intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiệp vụ bao thanh toán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nghiệp vụ bao thanh toán
 • Bài viết trình bày nghiên cứu thành phần hóa học nguồn nước phục vụ bảo tồn gen và phát triển chuỗi giá trị bò H’mông ở miền núi phía Bắc. Từ đó đề xuất phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và sử dụng nước sinh hoạt và nước cung cấp cho đàn bò đảm bảo sạch và an toàn vì một mục tiêu chăn nuôi bền vững.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) phục vụ giảng dạy trong mô đun thực hành nghề Kế toán doanh nghiệp bắt buộc để cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp; vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; vận dụng hình thức ghi sổ kế toán; lập chứng từ kế toán; lập báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học và nghiên cứu của học sinh, sinh viên trình độ Cao đẳng trước khi ra trường và bước vào thực tiễn công việc. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thuế và lệ phí khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giáo trình gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; kế toán bán hàng và xác định kết quả; báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính trong doanh nghiệp; kế toán và ra quyết định;...

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 4 4   Download

 • Giáo trình Thuế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) là tài liệu phục vụ cho việc học và nghiên cứu của học sinh, sinh viên trình độ trung cấp trước khi ra trường và bước vào thực tiễn công việc. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thuế và lệ phí khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hayatogokudera 18-07-2022 3 2   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p namkimcham25 19-07-2022 3 2   Download

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán- Kế toán các khoản phải thu, phải chi; Kế toán nguồn kinh phí- Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf96p namkimcham25 19-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về ngoại thương, về các phương thức giao dịch mua bán, về các điều kiện thương mại quốc tế, về thanh toán quốc tế, về các công việc chuẩn bị cho đàm phán và cách thức đàm phán với bạn hàng nước ngoài, về vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình dưới đây.

  pdf43p dongcoxanh25 12-07-2022 23 3   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

  pdf102p dongcoxanh25 12-07-2022 15 3   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát kế toán quản trị; chi phí và các phương pháp xác định chi phí; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng: Cách tiếp cận thực tế" nhằm giới thiệu về các kỹ năng phục vụ ăn uống, do đó nội dung của nói tập trung chủ yếu vào các kỹ năng và kiến thức cơ bản cần thiết cho các nhân viên bộ phận nhà hàng, đồng thời tập trung vào các phương pháp và chuẩn mực quốc tế. Giáo trình gồm 9 chương được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống; sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc; chuẩn bị phục vụ;...

  pdf76p ryomaechizen 01-07-2022 16 0   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 trình bày những nội dung về: tín dụng xuất nhập khẩu; bảo lãnh xuất nhập khẩu;...

  pdf202p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, chức năng và các loại hình bảo lãnh xuất nhập khẩu; nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 7: Nghiệp vụ mua hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mua hàng trong nước qua kho; mua hàng thanh toán ngay cho nhà cung cấp; mua hàng nhập kho chưa thanh toán cho nhà cung cấp; trả tiền nhà cung cấp; báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về doanh nghiệp; thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp; nhận xét và khuyến nghị; nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p badbuddy10 21-04-2022 29 7   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kiểm toán chu kỳ mua hàng - thanh toán (TS. Nguyễn Thị Thanh Phương) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán; các thủ tục kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát; các thử nghiệm cơ bản; tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt39p flynn_beret 04-04-2022 18 0   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn - Môi trường công nghiệp cung cấp một số kiến thức như: Mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động; Những khái niệm cơ bản và công tác tổ chức về bảo hộ lao động; Phân tích điều kiện và nguyên nhân gây ra tai nạn lao động; Khái niệm về vệ sinh lao động, vi khí hậu, bức xạ ion hoá và tiếng ồn; Bụi và rung động trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

  pdf53p hoatudang09 15-03-2022 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiệp vụ bao thanh toán
p_strCode=nghiepvubaothanhtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2