Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
5.689
lượt xem
768
download

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)" mẫu số 01.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)"

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng :…….Năm :………. S Cán bộ Lương cơ bản Phụ cấp T Mã số Tên Mã  Hệ số Số tiền Chức vụ Độc hại Làm thêm Trách nhiệm Khu vực Lưu động ngạch T Hệ  Số  Hệ  Số  Hệ  Số  Hệ  Số  Hệ  Số  Hệ  Số  số tiền số tiền số tiền số tiền số tiền số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Phòng ban :............... Cộng Tổng cộng Note: Group by Department
Đồng bộ tài khoản