sử<br /> dụng đất (cấp mới: 4095, cấp đổi 18.167), đạt tỷ lệ 78,27%. Tổ chức kiểm tra và<br /> kết luận về quản lý đất công tại 04 địa phương (phường An Xuân, An Sơn, An<br /> Mỹ, Tân Thạnh).<br /> Tổ chức kiểm tra hiện trạng, xử lý môi trường tại các cơ sở kinh doanh<br /> trên địa bàn, trong đó có các điểm nóng như: Trạm xử lý nước thải Cụm Công<br /> nghiệp và Lò giết mổ gia súc phường Trường Xuân, cơ sở mua bán hóa chất của<br /> công ty TNHH Tân Long tại phường Phước Hòa, các trang trại, hộ chăn nuôi gia<br /> súc, gia cầm phường Hòa Thuận, Hòa Hương và xã Tam Thăng... Qua kiểm tra,<br /> Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị, cá nhân thường xuyên có biện pháp khắc phục<br /> hệ thống xử lý nước thải khi gặp sự cố, giám sát chặt chẽ nước thải đầu ra sau<br /> khi xử lý trước khi xả thải ra môi trường.<br /> 4. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư<br /> xây dựng<br /> Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thi công<br /> các dự án trên địa bàn thành phố được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt,<br /> nhất là các công trình trọng điểm như: Nâng cấp tuyến đường ĐT 616 đoạn từ<br /> cầu Kỳ Trung đến biển Hạ Thanh, đường Điện Biên Phủ, Tiểu dự án tuyến<br /> đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ,<br /> tỉnh Quảng Nam) tại xã Tam Ngọc, Khu công nghiệp Tam Thăng, một số công<br /> trình cải tạo, nâng cấp, thực hiện giải phóng mặt bằng theo cơ chế xã hội<br /> hóa…Đến nay đã phê duyệt 47 phương án BT-GPMB-TĐC với tổng kinh phí<br /> gần 97 tỷ đồng.<br /> Công tác xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện, nhất là các dự án hạ<br /> tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam năm 2017 như<br /> đường ĐT 616 (đoạn từ cầu Kỳ Trung đến biển Hạ Thanh), Quảng trường biển<br /> Tam Thanh, chợ Tam Thanh …<br /> 5. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục<br /> thể thao trên địa bàn được tổ chức đa dạng, tiết kiệm. Chất lượng giáo dục và<br /> đào tạo được duy trì. Đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách,<br /> đối tượng xã hội được quan tâm.<br /> - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động<br /> văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện<br /> <br /> 4<br /> <br /> chính trị lớn của thành phố, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, các hoạt<br /> động hưởng ứng Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017. Thành phố<br /> đã tổ chức các giải thể thao chào đón năm mới, tổ chức Đại hội TDTT thành phố<br /> lần thứ VIII.<br /> Đài truyền thanh, truyền hình thành phố đã thực hiện 318 chương trình<br /> phát thanh thời sự, 26 chương trình tổng hợp, 167 chuyên đề, 305 tiết mục, 182<br /> chương trình giải trí, 24 chương trình truyền hình với khoảng 3800 tin, bài, chất<br /> lượng. Tổ chức liên hoan phát thanh địa phương thành phố lần thứ I, liên hoan<br /> hát dân ca thành phố lần thứ II; phối hợp, hưởng ứng liên hoan Hô hát Bài chòi<br /> các tỉnh miền Trung Việt Nam với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể<br /> Việt Nam” do Trung ương tổ chức tại Quảng trường biển Tam Thanh.<br /> Công tác xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư tiếp tục được quan<br /> tâm triển khai thực hiện. Đã triển khai xây dựng mới 01 nhà văn hóa, nâng cấp<br /> và sửa chữa 04 nhà văn hóa thôn, khối phố; thành lập 01 Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã, phường (6)<br /> - Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với<br /> nước, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trên địa bàn triển khai thực hiện tốt.<br /> Công tác chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách kịp<br /> thời; chuyển quà Chủ tịch nước, UBND tỉnh và hỗ trợ cho các đối tượng chính<br /> sách, đối tượng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 đảm bảo kịp<br /> thời, đúng đối tượng (7) . Hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho 541 hộ gia đình<br /> người có công cách mạng với tổng kinh phí 14,075 tỷ đồng (8). Chuyển Sở Lao<br /> động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam 700 hồ sơ đề nghị giải quyết<br /> chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cấp mới 206 thẻ BHYT<br /> cho đối tượng người có công và thân nhân người có công cách mạng. Vận động<br /> thu quỹ đền ơn đáp nghĩa là 393.410.955 đồng, đạt 123% kế hoạch…<br /> Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, các hoạt động<br /> tuyên truyền đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động lao<br /> động và nhiều hoạt động xã hội khác. Tổ chức đối thoại chính sách người có<br /> công và công tác BTXH, giảm nghèo tại 8 cụm trên địa bàn thành phố. Công tác<br /> phòng chống TNXH được duy trì đưa 40 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc. Tổ<br /> chức kiểm tra 08 doanh nghiệp, phúc tra 03 doanh nghiệp về công tác an toàn,<br /> vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tình hình thực hiện Bộ Luật lao động,<br /> Luật BHXH đối với người lao động. 9)<br /> <br /> Xây dựng mới nhà văn hóa khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương; nâng cấp 02 nhà văn hóa (thôn Phú Bình xã Tam<br /> Phú và thôn Thượng Thanh xã Tam Thanh), sửa chữa 02 nhà văn hóa (khối phố Mỹ Thạch Tây phường Tân Thạnh, khối phố<br /> 11 phường An Xuân). Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Mỹ.<br /> 7- Chuyển 11.812 suất quà (3,860.000.000 đồng của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và 6.471 suất quà bằng hiện vật của UBND<br /> tỉnh (1.294.200.000 đồng) tặng người có công với cách mạng, chuyển trên 3.363 suất quà (1.009.800.000 đồng) của UBND<br /> tỉnh tặng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Thành phố đi thăm và tặng quà cho 814 đối tượng ~ 343.000.000 đồng<br /> 8 - Trong đó: Xây mới 22 nhà, sửa chữa 519 nhà. Nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh: 11,26 tỷ đồng, Nguồn ngân sách<br /> thành phố 2,815 tỷ đồng<br /> 9 - Gặp mặt và trao tặng 390 suất quà (78 triệu đồng), phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tặng 690 xuất quà (207 triệu<br /> đồng) cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đưa em 173 trẻ em khiếm thính khám sàng lọc tại Đà Nẵng…<br /> - Vận động thu Quỹ bảo trợ trẻ em được 395.500.000 đồng đạt 123,6 %. Thăm và tặng 10 gia đình người khuyết tật có hoàn<br /> cảnh khó khăn… Lập thủ tục đưa 07 đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội, tuyên truyền, vận động 17 đối tượng hồi gia.<br /> 6-<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản