intTypePromotion=1
ADSENSE

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH HỌC

Chia sẻ: Paradise10 Paradise10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

771
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng: ♦Phương pháp1: Muốn chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng đó không nằm trong mặt phẳng và song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH HỌC

  1. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH HỌC I.Phương pháp chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng: ♦Phương pháp1: Muốn chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng đó không nằm trong mặt phẳng và song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng. a // b   b  (P)   a //(P) a  (P)   Ví dụ: Cho tứ diện ABCD.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Chứng minh MN song song với mặt phẳng (BCD). Giải: Trong tam giác ABD có: M trung điểm của AB N trung điểm của AD.
  2. Nên MN là đường trung bình của tam giác ABD Do đó MN // BD Mà BD  (BCD) MN  (BCD) Vậy MN // (BCD). ♦Phương pháp2: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P) ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) mà (Q) // (P) Ví dụ: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. M; N tuỳ ý trên mặt phẳng (ABCD). Chứng minh MN // mặt phẳng (A’B’C’D’).
  3. ( ABCD) //(A 'B'C 'D ')   MN  (ABCD)   MN //(A 'B'C 'D ') ♦Phương pháp 3: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P), ta chứng minh đường thẳng a và mặt phẳng (P) không có điểm chung cùng vuông góc với một đường thẳng b. ♦Phương pháp 4: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P), ta chứng minh đường thẳng a và mặt phẳng (P) không có điểm chung cùng vuông góc với một mặt phẳng (Q).
  4. ♦Phương pháp 5: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P), ta chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b mà đường thẳng b song song với mặt phẳng (P)(a và (P) không có điểm chung) II.Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song: ♦Phương pháp 1:
  5. Sử dụng định lý: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đó(hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó). a // b   a  (P)    c // a // b b  (Q)  (P)  (Q)  c   ♦Phương pháp2: Sử dụng định lý: Nếu đường thẳng a song song mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt mặt phẳng (P) thì cắt theo giao tuyến b song song với đường thẳng a. Q a ( P) // a   a  (Q)   b // a b (P)  (Q)  b   P ♦Phương pháp 3:
  6. Sử dụng định lý: Nếu mặt phẳng (R) cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) lần lượt theo hai giao tuyến a và b thì a//b. ( P) //(Q)   (R)  (P)  a   a // b (R)  (Q)  b   ♦Phương pháp 5: Sử dụng định lý: Nếu hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng(nếu có) song song với đường thẳng đó. ( P) // a   (Q) // a   b // a (P)  (Q)  b  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2