intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật Du lịch

Xem 1-20 trên 1719 kết quả Luật Du lịch
 • Bài viết Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế du lịch và giáo dục truyền thống văn hóa trình bày các nội dung: Tiềm năng to lớn về PTKTDL và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa (GDTTLS, VH) tỉnh Điện Biên; Bảo tồn, phát huy BSVHCDT tỉnh Điện Biên trong PTKTDLvà GDTTLS, VH cho thế hệ trẻ.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 328/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 335/QĐ-TTg về việc kiện toàn ban chỉ đạo nhà nước về du lịch; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1725/QĐ-TTg về việc thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1647/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 5 0   Download

 • Nghị định số 30/2024/NĐ-CP về việc quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc16p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Luật xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Quyết định số 21/TTg ngày 16-1-1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi; Thông tư liên bộ số 281/TTLB ngày 25-9-1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành chế độ đặt hàng sách báo và chế độ trợ giá đôi với báo chí;...

  pdf45p gaupanda031 13-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Tâm lý khách du lịch: Chương 2 - Các hiện tượng tâm lý cơ bản" trình bày các nội dung chính sau đây: Hoạt động nhận thức; Các đặc điểm của tình cảm; Các mức độ biểu hiện của tình cảm; Các phẩm chất của ý chí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p gaupanda031 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Tâm lý khách du lịch: Chương 3 - Các hiện tượng tâm lý xã hội trong du lịch" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái niệm tâm lý xã hội; Các quy luật hình thành tâm lý xã hội; Một số hiện tượng tâm lý xã hội ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p gaupanda031 04-05-2024 3 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch theo pháp luật Việt Nam" là nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ du lịch tại Việt Nam, cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng mua bán căn hộ du lịch tại Việt Nam hiện nay theo mô hình lý thuyết pháp luật hợp đồng mua bán căn hộ du lịch.

  pdf183p khanhchi2510 23-04-2024 3 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch theo pháp luật Việt Nam"là xác định bản chất pháp lý, đặc điểm đặc thù của hợp đồng mua bán căn hộ du lịch; xác định các bất cập của pháp luật hợp đồng hiện hành trong việc điều chỉnh hợp đồng mua bán căn hộ du lịch tại Việt Nam; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đặc thù để điều chỉnh hợp đồng mua bán căn hộ du lịch.

  pdf27p khanhchi2510 23-04-2024 3 3   Download

 • Qua việc thực hiện khảo sát thực địa, điều tra xã hội học tại địa bàn nghiên cứu, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng khai thác hoạt động du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp lâu dài mang tính chiến lược, nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch nhằm khai thác hoạt động du lịch nói chung và du lịch sinh thái một cách một cách bền vững.

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 5 3   Download

 • Sử dụng đất kết hợp nhiều mục đích trên một khu đất/thửa đất đã diễn ra khá phổ biến ở nước ta thời gian qua, nhất là sự phát triển của các dự án bất động sản du lịch, điển hình là dự án khu nghỉ dưỡng liên hợp. Bài viết tập trung phân tích và đưa ra những kiến nghị về chế độ sử dụng đất đa mục đích, thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ cho phát triển các dự án bất động sản du lịch.

  pdf9p visergey 02-04-2024 6 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch đồng thời đánh giá thực trạng của công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, làm rõ những ưu điểm, những hạn chế, nhận định những nguyên nhân của hạn chế, tồn tại, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về du lịch của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

  pdf136p gaupanda025 10-04-2024 4 4   Download

 • Giáo trình "Luật Kinh tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế; Chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế; Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế; Chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p gaupanda022 09-04-2024 5 1   Download

 • Phần 2 tập bài giảng "Bóng ném" tiếp tục trình bày các nội dung về: Các kỹ thuật bóng ném và thuật phòng thủ của thủ môn; Các chiến thuật cơ bản của Bóng ném; Luật Bóng ném, tổ chức thi đấu, làm trọng tài; Ôn tập kỹ thuật môn bóng ném. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p gaupanda022 09-04-2024 5 1   Download

 • Tập bài giảng "Cầu lông: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Lý thuyết cầu Lông, luật và phương pháp tổ chức thi đấu; Ôn thực hành kỹ các kỹ thuật Cầu Lông nâng cao; Ôn các kỹ thuật Cầu Lông cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p gaupanda022 09-04-2024 3 1   Download

 • Tập bài giảng "Cầu lông chuyên sâu: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Lý thuyết cầu Lông, luật và phương pháp tổ chức thi đấu; Thực hành và ôn tập kỹ các kỹ thuật Cầu Lông cơ bản; Thực hành và ôn tập kỹ các kỹ thuật Cầu Lông nâng cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p gaupanda022 09-04-2024 2 1   Download

 • Tập bài giảng "Bóng chuyền chuyên sâu: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Thực hành kỹ năng Bóng chuyền; Bài khởi động chung và khởi động chuyên môn của môn bóng chuyền; Kỹ thuật di chuyển trong môn bóng chuyền; Kỹ thuật Chuyền bóng cao tay và Chuyền bóng thấp tay,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p gaupanda022 09-04-2024 6 1   Download

 • Tập bài giảng "Cờ vua - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" trình bày các nội dung chính sau đây: Giới thiệu môn học cờ vua, luật cờ vua; Tri thức cơ bản trong cờ vua; Giai đoạn tàn cuộc; Giai đoạn khai cuộc; Giai đoạn trung cuộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p gaupanda025 09-04-2024 1 1   Download

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2