intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Hồ Hữu Nhựt

Chia sẻ: Bienbuondiuem Bienbuondiuem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
119
lượt xem
22
download

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Hồ Hữu Nhựt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" các bạn sẽ được tìm hiểu và củng cố thêm kiến thức cơ bản về môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua 50 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - TS. Hồ Hữu Nhựt

 1. Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Hồ Hữu Nhựt Phòng Nghiên cứu Khoa học Khoanh tròn câu trả lời cho là đúng ( a,b,c,d) 1) Tại sao ngày 21/6 lại được chọn là Ngày Nhà báo Việt Nam ? a) Đó là ngày tờ báo tiếng việt đầu tiên ra đời. b) Đó là ngày báo Thanh Niên – cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên VN ra đời. c) Đó là ngày Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập. d) Đó là ngày báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đáp án: b 2) Ai là người đưa ra tư tưởng Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội? a) V.I.LeNin b) Hồ Chí Minh c) Đặng Tiểu B́nh d) Phạm Văn Đồng Đáp án: b 3) Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên b) Đông dương Cộng sản Đảng c) An Nam Cộng sản đảng d) Đông dương Cộng sản liên đoàn Đáp án: b 4)) Do đâu Nguyễn Aí Quốc triệu tập chủ trì thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản b) Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản c)Sự chủ động của Nguyễn Aí Quốc d) Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị 1
 2. Đáp án: b 5) Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta? a) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh b) Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung Ương Đảng. c)Tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh d) Cả ba phương án trên Đáp án: d 6) Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là a) Toàn dân b) Toàn diện c) Lâu dài và dựa vào sức ḿnh là chính d) Cả ba phương án trên Đáp án: d 7) Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu? a) Long Xuyên b) An Giang c) Đồng Nai d) Cao Lãnh Đáp án: d 8) Nguyễn Tất Thành vào Phan Thiết dạy học ở trường học nào? a) Trường Quốc học b) Trường Petrus Ký 2
 3. c) Trường Dục Thanh Đáp án: c 9) Nguyễn Aí Quốc lấy tên Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a) 19/5/1941 b) 13/8/1942 c) 15/10/1945 Đáp án: b 10) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào? a) 6/5/1911 b) 2/6/1911 c) 4/6/1911 d) 5/6/1911 Đáp án: d 11) Nguyễn Tất Thành nói” Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào? a) 6/1909 b) 7/1910 c) 6/1911 d) 6/1912 Đáp án: c 12) “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh: 3
 4. a) Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa b) Tuyên ngôn độc lập c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến d) Thư gửi đồng bào Nam Bộ Đáp án:b 13) “ Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ở trong văn kiện nào? a) Lơì ku gọi của BCH Trung Uơng Đảng Lao đông Vit Nam Nam ngày 3/9/1969 b) Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 9/9/1969 c) Bản thông báo đặc biệt ngày 4/9/1969 d) Xă luận báo Nhân dân ngày 9/9/1969 Đp n : b 14) Mẹ của Nguyễn Tất Thành tên là gì? a) Nguyễn Thị Loan b) Ngô Thị Liên c)Hoàng Thị Loan d) Nguyễn Thị Hoa Đáp án: c 15) Nguyễn ÁI Quốc đă t́m ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc t́m hiểu tác phẩm nào của V.I Lenin? a) V.I Lenin và Phương Đông b) Bút Ký triết học c) Bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa 4
 5. Đáp án: c 16) Theo Hồ Chí Minh, ai “ Là người đầu tiên đă đặt cơ sở cho một thời đại mới, thực sự cách mạng trong các nước thuộc địa” a) Các Mác b) V.I. Lenin c) Xtalin Đáp án: b 17) Thời kỳ nào tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện? a) 1945 -1954 b) 1954 -1958 c) 1945 -1969 d) 1930 -1945 Đáp án: c 18) Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quư nhất của từ này a) Phan Bội Châu b) Vương Thúc Qúy c) Nguyễn Sinh Sắc d) Lê Văn Miến Đáp án: b 19) “ Ỷ Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai? a) Phái chủ hòa trong triều đình nhà Nguyễn b) Phan Văn Trường c) Phan Châu Trinh 5
 6. d) Nguyễn Thế Truyền Đáp án: c đồng thời cũng cần nhận thức các nguyên lư đó 20) “Chủ nghĩa xă hội là lấy nhà máy, xe lửa ngân hàng… làm của chung. Ai làm nhiều th́ ăn nhiều, ai làm ít th́ ăn ít, ai không làm th́ không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào? a) Chính trị b) X hội c) Kinh tế d) Văn hóa Đáp án: a 21) Quan niệm khái quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội là gì? a)Là chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ b) Là chế độ xă hội có nền kinh tế phát triển gắn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật c) Là chế độ không cṇ áp bức bóc lột, văn hóa, đạo đức phát triển cao d) Cả 3 vấn đề trên Đáp án: d 22) Hồ Chí Minh nói câu: “ Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” vào thời gian nào? a) 3-2-1930 b) 20-12-1960 c) 8-1945 Đáp án: c 23) Thời kỳ nào hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước của Nguyễn Tất Thành? 6
 7. a) 1915 b) 1920 c) Trước năm 1911 Đáp án: c 24) Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xă hội chủ nghĩa là nền kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất, đó là: a) Nền công nghiệp hiện đại b) Nền nông nghiệp hiện đại c) Nền công – nông nghiệp hiện đại d) Trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu? Đáp án: d 25) Thời kỳ nào Nguyễn Aí Quốc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc? a) 1945 -1954 b) 1954 1969 c) 1911- 1920 d) 1925 - 1930 Đáp án: c 26) Nguyễn Aí Quốc đọc: “ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lenin vào thời gian nào? a) 7/1917 b) 7/1918 c) 7/1920 d) 7/1922 7
