intTypePromotion=1

Chấp thuận cho tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
4
download

Chấp thuận cho tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận cho tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

  1. Chấp thuận cho tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tư ợng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) muốn đăng ký thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán phải gửi bản đăng ký của cơ quan đăng 1. Bước 1 ký kinh doanh và bộ hồ sơ đến Ngân h àng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, chấp thuận; Trong th ời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ của tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và có ý kiến bằng văn b ản về việc chấp thuận hay không 2. Bước 2 ch ấp thuận cho phép hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng cổ phần) có nhu cầu hoạt động bao thanh toán. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản n êu rõ lý do;
  3. Mô tả bước Tên bước Sau khi được chấp thuận hoạt động bao thanh toán, trước khi thực hiện ho ạt động bao thanh toán, tổ chức tín dụng phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và đ ăng báo Trung ương, địa phương 3 số 3. Bước 3 liên tiếp bằng Tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện h ành và gửi tới Ngân hàng Nhà nước các số báo đã đăng, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu khác có liên quan. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng hoặc ngư ời đư ợc uỷ quyền đề nghị Ngân h àng Nhà nước chấp thuận cho tổ chức tín dụng hoạt động bao 1. thanh toán. Trường hợp uỷ quyền , ph ải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đối với Chi nhánh ngân h àng nước ngoài tại Việt Nam phải có văn bản của Tổng 2. giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân h àng nước ngoài. 3. Phương án hoạt động bao thanh toán, trong đó n êu rõ nhu cầu thực hiện nghiệp vụ
  4. Thành phần hồ sơ b ao thanh toán, đối tượng khách hàng dự kiến và kế hoạch hoạt động Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh 4. doanh. Báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng năm gần nhất đ ã được kiểm toán bởi một tổ 5. chức kiểm toán độc lập; báo cáo về việc thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất theo qui định Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu: + Ngoài các hồ sơ qui định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ xin ho ạt động bao thanh toán xu ất-nhập khẩu còn bao gồm bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân 6. h àng Nhà nư ớc cấp.+ Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính, trường hợp là các b ản sao trong hồ sơ có xác nh ận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng thực của cơ quan có th ẩm quyền theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Ngân hàng Nhà nư ớc cho phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước khi tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện sau: a. Có nhu cầu hoạt động bao thanh toán; b. Tỷ lệ n ợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng Quyết định của 3 tháng gần nhất dưới 5%; không vi phạm các quy định 1096/2004/QĐ- 1. về an toàn hoạt động ngân h àng; c. Không thuộc đối tượng NHNN... đ ang b ị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đ ã b ị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được h ành vi vi phạm Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu: Ngoài Quyết định các điều kiện qui định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín 1096/2004/QĐ- 2. dụng xin hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu phải là NHNN... tổ chức tín dụng đ ược phép hoạt động ngoại hối.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2