intTypePromotion=3

Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn

Chia sẻ: Phạm Thị Lan Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.376
lượt xem
103
download

Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" nhằm báo cáo lại số liệu cơ bản; phong trào hoạt động công đoàn; thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích người lao động; công tác xã hội; công tác nữ công và thiếu nhi; những hoạt động mới nổi bật, có hiệu quả (các công tác khác)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn

Đoạn trích "Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" sẽ giúp các bạn hình dung được các nội dung cần được trình bày trong báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.

 CÔNG ĐOÀN CS ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ đơn vị:..................................................                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            –¯—                                                                              ---------------------------------
                                                                                    Cần Thơ, ngày       tháng       năm 
 
BÁO CÁO  SƠ KẾT
CÔNG TÁC  HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)
                                       
TÌNH HÌNH CHUNG
 
I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị:...................................Nữ.................................
- Tổng số CBGV, CNV trong biên chế:...................................Nữ.............................
- Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả lương..............................Nữ.................
- Tổng số CBGV, CNV hợp đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng viên:...............................................................Nữ:..............................
- Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng:....................Nữ............
- Số đảng viên được kết nạp trong học kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ Đảng:.................................................................................                 
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn:
- Số CBVC đi học để đạt trình độ:
Cao đẳng.................................................Đại học.............................................
Thạc sĩ.....................................................Tiến sĩ...............................................
Ngoại ngữ.............................................Quản lý giáo dục.................................
- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:
Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp.......... cao cấp............cử nhân..........
- Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học:
Trong đó: Cấp trường........................cấp Thành phố................
Cấp Bộ..............................cấp Nhà nước.............
4. Tổ chức Công đoàn:
- Tổng số đoàn viên công đoàn..........................................nữ...........................................
Trong đó biên chế:…………………………….….nữ…………………..
Hợp đồng đơn vị trả lương:……………………nữ……………………
- Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.....................nữ.............................
- Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường):
Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp.........Cao đẳng........ĐH trở lên.........
Trình độ chính trị: Trung cấp..............cao cấp..............cử nhân.............
Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ..........cao đẳng.......ĐH..........
II. PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, tuyên truyền phổ biến luật giáo dục.
Số người tham dự:..................................................................................
2. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động:
a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương - Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo  thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực  trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” năm học 2006 - 2007. Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ………
b) Vai trò của CĐ  trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong giáo dục.
- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có)
- Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có)
- Tham gia hội đồng khoa
- Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH
- Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ.
c) Công tác kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số CBVC sinh con thứ 3.............................................................
- Hình thức xử lý vi phạm..............................................................
d) Công tác thi đua và các cuộc vận động:
- Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học
- Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh, vững mạnh xuất sắc)

Các bạn có thể tải "Báo cáo sơ kết công tác hoạt động công đoàn" về máy tham khảo bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu báo cáo khác như: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuếBáo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thuBáo cáo doanh thu theo các ngành, nghề.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản