Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.551
lượt xem
348
download

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Các khoản lương Hệ số Số tiền Lương chính ... Phụ cấp ... Đóng góp ... Giảm khác ... Phòng ban :............................................................... STT Cán bộ Ngạch  Hệ số Số tiền Thực  Ký nhận lương nhận Cán bộ :................................. Cán bộ :................................. Cộng theo phòng ban
Đồng bộ tài khoản