intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức thi vấn đáp học phần luật học so sánh

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
272
lượt xem
32
download

Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức thi vấn đáp học phần luật học so sánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. 1. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Hãy phân biệt luật học so sánh với Lịch sử nhà nước và pháp luật. 3. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức thi vấn đáp học phần luật học so sánh

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP DÙNG CHO HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN LUẬT HỌC SO SÁNH Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. 1. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật. 2. Hãy phân biệt luật học so sánh với Lịch sử nhà nước và pháp luật. 3. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh. 4. Hãy trình bày phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh. 5. Phân tích ý nghĩa của khoa học luật so sánh? 6. Hãy nêu các mục đích của luật học so sánh. 7. Phân tích việc ứng dụng kết quả của luật học so sánh trong đời sống pháp lý? 8. Chức năng của luật học so sánh là gì? Hãy nêu các chức năng của luật học so sánh. 10. Phân tích chức năng khoa học của luật học so sánh? 11. Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hoc so sánh? 12. Khách thể của luật học so sánh là gì? Nêu các loại khách thể của luật học so sánh?
  2. 13. Tại sao hiện thực pháp luật lại là khách thể rộng lớn và năng động nhất? 14. Trình bày những nguyên nhân dẫn đến việc phân chia pháp luật trên thế giới thành các hệ thống khác nhau? 15. Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật. 16. Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới? 17. Xu thế nhất thể hóa pháp luật có làm cho pháp luật trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao? 18. Hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 19. Nêu các nhánh chính của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 20. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 21. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 22. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 23. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền bá rộng rãi hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 24. Trình bày các giá trị tiến bộ mà hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh đã tạo ra và có sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới?
  3. 25. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 26. Trình bày các đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 27. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ. 28. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 29. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh? 30. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật châu Mỹ la tinh? 31. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh? 32. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh – Mỹ tới pháp luật Nhật Bản? 33. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản? 34. Trình bày quá trình hình thành và phát triển pháp luật thông luật Anh? 35. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 36. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 37. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 39. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ.
  4. 40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ? 41. Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ. 42. Hãy so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Anh và pháp luật Mỹ. 43. Phân tích những đặc điểm của pháp luật Mỹ? 44. Trình bày cấu trúc của pháp luật Hồi giáo? 45. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Hồi giáo? 46. Phân tích những đặc điểm của luật hình sự trong pháp luật Hồi giáo? 47. Phân tích những đặc điểm của luật dân sự và luật hôn nhân – gia đình trong pháp luật Hồi giáo? 48. Phân tích đặc điểm của luật nhà nước trong pháp luật Hồi giáo? 49. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Hin đu. 50. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh tới pháp luật Ấn Độ. 51. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc tới pháp luật Viễn Đông trong các xã hội trước. 52. Phân tích sự ảnh hưởng của tập quán tới pháp luật châu Phi. 53. Trình bày khái quát quá trình hình thành của pháp luật châu Phi.
  5. 54. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật châu Phi hiện nay. 55. Trình bày quá trình phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa? 56. Phân tích các đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa? 57. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật Xô Viết. 58. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. 59. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Á. 60. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay? Lưu ý: Các câu hỏi trên là những câu hỏi có trong đề thi vấn đáp. Ngoài những câu hỏi này, trong khi hỏi thi các giảng viên có quyền đặt những câu hỏi phụ có liên quan đến kiến thức mà sinh viên được học trong chương trình. Giảng viên Ths. Lê Thi Nga

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản