Biểu mẫu"Phiếu xét duyệt hồ sơ công nhân"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
185
lượt xem
28
download

Biểu mẫu"Phiếu xét duyệt hồ sơ công nhân"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu"Phiếu xét duyệt hồ sơ công nhân"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Phiếu xét duyệt hồ sơ công nhân"

  1. Three Tree Company (From No) TT.2009 Phòng Nhân Sự (HR Dept) Saturday, January 09, 2010 PHIẾU XÉT DUYỆT HỒ SƠ CÔNG NHÂN PROFILE APPROVAL SHEET (Áp dụng cho công nhân sản xuất – Apply for workers) Họ và tên (Full name): Ngày sinh:___/__/___ Giới tính:  Nam (Male) Ngày nhận việc (Date of Birth) (Sex)  Nữ (Female) (Working Available date): ____/____/____ Hồ sơ gồm có (Included): Nhận xét (hoặc lý do không đạt) - Comments: Kết quả (Result):  Đơn xin việc  Đạt (Application) (Good)  Giấy CMND  Không đạt (Not Good) (ID Card) Xếp thứ tự ưu tiên  Sơ yếu lý lịch (Có (Order of Priority) chứng thực) (Curriculum Vitae – Người xét duyệt Certified) (Approved by):  Văn bằng (Diploma, degree)  Hình 3*4 (Picture 3*4)  Giấy khám sức khỏe (Medical certificate)  Sổ hộ khẩu (Family record book)  Giấy tạm trú (Temporary residence confirmation) Nguồn ứng viên (Ghi rõ tên TT.GTVL, người gửi hồ sơ,…): …………………………………………………………………………….… ................................................................................................................................................................................................ Bắc Giang, ngày ... tháng ... năm 2009 TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
  2. Three Tree Company (From No) TT.2009 Phòng Nhân Sự (HR Dept) Saturday, January 09, 2010 Nguyễn Lê Minh
Đồng bộ tài khoản