intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các mẫu văn bản báo cáo

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

1.161
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tổng hợp các mẫu văn bản báo cáo" là tài liệu sưu tầm một số mẫu văn bản báo cáo thông dụng thuộc các lĩnh vực khác nhau như: báo cáo tổng kết công tác năm; báo cáo tổng kết công tác của cá nhân; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo công nợ phải trả; báo cáo chuyển lưu tiền tệ; báo cáo tổng kết hoạt động; công tác chủ nhiệm lớp... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các mẫu văn bản báo cáo

Dưới đây là một trong những mẫu báo cáo được trích từ "Tổng hợp các mẫu văn bản báo cáo" mà chúng tôi sưu tầm được nhằm hỗ trợ các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN ..........................                       
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             --------***-------
Số: .............../BC
                         ............, ngày ....... tháng ...... năm .......
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm ........
Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm .............
    Mở đầu:
     Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
    Nội dung:
I - Tổng kết công tác năm ...........
-       Nêu các kết quả đã làm được.
-       Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.
-       Những bài học kinh nghiệm.
II - Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm ............
-       Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.
-       Các biện pháp tổ chức thực hiện.
-       Các đề nghị lên cấp trên.
III - Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao........
Nơi nhận:
- ................
- Lưu văn thư
                                                               THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
                                                                   (Ký tên, đóng dấu)


****Tùy thuộc vào tình hình cụ thể tại các đơn vị cơ quan mà các ban công tác, các bạn có thể có những  

Để tham khảo đầy đủ nội dung của "Tổng hợp các mẫu văn bản báo cáo", các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, TaiLieu.VN còn sưu tầm được một số mẫu báo cáo khác như: Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thuBáo cáo doanh thu theo các ngành, nghềMẫu văn bản báo cáo tài chính.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2