intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.09.02 (Nhat ky ho tro)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

114
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu trong dự án lập trình một phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.09.02 (Nhat ky ho tro)

  1. BM.PM.09.02 NBH: NhËt ký hç trî STT M· hiÖu dù Sè phiÕu Ngµy §¬n Néi Néi Nguyªn KÕt Ngµy Ngµy Ghi chó ¸n yªu nhËn vÞ, dung dung nh©n qu¶ hÑn xong cÇuthay ®æi YC ng­êi yªu tr¶ YC cÇu lêi Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2