intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà nước Việt Nam

Xem 1-20 trên 18791 kết quả Nhà nước Việt Nam
 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng nắm bắt được quy hoạch đất đai của người dân thành phố Đà Nẵng thông qua việc sử dụng mô hình hồi quy Probit để phân tích số liệu điều tra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đánh giá đúng mức độ tác động của các nhân tố tới khả năng nắm bắt được quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sẽ là cơ sở để hoàn thiện một nội dung trong quản lý nhà nước về đất đai. Từ kết quả này sẽ kiến nghị cho chính quyền thành phố hoàn thiện công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa được nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1986 – 2010, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế một cách hiệu quả.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu một số vấn đề Dân tộc học Việt Nam" sưu tầm và giới thiệu các bài viết, các bài nghiên cứu của GS Phan Hữu Dật về các vấn đề Dân tộc học Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có một số bài viết như: Nhà giáo - nhà khoa học, giáo sư Phan Hữu Dật; Lịch sử phát triển của Dân tộc học; Bàn thêm về nhiệm vụ và chức năng Dân tộc học ở nước ta; Dân tộc học và vấn đề Hùng Vương; Những thành tựu bước đầu của ngành Dân tộc học Việt Nam (tiếng Pháp);... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf347p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Bài viết Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam làm rõ về cơ sở lý luận của “cải cách tài khóa xanh” và khái quát về những thay đổi trong cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước theo hướng “xanh hóa” ở Việt Nam những năm gần đây với mục tiêu tăng cường nguồn tài chính đầu tư cho bảo vệ môi trường.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu và nhiệm vụ được đưa ra trong bài tiểu luận "Pháp luật Việt Nam về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - Thực trạng và nhận xét, kiến nghị" chính là làm rõ được các mặt của quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa trên phương diện lý luận. Từ đó, xem xét trên thực trạng các vấn đề còn vướng mắc, cần được giải quyết và đưa ra các kiến nghị phù hợp để giải quyết các vấn đề đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p phuongnguyen1704 18-09-2022 3 1   Download

 • Tập bài giảng "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" có nội sung gồm 6 chương. Chương 1: Nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 3: Kiểu nhà nước. Chương 4: Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Chương 5: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 6: Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf191p phuongnguyen1704 18-09-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Lăng Ông Bà Chiểu - nơi linh thiêng mang đậm dấu ấn lịch sử giữa đất Sài Gòn" là tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử hình thành của Lăng Ông Bà Chiểu. Kiến trúc tại Lăng Ông là điểm thu hút du khách đến tham quan như được trở về thời nhà Nguyễn. Đồng thời nêu lên hiện trạng của giới trẻ hiện nay đối với các giá trị văn hoá của đất nước.

  pdf31p phuongnguyen1704 20-09-2022 5 2   Download

 • Theo chủ trương hiện nay của Nhà nước ta, việc nhanh chóng đưa Dệt may trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam được xem là vấn đề cấp thiết hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu trên việc nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Dệt may miền Trung là vấn đề cấp thiết và đang được nhiều đối tượng quan tâm. Bài viết này đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích định lượng kết hợp với tình hình thực tế để thấy được cấu trúc vốn các doanh nghiệp Dệt may miền Trung trong năm năm gần đây.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng không chỉ cấp thiết trong ngắn hạn, mà còn có ý nghĩa trong mục tiêu dài hạn.

  pdf10p vilexus 28-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Bảo vệ thương hiệu sản phẩm chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam đưa ra tiếp cận rộng về bảo vệ thương hiệu sản phẩm CDĐL và phân tích thực trạng trên nhiều khía cạnh từ quản lý nhà nước đến các hoạt động chống xâm phạm thương hiệu từ bên ngoài và chống sa sút thương hiệu từ bên trong của các chủ thể.

  pdf12p vilexus 28-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình VAR phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam dự báo lạm phát quý II/2022 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cho rằng, Chính phủ cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; kiểm soát tốt tác động của cú sốc tâm lý đến tiêu dùng.

  pdf12p vilexus 28-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam" phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của SCIC một cách toàn diện, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của SCIC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu tại đây.

  pdf245p ngphuong321 28-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Bàn về phân loại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam trình bày khái niệm về chủ thể kinh doanh; Chủ thể kinh doanh và doanh nghiệp; Phân loại doanh nghiệp; Những cách phân loại doanh nghiệp này có ý nghĩa thực tiễn nhất định trong việc xây dựng và áp dụng các chính sách phát triển doanh nghiệp.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 10 2   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước về báo chí tại Việt Nam hiện: Những vấn đề cần quan tâm trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển và quản lý báo chí; Thực trạng quản lý nhà nước về báo chí tại Việt Nam hiện nay.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Du lịch có trách nhiệm: Bộ công cụ về du lịch tại Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm; giám sát tác động của du lịch có trách nhiệm; hoạch định và quản lý du lịch có trách nhiệm tại các điểm di sản văn hóa và tự nhiên; kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm: kiểm soát sử dụng nguồn nước, năng lượng và rác thải;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf80p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Thực trạng kiến thức sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021 mô tả kiến thức về nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021 và mô tả thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân và một số yếu tố liên quan tại địa bàn trên.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam nghiên cứu chỉ ra hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh trong doanh nghiệp, đó là nhóm yếu tố thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước (Quy định, Văn bản hướng dẫn, Chế độ đãi ngộ và Chế tài xử phạt) và nhóm các yếu tố thuộc về doanh nghiệp (Văn hóa doanh nghiệp và Ngành nghề kinh doanh).

  pdf13p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh: Kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, các đơn vị tư vấn CTX và các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, thiết bị, vật liệu xây dựng, chủ đầu tư phát triển các dự án CTX nhằm thúc đẩy phát triển CTX ở Việt Nam.

  pdf6p vihennessey 26-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" nghiên cứu đánh giá mức độ CBTT của các DNNN ở Việt Nam; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT của DNNN ở Việt Nam; đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh CBTT của DNNN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu "Ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến cấu trúc vốn cả các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam" là kiểm định các lý thuyết về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó tập trung nhận diện và giải thích sự ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước, từ đó đề xuất các kiến nghị.

  pdf88p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhà nước Việt Nam
p_strCode=nhanuocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2