Báo cáo tự kiểm thử chương trình Quản lí chi tiêu gia đình

Chia sẻ: Cau Be | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
46
lượt xem
8
download

Báo cáo tự kiểm thử chương trình Quản lí chi tiêu gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập lớn project 1 với "Báo cáo tự kiểm thử chương trình Quản lí chi tiêu gia đình" trình bày nội dung gồm các nội dung sau: thiết kế chương trình, kiểm thử chương trình, đánh giá báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức được trình bày trong báo cáo này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tự kiểm thử chương trình Quản lí chi tiêu gia đình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ──────── * ────────<br /> <br /> BÀI TẬP LỚN<br /> <br /> PROJECT 1 Báo cáo tự kiểm thử chương trình Quản lí chi tiêu gia đình<br /> Giáo viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hương Giang ThS. Nguyễn Ngọc Dũng Sinh viên thực hiện: Lê Trung Hiếu Đỗ Đăng Hiển Phạm Văn Đại<br /> <br /> 20111568 20111581 20111363<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục lục 1 Thiết kế chương trình .................................................................................................. 3 1.1 Thiết kế CSDL .................................................................................................... 3 1.2 Thiết kế tầng nghiệp vụ....................................................................................... 4 1.3 Thiết kế giao diện................................................................................................ 5 1.4 Kết luận............................................................................................................. 11 2 Kiểm thử chương trình .............................................................................................. 11 2.1 Danh sách các chức năng cần có....................................................................... 11 2.2 Kiểm thử cho chức năng Login......................................................................... 11 2.3 Kiểm thử chức năng Add .................................................................................. 13 2.4 Kiểm thử chức năng Account ........................................................................... 14 2.5 Kiểm thử chức năng Project.............................................................................. 15 2.6 Kiểm thử cho chức năng Category ................................................................... 17 2.7 Kiểm thử cho chức năng Statictisc ................................................................... 18 2.8 Kết luận............................................................................................................. 19 3 Đánh giá báo cáo ....................................................................................................... 20<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1 Thiết kế chương trình<br /> 1.1 Thiết kế CSDL<br /> <br /> Chúng em đã thiết cơ sở dữ liệu cho chương trình xây dựng phần mềm quản lí chi tiêu gia đình gồm có các bảng: User, importing, import_type, exporting, export_type, share, state_project, project, project_contribute. Từ cơ sở dữ liệu đã cho nhóm đã xây dựng được các chức năng chính: Add(thêm giao dịch của user), Statistics (thống kê), Account(tài khoản), Category, Project. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu đã bám sát với các chức năng đề ra của nhóm, và sử dụng thông tin trong các table một cách có hiệu quả. Trong quá trình làm về đề tài nhóm chúng em thấy có thể mở rộng nhiều chức năng cho bài làm(ví dụ như quản lí việc cho vay nơ của các thành viên trong gia đình, vay nợ là có lãi hay không có lãi ). Do đó CSDL của nhóm thiết kế cũng có nhiều hạn chế, chưa được chuẩn. Để xây dựng dữ liệu chuẩn phải trải qua thực tế bài làm và vấn đề yêu cầu gặp, như đã nêu vấn đề trên, thì CSDL của nhóm chúng em có thể thêm table borrow_lend với các trường dữ liệu liên qua để có thế thực hiện quản lí chức năng cho vay nợ của thành viên trong gia đình.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2 Thiết kế tầng nghiệp vụ<br />  Menu chính của chương trình thiết kế lựa chọn các chức năng, và gồm có các table Account summary, Project today, Transaction today  Account summary: Tóm tắt về tổng thu, tổng chi, số dư  Project today: Thông tin về dự án user đề xuất trong ngày  Transaction today : Giao dịch thực hiện trong ngày  Nhập thông tin giao dịch của cá nhân thông qua chức năng Add:  Nhập dữ liệu đầu vào  Lựa chọn chia sẻ với người khác để thấy giao dịch(Ý tưởng từ facebok)  Cập nhập dữ liệu vào CSDL  Chức năng Category thêm , xóa , update các thông tin vào các trường Income, Expense, Project. Chưc năng chỉ admin có thể quản lí.  Mỗi cá nhân có thể tạo các project, mọi người có thể tham gia, đây có thể coi là khoản mục chi chung của các thành viên trong gia đình  Mọi người đề xuất dự án, những thành viên khác đông ý tham gia dự án thi đóng góp tiền.  Người đề xuất dự án có quyền hủy dư án, khởi tạo dự án  cập nhập CSDL  Ngoài ra người dùng có thể xem các dự án theo bộ lọc (hoàn thành, gây quỹ, không hoàn thành, thời gian)  Người dùng có thiết lập tài khoản Account  Cập nhập thông tin  Admin có quyền xóa tài khoản người dùng  Statistics là chức năng thống kê  Ta có thể thực hiện thống kê theo từng loại và theo nhóm income(thu nhập) và chi tiêu (expense). Ngoài ra ta còn có thể kết hợp với theo ngày hoặc tháng và năm để có được sự thống kê theo ý muốn.  Một chức năng khác nữa ta có thể đưa ra biểu đồ cho sự thống kê vừa liệt kê với 2 button là Bar và Pie  Ngoài ra người dùng còn thiết lập được bộ lọc dữ hiển thị một cách chi tiết trong chức năng Filter Kết luân: Tầng nghiệp vụ do nhóm em xây dung đã bám sát so với việc tự thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương trình còn thể mở rộng một số chức năng như xuất thông tin của mỗi người dùng và dự án ra bản PDF, hoặc còn có thể thực hiện chức năng nhắc người dùng về thu chi, và các dự án. Vậy chức năng nghiệp vụ là được chuẩn.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.3 Thiết kế giao diện<br /> Giao diện login:<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản