Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa xã hội

Xem 1-20 trên 21847 kết quả Văn hóa xã hội
 • Tài liệu "Giá trị âm nhạc Chăm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về nguồn gốc tộc người và văn hóa xã hội Chăm; Các hình thái âm nhạc Chăm; Âm nhạc thế tục; Âm nhạc cung đình; Âm nhạc nghi lễ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf98p vidumbledore 24-01-2023 17 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn hóa học "Không gian sáng tạo trong đời sống văn hóa đô thị (qua nghiên cứu một số không gian sáng tạo tại Hà Nội)" trình bày bối cảnh xã hội tại các đô thị và sự ra đời của các không gian sáng tạo; Thực hành văn hóa tại các không gian sáng tạo; Không gian sáng tạo: Tự do biểu đạt và kiến tạo bản sắc.

  pdf174p vidumbledore 19-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - Chương 4: Các tác động của du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tác động kinh tế của du lịch; tác động văn hóa - xã hội của du lịch; tác động môi trường của du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p diepvunhi 17-01-2023 10 1   Download

 • Bài giảng Văn hóa du lịch - Chương 3: Văn hóa của doanh nghiệp du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp du lịch; các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp du lịch; các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Giáo trình "Giáo dục chính trị (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf83p phuong3659 11-01-2023 9 1   Download

 • Kỷ yếu Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chia làm ba phần: phần thứ nhất - Tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và thực hành văn hóa; phần thứ hai - Tham luận của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, liên hiệp hội, hội, học viện và nhà trường; phần thứ ba - Tham luận của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf1252p damtuyetha 09-01-2023 5 1   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf172p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf192p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

  pdf418p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bài viết Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chính sách an sinh xã hội nêu quan điểm của Việt Nam về an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  pdf11p visirius 11-01-2023 5 1   Download

 • Nguyễn Duy Quý (sinh năm 1932), nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và khóa VIII; đại biểu Quốc hội khóa IX và khóa X; nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sau đó là Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Bài viết Nguyễn Duy Quý - nhà trí thức tiêu biểu của thời kỳ đổi mới trình bày các nội dung: Nguyễn Duy Quý với Nhận thức thế giới vi mô; Nguyễn Duy Quý với Nhận thức văn hóa Việt Nam.

  pdf8p visirius 11-01-2023 7 1   Download

 • Cuốn sách "Một số tập tục người Chăm An Giang" gồm 10 chương nêu lên được nguồn gốc, dân số và phân bố dân cư, đặc điểm, tập tục, sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng, truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của người Chăm ở An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p damtuyetha 09-01-2023 5 0   Download

 • Bài giảng Dân tộc học được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dân tộc học – khoa học về các dân tộc; tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người; các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người; các thiết chế xã hội; tín ngưỡng tôn giáo; các tộc người ở VN và cộng đồng dân tộc VN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p tranghong0906 04-01-2023 9 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng" là làm rõ và hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên; phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

  pdf119p starandsky01 03-01-2023 6 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng" hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức; phân tích thực trạng việc đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian tới.

  pdf132p starandsky01 03-01-2023 5 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Nghiên cứu văn bia tỉnh Nam Định" có mục đích hệ thống hóa và nêu lên những đặc điểm hình thức và giá trị nội dung của văn bia Hán Nôm tinh Nam Định. Từ đó, cung cấp những hiểu biết về mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa của Nam Định, góp phần vào việc giáo dục truyền thống và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở tỉnh Nam Định.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 21 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" có mục đích tổng hợp và lí giải nguồn gốc của những giá trị văn hóa truyền thống trong tiểu thuyết Kawabata, chỉ ra mối liên hệ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và văn hóa hiện đại phương Tây trong tác phẩm của nhà văn; Tiếp cận tiểu thuyết của Kawabata dưới góc nhìn văn hóa, để lí giải những nhân tố: văn hoá, xã hội, tư tưởng, cảm xúc, thẩm mĩ… chi phối đến quá trình sáng tạo của nhà văn.

  pdf214p caphe205 03-01-2023 22 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Đặc điểm của từ ngữ lóng trên tư liệu của tiếng Hán và tiếng Việt" nhằm phân tích, đối chiếu làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ ngữ lóng của tiếng Hán và tiếng Việt. Góp phần vào nghiên cứu tiếng lóng nói riêng, phương ngữ xã hội của ngôn ngữ học xã hội nói chung; góp phần vào tìm hiểu đặc trưng đặc trưng văn hóa dân tộc trong ngôn ngữ.

  doc31p caphe205 03-01-2023 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Vốn xã hội trong lễ hội đền Và ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội" nhằm làm rõ cơ sở hình thành, biểu hiện và lợi ích của vốn xã hội trong lễ hội đền Và từ quá khứ đến hiện tại.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1350 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa xã hội
p_strCode=vanhoaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2