intTypePromotion=1

Chỉ thị số 363/CT-HĐBT

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 363/CT-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 363/CT-HĐBT về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 363/CT-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 363/CT-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI Gần 4 năm thực hiện Nghị định số 30/HĐBT ngày 10 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã đạt được kết quả nhất định trong việc giải quyết nhanh hậu quả tai nạn do xe cơ giới gây ra, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, còn có những tồn tại trong việc thi hành Nghị định 30/HĐBT: Một số địa phương, Bộ, ngành và đơn vị không có biện pháp xử lý đối với những xe không tham gia bảo hiểm, làm cho nhiều vụ tai nạn xảy ra không được bồi thường kịp thời. Để tiếp tục thực hiện tốt chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị: 1. Các Bộ, các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các chủ xe thực hiện việc bảo hiểm theo đúng Nghị định số 30/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. 2. Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan Ngoại giao, tổ chức quốc tế, người nước ngoài biết các quy định kèm theo Nghị định 30/HĐBT để họ thực hiện. 3. Bộ Nội vụ tổ chức kiểm tra kiểm soát và xử phạt nếu phát hiện những xe chưa tham gia bảo hiểm. Chỉ cấp giấy phép lưu hành khi xe đã được bảo hiểm. Thông báo cho cơ quan bảo hiểm những thông tin, kết luận cần thiết làm cơ sở giải quyết bồi thường kịp thời cho người bị tai nạn xe cơ giới. 4. Bộ Tài chính ban hành quy tắc bảo hiểm, thực hiện bồi thường theo mức trách nhiệm phù hợp với thực tế, chỉ đạo cơ quan bảo hiểm tổ chức thu phí bảo hiểm thuận tiện cho chủ xe đến đăng ký bảo hiểm, đồng thời thực hiện bồi thường kịp thời đúng quy tắc bảo hiểm. 5. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền giải thích rõ chỉ thị để nhân dân cũng như các cơ quan liên quan thực hiện.
  2. 6. Hàng năm Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện Nghị định 30/HĐBT. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2