intTypePromotion=1

Biểu mẫu Biên bản hủy hóa đơn

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

10
15.325
lượt xem
950
download

Biểu mẫu Biên bản hủy hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp ghi sai thông tin trên hóa đơn thì phải làm biên bản này nộp cho cục thuế. Nhằm giúp các bạn trình bày một biên bản hủy hóa đơn đúng quy cách và đầy đủ nội dung, mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu Biên bản hủy hóa đơn sau đây. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Biên bản hủy hóa đơn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo— BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Số …./BBTHHĐ – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có: BÊN MUA: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIỆT Địa chỉ: Số 29 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội Mã số thuế: ……………………………………………………. Người đại diện: Lê Thị Ánh Chức vụ: Giám đốc BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH VIỆT HÓA Địa chỉ: Số 5 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Mã số thuế: ……………………………………………………. Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ: Giám đốc Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau: 1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… Phát hành ngày ……….. 2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
  2. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Điện thoại Samsung Chiếc 3 10.000.000 30.000.000 2 Cộng tiền hàng: 30.000.000 Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 3.000.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 33.000.000 Số tiên viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng 3. Lý do huỷ hoá đơn: Ghi sai số lượng hàng hóa Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT. Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆNBÊN BÁN
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày … /…/2018 chúng tôi gồm có: BÊN MUA: CÔNG TY.... Địa chỉ: .............................................................................................. Mã số thuế: ………………………………………………………………. Người đại diện:……………….................... Chức vụ: ……………. BÊN BÁN: CÔNG TY.......................................................................... Địa chỉ: .............................................................................................. Mã số thuế: ………………………………………………………………. Người đại diện:……………….................... Chức vụ: ……………. Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau: 1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ……….. 2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm: STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng cộng ……………... Thuế GTGT ……………... Tổng số ……………... (Bằng chữ:…………………………………………………) 3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa ) Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT. Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT SỐ: /BB-HHĐ - Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có hiệu lực từ ngày 01/6/2014 - Căn cứ thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 có hiệu lực từ 01/9/2014 - Căn cứ thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015 Hôm nay, ngày …….., đại diện hai bên gồm có: BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Mai Đình- huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội- VN Điện thoại: (024)35840905 MST: 0101640729 Đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………… BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ……………………………. MST: ………………………………….. Đại diện: …………………………………… Chức vụ: ………………………………. Hai bên thống nhất lập biên bản hủy hóa đơn GTGT 03 liên ký hiệu ….. số …. ngày …và sẽ thay thế bằng hóa đơn GTGT 03 liên ký hiệu….số……(nếu có). Lý do hủy: ……………………………………………………………………………….. Biên bản này được lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
  5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo--- BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP. Số 0123/BBTHHĐ - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có: BÊN A : ……………………… Địa chỉ : ………………………. Điện thoại : ………………… MST: ……………………… Do Ông (Bà) : ………………… Chức vụ : ………………………. BÊN B : …………………………………….. Địa chỉ : ……………………………………... Điện thoại : ............................... ...........MST: ……………………… Do:.........................................................Chức vụ : ............................................. Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………  Lý do thu hồi : ………………………. Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2