intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các phím tắt trong Internet Explorer 5.x

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

327
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phím tắt trong Internet Explorer 5.x

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phím tắt trong Internet Explorer 5.x

  1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Các phím tắt trong Internet Explorer 5.x Xem và duyệt Web Phím/ Tổ hợp phím Tác dụng F1 Gọi sự trợ giúp của Internet Explorer F11 Chuyển qua lại 2 chế độ “Full Screen” và “regular view” của cừa sổ trình duyệt TAB Di chuyển đến các thành phần trên trang web và trình duyệt SHIFT+TAB Di chuyển lùi lại các thành phần trên trang web và trình duyệt ALT+HOME Về trang chủ (Home page) mặc định của trình duyệt ALT+RIGHT ARROW Đến trang sau ALT+LEFT ARROW hoặc Về trang trước đó BACKSPACE SHIFT+F10 Hiện “menu link” tắt trong trình duyệt IE CTRL+TAB hoặc F6 Di chuyển qua lại giữa các fram (chiều thuận) SHIFT+CTRL+TAB Di chuyển qua lại giữa các fram (chiều nghịch) UP ARROW Cuộn trang web lên trên DOWN ARROW Cuộn trang web xuống dưới PAGE UP Cuộn trang web lên trên (bước nhảy lớn hơn) PAGE DOWN Cuộn trang web xuống dưới (bước nhảy lớn hơn) HOME Di chuyển đến đầu trang web, văn bản END Di chuyển đến cuối trang web, văn bản CTRL+F Tìm theo từ khóa trong nội dung trang web hiện hành F5 hoặc CTRL+R Lấy lại thông tin mới nhất của trang web hiện hành (chỉ lấy những phần mới) CTRL+F5 Lấy lại thông tin mới nhất của trang web hiện hành (lấy những phần mới và cũ) ESC Dừng download CTRL+O hoặc CTRL+L Mở hộp thoại để nhập địa chỉ URL mới CTRL+N Mở một cừa sổ trình duyệt mới CTRL+W Đóng cừa sổ trình duyệt hiện hành CTRL+S Lưu trang web hiện hành CTRL+P In trang web hay fram hiện hành ENTER Thực thi một liên kết đang chọn CTRL+E Mở thanh công cụ tìm kiếm của IE CTRL+I Ở thanh công cụ Favorites CTRL+H Ở thanh công cụ History CTRL+click Mở nhiều thư mục trong thanh công cụ History hoặc Favorites 1
  2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Sừ dụng thanh Address Phím/ Tổ hợp phím Tác dụng ALT+D Chọn “text” trong thanh Address F4 Hiện danh sách địa chỉ đã dùng trước đây trong thanh Address CTRL+LEFT ARROW Di chuyển con nháy về phía trái trong thanh Address đến các nơi có (. hoặc /) CTRL+RIGHT ARROW Di chuyển con nháy về phía phải trong thanh Address đến các nơi có (. hoặc /) CTRL+ENTER Thêm "www." vào đầu và thêm ".com" vào cuối của đoạn “text” trong thanh Address UP ARROW Di chuyển về phía sau trong danh sách AutoComplete DOWN ARROW Di chuyển về phía trước trong danh sách AutoComplete Làm việc với favorites Phím/ Tổ hợp phím Tác dụng CTRL+D Thêm trang hiện tại và Favorites CTRL+B Mở hộp thạoi Organize Favorites ALT+UP ARROW Di chuyển mục chọn trong số các Favorites lên phía trên trong Organize Favorites ALT+DOWN ARROW Di chuyển mục chọn trong số các Favorites xuống dưới trong Organize Favorites Editing Phím/ Tổ hợp phím Tác dụng CTRL+X Đưa đối tượng lựa chọn vào Clipboard CTRL+C Sao chép đối tương lựa chọn vào Clipboard CTRL+V Chèn nội dung từ Clipboard tại vị trí lựa chọn CTRL+A Chọn tất các các đối tượng trên trang web hiện hành 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2