 8. Đáp án: c 27) Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Aí Quốc vào thời gian nào? a) 18/6/1918 b) 18/6/1919 c) 18/6/1920 d) 18/6/1921 Đáp án: b 28) Các bài giảng của Nguyễn Aí Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm ǵ? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) Đường cách mạng c) Sửa đổi lề lối làm việc Đáp án: b 29) Nguyễn Áí Quốc đă trích dẫn luận điểm nổi tiếng câu V.I.Lenin: “ Không có lư luận cách mệnh th́ không có cách mệnh vận động… chỉ có theo lư luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói được ghi trang đầu tiên của cuốn sách nào? a) Đường cách mạng b) Nhật ký trong tù c) Bản án chế độ thực dân Pháp Đáp án: a 30) Công nông là gốc cách mệnh, c ̣n học tṛ và nhà buôn nhỏ… là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Aí Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào ? a) Bản án chế độ thực dân Pháp 8
 9. b) Nông dân Trung Quốc c) V.I Lenin và Phương Đông d) Đường cách mệnh Đáp án: d 31) Thời kỳ nào Nguyễn Aí Quốc hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam? a) 1911-1917 b) 1900-1911 c) 1921 1930 Đáp án: c 32) Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? : a) Tô mat Xau tôn ( Phó Thống đốc Hồng Kông) b) Luật sư Lodobai c) Luật sư Nô oen Prit Đáp án: b 33) Tham gia Giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Aí Quốc được phong quân hàm gì? a) Trung sĩ b) Trung úy c) Thiếu tá d) Thiếu tướng Đáp án: c 9
 10. 34) Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ai Quốc đã cử 2 người nào đi Diên An học Trường Quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng : “ Cố gắng học thêm quân sự”. a) Nguyễn Chí Thanh – Phùng Chí Kiên b) Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Trọng Tấn c) Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp Đáp án: c 35) Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pắc Bó ( Cao Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân Giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? a) Vũ Anh b) Hoàng Văn Thái c) Võ Nguyên Giáp d) Phùng Chí Kiên Đáp án: c 36) “Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? a) Tuyên ngôn độc lập ( 1945) b) Đường cách mệnh c) Bản án chế độ thực dân Pháp d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Đáp án: a 37) “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết định đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và cải đđể giữ vững quyền tự do,độc lập ấy” . Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh: 10
 11. a) Thư gọi tổng khởi nghĩa b) Tuyên ngôn độc lập c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến d) Thư gửi đồng bào Nam Bộ Đáp án: b 38)Ai cho rằng “ cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc”? a) Phạm Văn Đồng b) Võ Nguyên Giáp c) Nguyễn Aí Quốc Đáp án: c 39) “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong văn kiện nào? a) Đạo đức cách mạng b) Đường cách mạng c) Di chúc của Bác Hồ Đáp án: c 40) Chọn phương án trả lời đúng nhất a) Chủ nghĩa Mác – Lenin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta b) Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta 11
 12. c) Cùng với chủ nghĩa Mác –Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Đáp án: C 41) ) Hồ Chí Minh nói câu “ Không có gì quý hơn độc lập tự do” vào thời gian nào? a) 1960 b) 1965 c) 1966 Đáp án: c 42) ) Theo Hồ Chí Minh, “ giặc nội xâm” bao gồm những loại nào? a) Tham ô b) Lăng phí c) Quan liêu d) Cả a, b, c Đáp án: d 43) Chọn cụm từ điền vào chỗ trống: “ Văn hóa….. cho quốc dân đi” a) Mở đường b) Hướng dẫn c) Soi đường Đáp án: c 44) Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống : “ Một dân tộc dốt là một dân tộc….” a) Lạc hậu b) Kém c) Yếu 12
 13. Đáp án: c 45) Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì? a) Làm việc b) Làm người c)Làm cán bộ d) Cả a,b,c Đáp án: d 46) Theo quan đđiểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là: a) Kinh tế hợp tác xã b) Kinh tế tư bản tư nhân c) Kinh tế cá thể, tiểu chủ d) Kinh tế quốc doanh Đáp án: a 47) Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa xã hội: a) Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho dân b) Quản lý nhà nước tập trung bao cấp c) Phải dựa vào các nước tiên tiến Đáp án: a 48) Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ quá độ ở nước ta? a)Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội b) Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng c)Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước với thực trạng nghèo nàn, lạc hậu 13
 14. d) Cả 3 vấn đề trên Đáp án: d 49) Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? a) Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu b) Làm theo năng lực hưởng theo lao động c) Phân phối bình quân d) Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp Đáp án: b 50) Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là người lãnh đạo Đảng phái có những phẩm chất gì? a) Tư cách, đạo đức, năng lực cần thiết b) Phải có khả năng làm cho dân tin, dân mến, dân phục, dân theo c) Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nghe ý kiến của dân, học nhân dân, chịu sự kiểm soát của nhân dân… d) Tất cả những phẩm chất trên Đáp án: d 14
 15. 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2